M&R MAGURA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17488/P
Dátum vzniku
01.07.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 1.7.2006)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii (od 1.7.2006)
 • masérske služby (od 1.7.2006)
 • prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.7.2006)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 1.7.2006)
 • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • pranie, čistenie textilu (od 1.7.2006)
 • požičiavanie športových potrieb (od 1.7.2006)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 1.7.2006)
 • prevádzkovanie nevýherných hracích zábavných zariadení (od 1.7.2006)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 1.7.2006)
 • vedenie účtovníctva (od 1.7.2006)
 • činnosť účtovných a organizačných poradcov (od 1.7.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Mária Monková
  471
  05955 Ždiar
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2006
Uložené listiny
 • spol. zmluva
 • úplné znenie SZ
 • podpisové vzory - M. Monková, R. Štefaňáková
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica z MVZ
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • živnost. list
 • vyhlásenie SV
Dátum aktualizácie
24.01.2023