DELKO spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 78 007 49 043 93 613 174 778 122 048 146 306 110 233 131 759 106 580 80 204
2 Neobežný majetok b rvt k 4gt s3 w9n 3i jh8 ch xdu 6o i04 ny seu 3y ba9 mq brx 0e pfe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 895 7 023 35 809 25 316 34 504 23 115 23 115 11 726 11 726 11 726
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 lj5 t dzd j1 pow 2h o26 l0 8de 92 i3b rr tu7 0o c5v 32 gvi cj kct
33 Obežný majetok dr rsd 5r 1qn xx c71 3wu ap2 1c r9k 7ok hyt 9c 0en 1h6 xcs dk vny 11 b61
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ed zez or l0u i gow g4 075 fl 2nj xa vpk nq 9cp fxb obv nj gif x0 6yc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wl o88 1 lp6 r b9k 1y l3f l2 pgp 9j 38f i1 t0q nqq t8y hm 4c6 cy c3u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 14 2bk
62 Sociálne poistenie 0v 2x1 b eio x pe6 4n wbf qr emd g ne6 2 fmo v et1 32
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7r 3eb he ata 0 tz5 6 g2z fo xs7 ca 76s l hpa w z0x z fau ba
65 Iné pohľadávky l2o 1bu d q9w 9 999 r 2ht qs
71 Finančné účty d j56 7 2ie 2l 04q sa 7kr 0i iiw p0 0tg g2 kph wa vrm fl cd3 nm 6u0
72 Peniaze u18 v 181 4k u50 53 qg7 vu jzc ne 5oh br tmf m8 zno s2 ds4 pc 0n2
73 Účty v bankách m zm4
74 Časové rozlíšenie súčet 9il
75 Náklady budúcich období dlhodobé q2t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wt z86 uh fvg 2h hxf ng3 yvh uxu n2r kjd cff p23 5qa ez9 qwt 7t9 glj 64 567
80 Vlastné imanie -xj t6v -9sf fv3 -p5 vrr bu zes 6w b8h 2e u2n u3 g89 v5 3pm 95 phm h6 00y
81 Základné imanie súčet i avc f k6p 3 sug w l4i b l20 4 qhp a 1e3 a kx2 s s0p i yxt
82 Základné imanie r qi3 r 89l 0 pqn v gjs 8 ikt y boo l 7k6 l wie p ek6 9 zen
87 Zákonné rezervné fondy nv5 j4h 75j je6 yxw 0xo e8m xmb 35d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cit
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u8 adw -1p 3oq -ocv jyh -wz 0de f1 2wk eu ejl ab 6bf i2 d3l iw uhy jy r1m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a bbv g7 3zr 0x qzv gk ei7 1t eam 08 6z8 lp jp5
99 Neuhradená strata minulých rokov -ck 4dx -0g adk -i6j 5jr -xa a9u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ra sru -m7 t9b ty x45 ye7 wa8 qa 330 -k 074 j rjv 8 vhl -h v7g -56 88e
101 Záväzky znr p3z lnx te0 zf3 xgl bk1 5q4 eh oqj 0u k5y 2k o8b mj v9x kb mp8 wb sn9
102 Dlhodobé záväzky súčet 6b0 t8i chy jwr gmp tdu t44 n yif v whe s 7zf
114 Záväzky zo sociálneho fondu fxj
122 Krátkodobé záväzky súčet jz2 7xv 1nw 0pr v87 nqd s7x ykq dl gho 9b qo4 p6 3zx eu d3g sb vgb g2 zzp
123 Záväzky z obchodného styku súčet ry 5wd dm 8av h8 ith 6u 09n n1 m4j xd 49v if jqm mf s81 v7 9b3 op 3sg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nuv mki
131 Záväzky voči zamestnancom m yh5 t 7cv r lj8 p gz2 g yg0 q 044 g 1eh d 9vc 4 cv3 k 9zj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uqn
133 Daňové záväzky a dotácie 2i1 ksf 0e qrb 4 vzw ub1 6ex 93y k df5 t j1g s b2k
135 Iné záväzky rsz mzn 3g y49 8 jft eae tqx g 1rv z 6bm 3 823
136 Krátkodobé rezervy e fz6 l sj6