DESPAN, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17228/P
Dátum vzniku
29.03.2006
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Písomný úkon konateľa spoločnosti je platný, ak k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 8.2.2018)
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 8.2.2018)
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (od 29.3.2006)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (od 29.3.2006)
 • recyklovanie kovového odpadu a šrotu (od 29.3.2006)
 • recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov (od 29.3.2006)
 • oprava vysokozdvižných vozíkov (od 29.3.2006)
 • opravy cestných motorových vozidiel (od 29.3.2006)
 • odťahová služba po vlastnej osi (od 29.3.2006)
 • práce vykonávané strojnými mechanizmami (od 29.3.2006)
 • letná a zimná údržba ciest a komunikácií (od 29.3.2006)
 • demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (od 29.3.2006)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 29.3.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 29.3.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 29.3.2006)
 • podnikateľské poradenstvo (od 29.3.2006)
 • faktoring a forfaiting (od 29.3.2006)
 • vedenie účtovníctva (od 29.3.2006)
 • kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie služby (od 29.3.2006)
 • organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (od 29.3.2006)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 29.3.2006)
 • prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) (od 29.3.2006)
 • prenájom strojov a technických zariadení, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť (od 29.3.2006)
 • záložňa (od 29.3.2006)
 • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (od 29.3.2006)
 • výroba nožiarskeho tovaru, zámkov a kovaní (od 29.3.2006)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 29.3.2006)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 29.3.2006)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 29.3.2006)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 29.3.2006)
 • prevádzkovanie hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov (od 29.3.2006)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 29.3.2006)
 • osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 29.3.2006)
 • vedenie motorového vozidla (od 29.3.2006)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 29.3.2006)
 • zváračské práce (od 29.3.2006)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 29.3.2006)
 • omietkárske práce (od 29.3.2006)
 • obkladačské práce (od 29.3.2006)
 • montáž sadrokartónu (od 29.3.2006)
 • ubytovanie (od 29.3.2006)
 • manipulácia s nákladom (od 29.3.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • zakladat. listina
 • úplné znenie ZL
 • podpisový vzor - Ľ. Pancurák
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • osvedčenie
 • živnost. list
 • vyhlásenie SV
Dátum aktualizácie
22.11.2022