LÚČNICA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10565/N
Dátum vzniku
23.09.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore.
Základné imanie
13 610,00 €
Predmety činnosti
 • cestná nákladná doprava (od 3.12.1998)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 3.12.1998)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 3.12.1998)
 • činnosť účtovných poradcov (od 3.12.1998)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 3.12.1998)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 3.12.1998)
 • poľnohospodárska výroba (od 23.9.1997)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu (od 23.9.1997)
 • spracovanie poľnohospodárskych produktov (od 23.9.1997)
 • skladovanie, čistenie a pozberová úprava poľnohospodárskych produktov (od 23.9.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (od 23.9.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (od 23.9.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu (od 23.9.1997)
 • prenájom nehnuteľnosti (od 23.9.1997)
 • prenájom strojových zariadení a motorových vozidiel (od 23.9.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.12.1998. Dodatok č. 3 zo dňa 22.12.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkami zo dňa 28.10.1998 a 03.12.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.09.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy k 14.12.2017
 • spoločenská zmluva-úplné znenie
 • spolocˇenska´ zmluva.asice
 • Podpisový vzor konateľa
 • Podpisový vzor konateľa II.
 • Podpisový vzor konateľa III.
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2006
 • Výročná správa r.2007, účtovná závierka r.2007, správa auditora
 • Výročná správa za r. 2008, správa audítora, účtovná závierka
 • Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa, správa audítora
 • Výročná správa za r.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Súvaha k 31.12.2001, správa audítora
 • Výročná správa, správa audítora, účtovná závierka za r.2003
 • Výročná správa , správa audítora, účtovná závierka za r.2002
 • účtovná závierka r. 2004
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 4
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 4
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 4
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 4
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • listina prítomných VZ
 • zápisnica VZ.asice
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia
 • Listina prítomných
 • Prezenčná listina
 • Vyhlásenie konateľov o rozsahu splatenia základného imania.zep
Dátum aktualizácie
26.11.2022