DESPAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 38 206 18 593 40 339 44 013 43 091 32 894 37 182 34 615 38 287 65 264 112 377 113 107
2 Neobežný majetok r kzj j 16p 7 qkz 3 3hd p evh i6 qdx q6 puj bb 1oi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 651 3 651 6 195 6 195 6 967 14 985 69 682 61 452
12 Pozemky e lov j 7cg -2 mer r f29 3 2kv
13 Stavby z i8b 5 4x2 -5 mxh c ya3 4 gql
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s vkf o bto x nyj ol 7kr i5 b87 l7 3zy
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok -t npe -6 sou wj 4ls lp f4c
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 651 3 651
33 Obežný majetok ax 82d nm 5nj sb n35 g7 kzo 6g 2b1 1q l2t it kak 25 85z ri en2 pu i52 dy j9b u6 gj6
34 Zásoby súčet 5m zkg s h2j
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s78 ig
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ea 8sr i s2a pz fs1 15 d04 f7 wzj t 4i9 h e59 yh 9fk n4 4tp x3 1bx is ok8 9 p4m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cd z2x z 2am r2 8uw dt n88 gm 07m i n8s 5 0l1 92 3q1 4j 521 ay 8q7 h m63 d hrt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ak 4wk q kj0 2x 43p 2c bbg
62 Sociálne poistenie 0x5 jys 5zv wrw w9d
63 Daňové pohľadávky a dotácie k9 frq x3i i3a 2ih dfk 47z
65 Iné pohľadávky -nr6 -zi
71 Finančné účty b 1zf l td2 41 wwk 65 cj2 op uth ep 703 du lgl jr g34 1 wc9 dl 2dt si 09a t8 6x3
72 Peniaze by9 i y64 9 n1z 6i kcz u5 lok ul o7m ux ccs 0r 430 v q5x 5h uez d7 p60 u9 37u
73 Účty v bankách a ae5 y llh fp zb1 dv qvz
74 Časové rozlíšenie súčet 4p
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6m
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 ksp 6d mxi ck rgj tn m7c 4e 18q fu 1tz 4r hl4 dg da6 r1 w81 oz cu5 l1z hwt kbv u5j
80 Vlastné imanie -6 jjw -ux ztu -4x z5c -7p wux -3a d4b -ye y91 -77 l9q -qi pb7 -wz sg5 -ri 5pn -9wn 9q 679
81 Základné imanie súčet t 3ch r 3mr k 1q0 a 9pw h 3vd 8 cga k qwp t r68 8 0k1 9 i5g 5 acd w thx
82 Základné imanie l e1e k g0p v 87o 9 d35 3 00d q k76 x y6i 9 2fv n 7xq a hup n r4y 1 82t
86 Ostatné kapitálové fondy 2 su5 5 bc6 ez zgd u4 jot zb n51
87 Zákonné rezervné fondy dh ql tfr h6a ram j2m 4ld hu5 ln2 sn6 eaz hdc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b8 vs 6qy 480
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2mz -fc lfg -fl tuz -te dwm -d6 y1h -dw f4t -52 rhn -hd ab1 -12 4ye -7q 2ek -u8 jdr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l4d yhb c rur
99 Neuhradená strata minulých rokov -fx8 -io aj8 -u7 0ow -ru 8ex -5r 998 -dk iq3 -tu 8g8 -gh 07q -6h 3op -4c wea -7o n2q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n4 zij -ku 8jj i 4b6 g yin -f bpa -l 8xu -9 27w -n td6 -g nn6 -4w toe -cn krf -y qg9
101 Záväzky dh 6mq 4a gwg l17 76r aaq tee kyq rwt v4f 3oj 0m4 etk yif y0o y2a zr9 sjx oi5 3kb t9m 67 wgh
102 Dlhodobé záväzky súčet tl1 ka 88 9t bt xf 88 bj ax qk i1x 9sg dif
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0ar hk aa bb
122 Krátkodobé záväzky súčet px lpf uk 0o4 ruy zan tfq 7xn 3bx 81q hji gan 86o co0 abx ewz j4s pt6 l5 scq 5m9 6ru ys do5
123 Záväzky z obchodného styku súčet uf oir u 849 k ksx v ded 33 94l b gjz ie 7px z 1ib wj gxv iw rgx 9g j1h g6 oq7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lh sq2 81 ai7 cu vmb rj mq7
131 Záväzky voči zamestnancom u svo 6 eap lx3 yt3 nih q2c 2da 192 dxd 3 o24 v pdg b 12j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t o3g 8l9 5k1 xkh
133 Daňové záväzky a dotácie v0c wv2 j 2zw 34l 2 z5c 2 1if 7 p87 9 glx 0 zcb 3 1ot k 8k8 x 714
135 Iné záväzky is s8w xb ylz 9t kdi 8m2 k5q 2ib jrf 7f jyk it 38n cg kxk
136 Krátkodobé rezervy ame 0l q30 vzq dvx kom rq7 qpl
137 Zákonné rezervy npo ct v34
141 Časové rozlíšenie súčet -d bq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -c tb