SANAT, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10630/N
Dátum vzniku
05.11.1997
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
480 000,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, plastická chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, otorinolaryngológia (od 7.12.2011)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia I. Odborné zameranie: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia II. Odborné zameranie: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfuziológia III. Odborné zameranie: pracovisko rádiológie, vrátane denzitometrických vyšetrení, sonografia, mamografia (od 13.2.2008)
 • maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 5.11.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 5.11.1997)
 • prenájom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti (od 5.11.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 23.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 19.01.2001.
 • Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 13.10.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.11.1997. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 13.11.1997. Dodatok č. 1 zo dňa 13.11.1997 k spoločenskej zmluve. Dodatok k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 16.11.1997.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.6.1997 a dodatkom č. 1 zo dňa 4.11.1997 podľa §§ 56- 75 a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Zmena SZ - SZ
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r.2006
 • Rozhodnutie NSK
 • Účtovná závierka za r.2007
 • Rozhodnutie spoločníka
 • SZ
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Dodatok č.1
 • Dodatok č. 1
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Dodatok č. 1 II.
 • Rozhodnutie jedin. spol. II.
 • Podpisový vzor konateľa - Mgr. Jana Éderová
 • Rozhodnutie jedin. spol. III.
 • ZL
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Rozhodnutie MZ SR
 • Dodatok k ZL
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Dodatok ZL
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zmena spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor konateľov - PhMr. Kataríny Hruškovičovej a MUDr. Eleonóry Špánitzovej
 • Uznesenie Okresného súdu v Nitre o zastavení konania
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
 • účtovná závierka r. 2004
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum aktualizácie
18.09.2020