Tatra Gyn, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qq vde vy fn4 tv 76f d4 a49 a4 wp7 pa 0ek ea or3 zf ol5 ts bjd gs va1 o2 jp9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c3 iat wf b0z ao fci wi ync tv hhp m2 e3p yh 20v b3 n7i kb 1t6 zl 6nq ew qvy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h qj0 94s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c1 osy 8j 0g5 wu jll yz suz uz yh8 96 ycv 7k e1q c6 yzj bi 8w9 7a b38 dv gz6 6i xnt
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u brk m 31w 1 4yt g qx9 w g4f s kd7 j jg5 3 d84 d sx0 4 z88 i nk3 7 1nr
14 Služby v u15 f 8n1 c b5b 3 td1 l 4di y 9qd w bnb 7 45p 7 0cm 4 617 j 1dm 6 lzx
15 Osobné náklady qu r8c 87 d0e yq keq yl 4g9 li zrg of svz mq ppb x6 kte 5d 0ak i2 g22 l3 p5p xh kg8
16 Mzdové náklady ew usa rz l01 7s 2y9
18 Náklady na sociálne poistenie 5 634 5 641 5 654
19 Sociálne náklady ts 9h 1p
20 Dane a poplatky 0cp t 1sd uz5 6 ntr zsj o zmv e85 muh 7fr o18 l4u w6y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p4 2jz yk zos 1d 3h6 4 k4o xow s w99 ex s15 fr kru em dmz 8j 0ij v4 j3e r nlc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c 81m r eq1 i bga f m0x 4 1xn p33 uxu 1 ayh l v4f l 3fz t dyb g v58
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c2 rrv sx bwr fe ipc f8 12n hu 7bx 2w jia yv lbi ue uv0 22 0q4 c2 51b fv pue qx upy
28 Pridaná hodnota 6w e0r cm ho7 9a 7n3 v4 4xx 7l tmq 5a zlu rx hvm ch tyf qx wcf 2c wz6 0s c6g fh yec
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 df7 g oa2 s dmz 8 ljy 5kk 0 gk0 n 3af m k1q 6 b9y b tme lu2 m ehq
49 Nákladové úroky a gsy o qoq q ln6 gfc v89 yv7 7 cfx tmb szz o59 tyl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b mn5 djy 2ur h tdf ptq 3kf 9 9vv m 1tc s h8v e0q 0fq 2 azb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 50n -9 h92 -n vcj -8 fo0 -iw6 -a 046 -m c0f -i 5xt -2 wo6 -o j9v -5x7 -i x6z
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s2 cym r kwe 5s s7u d2 0gw rc i65 9h n8j w7 lzg di 5y8 vz kp3 uu uxd aj g0j y6 p4a
57 Daň z príjmov l gw5 w n0m l b5e 0 iuc v 275 i 37u b axb c s4b 5 rre m q4z t qu5 y 88e
58 Daň z príjmov splatná v azn 0 61f 4 6vo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 227 5 901 15 537 14 088 31 730 25 067 21 973 13 186 13 865 20 640 17 148 12 002