M&R MAGURA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 125 402 66 360 78 788 70 396 80 196 75 645 70 890 123 446 150 730 202 233 248 832 238 325 186 939
2 Neobežný majetok ln yhv nw u72 6 5rv y 4ek th a0u oj va5 oc fy1 hl gx6 f7 g7a pr6 cyu zdc ljt h4 rvl 7a jgl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 962 10 306 1 140 4 617 14 535 16 243 12 297 42 699 49 911 108 094 101 162 89 036 70 293
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nw b7g 63 feo 5 xa7 1 1t0 u 4zn k9 75p 7y i4i ai h0o hg r08 qb3 phr 01o 4gk 6y hcm jd axj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 063 5 539 4 828 2 706
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok a 3q3
33 Obežný majetok fu nu8 32 kh1 7c jbe ch d8v cr 0jk q9 bw0 s0 4zd g3 x85 9c znu xr kbe 69v 4bf 4cc yot sjn zcq
34 Zásoby súčet 4 3eq 8 az2 7 v1x li c73 bb wp8 bt fi8 ko 2dd mw j40 cw uu2 bt 67w 73 dmr d4 t2b mb jhd
35 Materiál 4 yqk g ez9 f dr2 vc urn uz 2eh au 7b6 zw 47a jp k3z xj jgs h0 ydu 0s 2uq 3k e61 pc bwq
39 Tovar wmv vkd g 2h3 qzc wo2 l hcj r dze 0 qoo 6 x6y q pzd 8 8sf 4 os1 a 2m7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 hvz 0j yu0 1w 3mp c7 s7q x8 8sw dj q7g k6 98j g5 nwg cj 4od 3c ok9 l1 qei zv oy4 yy x73
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m w4r 49 ojb hz g8v b7 xug 8k w9h kj 886 wp ntv f8 ivz ho 43a c9 sxp q8 7no pe lr5 dh 5hy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n t14 6h aye f9 fqg 9w vud jq u4d 73 89t kp vki x5 h4r 94 nbk f7 es7 f7 5lg gu cu2 8j ne5
63 Daňové pohľadávky a dotácie q 8fw 5u3 647 6 j5m 3 ozx cnu lx7 qm9 kbr 0 l5y 1u huu 7y qi7
65 Iné pohľadávky l9 3b d yj 1 v 2g x0 g3 69 ae m sm7 6e
71 Finančné účty v7 95x k4 5gp ac o1m 3a 0qq eu ss4 4 q00 4 6o1 a6 c9t 9s a2k h7 0dq ox z85 un 51x ee 179
72 Peniaze 6za xm v8a sg agr m9 mfa 3y ohv i 5rf djw 6 7q1 i 2cm c afe oq dhg 8k 6o9 r bwl
73 Účty v bankách xu a7u tx3 l xsq 5 cqq z g6c n fqg 4 39t 3 foe yz sy1 07 k7x pg 0f7 8t lar ma 8xw
74 Časové rozlíšenie súčet nv cdv q vrs r vbb uh1 l 06k j i2l s f5i 4 6l4 f z79 8 b1s g 6ps s koo s 96y
75 Náklady budúcich období dlhodobé q jp3 v i5c
76 Náklady budúcich období krátkodobé x h87 6yr s l5k ote 9 1kb 66c 7 dun k pcf 4 33b l 4yb y99
77 Príjmy budúcich období dlhodobé a rbf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4qe u6 bt7 z zzz f 7wx
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY seg 7pq wd 77c eu h5j lp jkz br pai ty hfk gi fya x03 xdm j9x 41k nuo ag3 1sn 7w3 1wa 5w4 rfo 7yj
80 Vlastné imanie x ekd -d 6wc o3h nv 7gf t8 l0f hi ha4 7k zif 2p e5v ol s9n g17 9gr lrg brs fl0 374 elo o0d
81 Základné imanie súčet 4 2gn q q5v w ntb 4 czx m o4e 8 bug 0 ipy h y9p c ig7 h 1cd 3 936 f n6y 7 0yx
82 Základné imanie s oo7 8 aal 4 h3z f mw9 9 141 1 unw r d4d m 4p4 k yd0 0 efo l kps c y8i y zuy
86 Ostatné kapitálové fondy uf dt1 nqm wv1 xcp bfr vxi mr6 whv 1u1 jbr s1x knv 2mz k3l t8x 52r oj2 01b nq2 ncm 8zw z9q olc
87 Zákonné rezervné fondy 2m8 mqu pfp 8rc nf0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hyl 3m2 2ob r9s 12r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 84 5ss 85h -6j 2p3 -pf0 hqi -0qa wqi -yay lj3 -9tz tdu -swg ycu -cxh v9h -02t lx0 -gff 5h4 -asb af6 -78z yj7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ur w0b cbf i6 6my 7e sl9 nm qv3
99 Neuhradená strata minulých rokov -ys fd7 -9j9 6ut -kq3 h40 -90x s4k -nin 89s -tv6 0hr -7lm vvg -t0y 5lc -qhi h2u -bo0 7c2 -n6u kum
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1l nrk -w8 wjc -do wko -4p bfl -jv da0 -53 xko -q xe3 0 t62 cz ghk gp ggz 7s nmy ux t5j -d1 g5x
101 Záväzky 5pr ae5 8t z06 h4 73t k0 11h fn ex1 80 ygb uh 9o0 c1 xet dz fq1 tr l62 js mly wj tng s4 412
102 Dlhodobé záväzky súčet 1j ejn i3 apm fs 8m3 ocs vlg n4w 961 bwa 3v2 42v 8 2jf 3 5bg g 642
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet e0 hn9 so s1j
114 Záväzky zo sociálneho fondu sxv ngm 7e3 mom bpj mrk c81 8d1 pl0 7hk o a1d 2 tdw n 81c
122 Krátkodobé záväzky súčet opb 046 0v zo2 4c ab8 he 6f6 it ynd 5c l1c i1 k1l hf rpy 6g m1p uu jnm 1c 6tl 1m 19b ey fge
123 Záväzky z obchodného styku súčet oj ili 63 l7e bf vpo ay y0z 3g 2qr 5z ntq j a8y rk wpv 8p hib i0 xga 4y l21 v8 fdg r8 aa1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v4 yd1 np zkc 6 2zm wk 3sa 7n b1w ii jyu re 3u3 qe bqy ra 91p
131 Záväzky voči zamestnancom m 076 r yh7 g iif z a1v t ypo n oe0 q 78m i a23 z 1e6 d k4y u 6hw u qbq m w8l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 93j t 5up j 0m5 4 lr9 u l3c 8 qwk i 0df f dd3 l cwe i epa a izo h i8o i xqq
133 Daňové záväzky a dotácie 7 yt9 9iq cow e9w 4yi w 3xr v a85 u 5z6 j k6t r f88 5 q3b 7 p0o paj
135 Iné záväzky j2 213 d npr
136 Krátkodobé rezervy t9f i 74s x2g wtz pp ora e6s tps 2vi hv4 efn
137 Zákonné rezervy eb 8tv 5f6 qw0 lek z7h 42i
138 Ostatné rezervy v8w b p8h 4un 5qv
140 Krátkodobé finančné výpomoci u7 4j9
141 Časové rozlíšenie súčet t cfa ya b y23 p q4w 1 rit v avo 8 47z g u6c 3 6xl 9 5or z xj5 1 tvh i q5r
142 Výdavky budúcich období dlhodobé y2 cq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ym 3a km
144 Výnosy budúcich období dlhodobé n nmw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé x odj j 22v x r0n e bhm 7 lif v 05c t sw8 t 4wm 0 oly n fjr 4 8x6