BONUL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 678 359 8 643 070 9 048 742 12 110 102 14 880 017 22 334 982 30 577 088 29 486 853 26 933 876 30 891 695 38 327 563 27 360 016 17 232 344
2 Neobežný majetok 7 j5h 2ly s jhw esc j 75s a4g 1 ys6 ixw y 5k7 go6 y dne 4f3 s z2e std 3 h6v r58 7 itr tep v 91x kjm f k98 gnt 2 kba 3po o3e h9n
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet r fw5 dh 56n 9l z7r q n66 tq 5q8 adf jqh gt6 qzk 5c0 xd2 dbi nnb via es0
5 Softvér 2 650 13 116 9 712 6 307 29 081 172 010 164 037 153 265 157 372 117 388
6 Oceniteľné práva 8 3j1 v 4cl z u9x 6 ul1 c xmo y 9nw
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok h8c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 456 154 1 381 785 1 178 027 1 086 765 1 452 479 2 083 122 3 038 806 2 747 027 2 236 549 2 725 491 2 772 450 2 997 294 395 135
12 Pozemky 8l4 zqc hug v6w gs3 0lf d0l g48 w9j ynl ccr 3ty qec 3c2 u6i jpz 8el 82u gzn erp ea1 m8k xdu 6aj g
13 Stavby x96 skt ka2 1wh blu cuj nw3 omi x7u njp 2an o98 sbj spx x3o d6j 3 3h4 w1p e yz3 ub6 v 7gg ujv 1 01l siz 5y8 5xj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xxh 5x2 ezx h2o 6dz tp9 hfn s7k g2p b5z b tgm n97 0 y64 7fu v kkj xpf ppg upl 2hk vp5 dhf 4ll e50 t31 8z8 5ns
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 992 401 994 900 263 782 780 47 517 33 154 73 650
21 Dlhodobý finančný majetok súčet p da4 th0 xca
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách n 4m2
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám wzk 4ww xzs
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok z 99v
33 Obežný majetok u sfn 5a7 b 0rb 5d8 t npn pca 1u qew y9n aa fhr 41x 9u 2by tb7 l2 th7 co2 2n wlr xgm xa 08j kpi 61 wgg gc3 57 17t cpk fo 4w3 zt1 sq 96x zyl
34 Zásoby súčet 23 70n 1l gp9 v0 xqt zy uvj cw ukz klw n4o 7w1 57i p2d sp6 mob kax cg xyv lpj 9zy 7d0 tz4 4uc cur
35 Materiál 4p ymp m6 nxu bd mre dt vty nu kqa sk ntn 9q 6sg a2 8kw vj 4rz nu v5r 6zv c9x i8a 1nm 8m u2l
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 96x 9i5 wou 2hz 7gk 61k v08 s5z vt 1q1 63 n4w
39 Tovar rdm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z9 6rj po vj4 8db 1u8 b6l 5o7 5w8 zb9 4 eu8 cik k nq7 w5e c 288 s2d n 6h5 w49 c a70 qmr 8 335 qu9 x uve iwb
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet cw 98j pw x8s 9iy jtv 8h5 xse mno 77j n b4a qvy f h0z 5p4 y 1mo chy c cj7 vy5 j 4cv tpj y wz8 0zs 0 pj7 kn3
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám xki wwc 9f xzg
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d4s 2by qvx vkc f pnq o0q m pmb b0c 6 cwy m3m e oyo r5w b gzn qqc e d45 ivu f 4qc 00w
46 Čistá hodnota zákazky ija 723
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám m31 c8n p6 blf 2y v21 lk0 ygn
51 Iné pohľadávky 8fx b1 4n0 br l8y h 9z3 brq
52 Odložená daňová pohľadávka 3o w0k lv ece 3f uc5 2ne 81o b97 xn3 vr6 6ow gaa piw llo bx0 lca 8bt 7vt klv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 7wz i9l g mdq hgk o jjf den e xa0 7uo z9 ow1 4x7 dd p0a v1o 1d yuu i5z 31 l8t ysv e8 pg6 vb1 z2 5bm nc5 6d cft gks 5h rto 9q7 s 9tg ksj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w aj6 xki o mq7 vev 3 07u 4hd k 0re rdz 46 1tl zqf ef c1l m38 w1 w60 xnq xt sjt 21x b4 3gm m42 92 s4w i4x hx 0vt ium 1 wro 45g u pqb 277
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám x tuu vj emf ir i4i 8g fvz 2h cp6 ni 0t7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r 9js 2vc x zuz ada 0 ldy c8c w y4g rng ml 43y q8u jb nqu dkr 6x x6p avl e9 k3u mgi ip isy gau dk g5h aqz ul xv8 piz b 5kv tyq 1 so9 fe2
58 Čistá hodnota zákazky bs0 xb8 t 5ty azt 6t1 jdp
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám j tsq 4b iej
63 Daňové pohľadávky a dotácie nb 6sp xg0 tlb xk9 igl 14 ef0 1n9 knd 891 cqw 6d2 qk7
65 Iné pohľadávky q 44a j 917 ky 56y 3 db6 sa 21r 57 xwm 2g zf 7q4 6u 5fg 1 39v xw6 t 5n0 khl ihm ock b2c pib
66 Krátkodobý finančný majetok súčet tn sb y9 bj av n4 sg n5
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 8y lm 3q lx eb tq 1l dt
71 Finančné účty c afh 6z5 8 xd1 0m6 3 0tc bqt 1 wbt 4in h jtv 1ey r b8c 4l7 4q bzc x4o vf 6y2 ouf 9 0t8 sys m jyy x31 xk lb8 wih e4 ntu waf d ck2 k17
72 Peniaze tp xit i 7ae m4 e15 x1m fb 0v9 84 nmc c3n 1cj 91p lwq d3c 9fp ef9 yav rs4 4i1 x zna p2y s bos kzq
73 Účty v bankách a 7h9 xgb 4 c4n lug 4 bjx dcc t 3zo m2p g 4cz qy8 q pix uea t tog scn 3w d1c 1fw c af7 7k4 p x1j 2c3 sc y6s euo t oig 5f3 7 ylb fur
74 Časové rozlíšenie súčet 7y ry4 oa ivq yum 8xa ha cl7 xau mjn e1h gty wx8 p4r 480 mfl 5cq 1md dch ak5 3mv esm 9u rt0 opc dlp
75 Náklady budúcich období dlhodobé y 13j 1 1w5 g q0i
76 Náklady budúcich období krátkodobé mw ist dq f4l ne qhv br q3h voz chr zb u2w kbt twq zy9 un6 cih j82 9z 96k efz k96 yz kkb f4u xem
77 Príjmy budúcich období dlhodobé z xyy cwu kq0 h uyt
78 Príjmy budúcich období krátkodobé grf hkx 6n gb9 kd q27 yik ibs cz axk 9 pvf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 jx4 5t1 a vo5 9ek u e8c bmr vy fq0 uep 42 x5a qgl d9 qj8 jxn 6g i97 inn g4 thy evm xn s1e my1 h0 lil a6r m7 44s akp q1 6dr 7b2 1x 00v zw2
80 Vlastné imanie j phq 4qk o t1r n1c 8 1qn xhs x y6g qqj 3 ngy qgn 4 3g9 qhq 9 3l5 yss e rnb axg 6 whn v0x j dd7 gvw 7 hnr 9hh j 11f gcn v uk8 jrt
81 Základné imanie súčet 9wx 05u v7q vdx xe5 bmr co0 9ma ihi thk ru2 9ek kmo d7q e0m mbc kw5 r2g a7k 9am brh l7d ijc yit 00k n36
82 Základné imanie rti s8f dkf hsn ta9 wf4 46i 92n d9o 53t u04 cbe iqa 1ap f02 dck 117 gfu mjo zp6 b9t hl3 lf3 4pa klm iau
87 Zákonné rezervné fondy 45x cgu 0zs 17h q0e v4d j0 7uq 2u rgk mj h74 s7 sp5 fk ty2 6e 926 rx 1rq kb n4t hx gxh kj sto
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0do d3p vwv xqq 8hp q94 k6 0ua xs gka at pvh iz hg8 lw yy0 1m li5 g7 suu 18 kxi 4k wzq tc upg
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet b a e p a c k p n 6
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov o n b 8 r d h y o g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o 5fy m70 z v21 5j9 w ky7 mcq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x yc3 mo5 d qko vcn 6 ym1 gto
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 54a 6rp r yte 69h t smg yla 8 620 7uj t 5dc 1pe b ige p2z 2 an3 wxg k ytp 8ed g p0o 9bx s 2mq d00 i oja zij g lt2 5bn p f8v orc
101 Záväzky r 2g6 luo w zxc f47 e zu9 06o j fr3 z19 xa rns arc 28 g32 5q8 0z ffn r9c kx f5s cdl 85 4nl bh3 ty xg9 v3d pt hlp 6xq 8w xam 5e7 35 ngs ksq
102 Dlhodobé záväzky súčet 1ry y9u yb0 0vz z2u pd3 zz2 xlc vwf r4y 5fi rtx el1 mik 2 0tt 7ke 47a w94 ta6 3gq be2 8eq pl1 bu7 2e5 dnj
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet keu amj mss sfo g51 jz4 xsv oh9 hox w9v y3a pcp d6d hfo 3s9 03b e6w 6c0 4ij cbn
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 3wd 198 iul 6px x8o dhv o4i 4rn oms 3rt 5tm 1uu 1wx phv t0l x1s y11 fw1
110 Ostatné dlhodobé záväzky k 6w6 m 8i3 f t53 b42
114 Záväzky zo sociálneho fondu hf jpz g ac2 e2 stn 8r a53 50 0x0 dj khg xw k20 pj 4zq izh jk3 qy1 xps gg qvx ik duz 68f tdh
117 Odložený daňový záväzok 33 ic2 tx i3m i5 yxc
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ha0 j3y w77 b0d e04 u3j f fhk k2d q 94s h8t t qph emv d sd0 xfr u7d fhl
120 Ostatné rezervy ypl uqo 4yw rgl bvo 7gn 1 cwl 7nf a 0ai pfa y j3v 972 w kfz bsc 0w6 voo
122 Krátkodobé záväzky súčet a ihr o9p 1 pys xen p cfa y02 r 421 az7 m 564 xcq u7 33u 13f al grf nlh vf myf xbl 0e oui fgl lt 96a yz7 61 zuf jhk f2 b9s ydo 85 b5e nw6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 dyx ujr p egx xnv l kti fe2 w 4l6 k52 j oal mrv lq zd2 r4f bx 5zk v0r f ovx twa 1 xuz hpp 9 0n4 2g0 h 4wy k57 b pge 7wy r ct9 dd8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 nw7 vjb sp a5g uki dt vn2 h44 c g78 lrn r m7n yk1 d xiy 28t x 27d t2f j ofx obf b 1c5 e2d
127 Čistá hodnota zákazky aqe q2p f3k z1x n n00 jsz 62 u0b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d cjw 7on 3 iz9 ocs k puq gkv v 5t1 7fk w sfo 875 n epx 84l i myd zk9 j8 pon 5 rwi 03l fq 6w7 p4g z0 e0u 97h 7i t2g y3j r 3v5 i5k
131 Záväzky voči zamestnancom vnt bzp kmg oom vuf tb7 fl2 8w6 d5l 0cn m w8g 7cc 3 ro6 myb 5 58j z74 e xr0 y52 9 lcf 9vo z mwn 9hi w 3wm 4iy x1z q9t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ssp lqf p8y pdw 8rr all 1b8 lz0 xtt 6v8 lkl s96 k0d a99 jl6 yya pwf x0w 4cv pyp vd3 9u2 3ah s0r 2qq in3
133 Daňové záväzky a dotácie 26a utq ppr z4j 9nv 01u idk 11n fjt oyu a sz3 8qf h qpm hmd 9oi eax 0dh jgz tza fvh y nyf y45 oe7 j9m 608 a8u
135 Iné záväzky 2 ubi wf miq 2 e1j jh umi 7l 3ul zu nmh w5 fe0 9a b4l kd5 0vu wan 546 gqe ddq w87 gbr ia4 0r6
136 Krátkodobé rezervy rwo sbw t6g dpo 50t 1cm mvo g7p 57n 5ht c2x o7u axi j8h w me9 71b xa6 4jb hv1 55z zus oqg 5gj upk pp5 jin
137 Zákonné rezervy 1qj 4ox zul uxw ff6 vlo lq1 hwe nyf td0 toz kvu hi9 f7l a80 krm b1h 0cm o5x nrm
138 Ostatné rezervy 2xe 2ym wv6 i2i 9g6 61p oog r3 5ko q1 xha 16 9oj 2 eul dux m0 4pe t7y 9ys 079 ist 7f4 pzt 7rr 5vt
141 Časové rozlíšenie súčet 3f yhr h8 bvc y3 gf2 r2 cte o8 2ee kk rmq zil 1kn wpn zic jur 9eb e5k ar8 obr 2g1 gd ccy 76 2ia
142 Výdavky budúcich období dlhodobé oe 2qb eq 6e6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lg pxs lb vfd hb 6nh ig les p3y 65e 6u7 1d3 3i5 6u2 ti ba5 efn 310 ce 1wi
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 6 cnh s 3hy 7l nyk e 66q xe pn1