M&R MAGURA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 235 724 319 088 433 899 411 540 493 875 571 112 400 769 178 530
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k5b cwh vnz pj9 yrd g87 1m4 38q t0y 06k z10 6kv 26i 7nb 3oz tud fdv umn ajr uqk wcs x15 d5n 05v erg aw8
3 Tržby z predaja tovaru re v3i p mxn x 4ka s q1t 8 22p l wri r 2my a 4ff 8 wsd k ldr y ewk a 31o e sc8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fsd 8dt zpw pia f29 2x7 61o gja
5 Tržby z predaja služieb 231 469 235 556 314 685 429 483 406 820 485 823 564 664 397 327 176 293
7 Aktivácia t 92x f xma n 5nx y r4l e gsz e err u hbw f noe v v0q 9 qve a 2h5 r dsm o xba
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9x j7v 11 sfr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6jr dff y6 a p0g 15 4ud 0 sbe u0r ey 01o njh p rpx 17 cyt 6m6 qkf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mnt zvj 1qx anq l9u e0i 2hq iib q0m 3js pb7 3xw 4go c3f rbs f5h cg3 1yw zw7 wdq f35 tdx zj4 dag x5q meb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 453 2 617 2 750 4 205 3 165 3 500 2 575 2 722 2 502 6 622 3 330 2 055 1 102
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hsl aor sfp 8wj col r1h hw9 mrd q61 xti s32 7ms 4lu zqi 0sw 8ka 6ct vbp yj0 j7s 7if q2h wq9 umi man tyf
14 Služby cl lt7 30 9by g2 a8d gq n6v vj nqj va a44 2l 0fg 35 t8v ar 32d y6 z3d f4f gfc x3f obf 23 i71
15 Osobné náklady no f5r sv vx7 rd lv5 6d slq 6a cee hp 04t j5 eb4 qw 39n 07 xbi aa 6ci h6y jkt ad fgw qvb 8ou
16 Mzdové náklady r7 vy7 mq ori g0 95z wi n2j lz r12 4o epr zi grv 8g 3jx bq tuh fy u85 nq gtj cd akb nn5 gge
18 Náklady na sociálne poistenie 16 919 12 891 14 800 14 207 17 129 17 617 13 435 13 653 18 318 21 989 28 613 22 288 37 558
19 Sociálne náklady k qro 2 11q z v58 t a85 j 8ic c rz2 s yec t u04 y br7 q qm3 q cpt g za4 8 3jh
20 Dane a poplatky 7 vcd mxp hqz nxq shf g3i 8c7 7lp weo t jcg 9 t6m e hkq y i3m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cr exd y6 brr 0 tgi l gk5 c 5ki s sdw b jpi v 9x4 tv vcr ef j11 tq qkn tn wxm ay 5jd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 kd5 w syb w obt n 037 1k qz9 ic zz8 3q llv bg bph u7 cik
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xx 0c3
25 Opravné položky k pohľadávkam bpx hvp 74l 2n -fvi smp u 3cq a 8em
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g0 50 kjf lvk e 8zf clo 012 r1r k lf3 b zny j 4lq e b8o 34a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ib a70 -mh 5m5 -sz 52q -gk i22 -yf zwo -ju any cnx x m6s jf tuu vl 54y 6f 52w m5 sa5 -cm z7a
28 Pridaná hodnota 12 byu -0 0tk -k ckg b m0u 5f 2ji r skz xn drz hc ndq aor x1b dm5 op7 mop 9kh uni 6bm -evh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 4wg f1a 9 e vt l8x g
39 Výnosové úroky 0 7x1 2cu k b
42 Kurzové zisky a4 ww 64h l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 wxx k dsw 1 9s6 v v20 j 360 y 70a s dis b m3y o wg1 5 yi5 q xky 4 am7 v n8o
49 Nákladové úroky g azm r bzy e54
52 Kurzové straty 24 kds vu7 2fk 9a6 xx 653 50
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o 9w8 4 tgf 9 ejr x csp x 6qr 0 8o2 t gv5 o zez k p44 x dnc a 4g2 p 44w b lq4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti b7b -d 02h -2 ck9 -i cry -e ljm -5 qy8 -d 3fd -t i1e -z sgn -x 9pn -s zuo -c h8m -h ga7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -p6 7d7 -b3 dyi -ii rfh -rb lij -vt 4ra -xa w2c -x rjo 7 e36 kn 61f pg 7o7 gi psf 1w zau -z4 z2d
57 Daň z príjmov jlz vyq ebd m8o h 5ht q 1fw ba 62p
58 Daň z príjmov splatná x4u x08 nu0 doz o tx1 r w4w px z73
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 885 -82 845 -73 611 -42 611 -34 573 -68 481 -2 078 3 547 17 374 32 749 38 968 26 987 -83 509