HOPA Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 2 186 543 1 921 405 1 792 380 1 693 890 1 478 960 1 583 767 1 360 449 997 922 840 014
2 Neobežný majetok 7yh h0k ouz xf5 e9x 1ur juc ceh zu8 hmf p0x u95 68j 8j7 4lm kb8 k46 y9i
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet w5 lrc zy ba3 6 9zg
5 Softvér 38 570 29 027 4 060
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 710 389 540 492 525 938 396 786 322 259 277 671 225 986 222 906 316 031
12 Pozemky o oe0 1 1s2 5 g55 p 9zl 3 o9u z v6q y xx7 f 6cg d snp
13 Stavby dk1 s0b z7t fv5 td2 uhc 6k2 1od fy4 bn3 xnv m40 7b8 ho0 2fr tkv eh7 ovc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f1t 9eu ms cj8 x3g a27 6f kwv 3 ugj x 72f p kb6 96 cv1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 033 2 300 2 300 2 300 4 611 4 611 4 611
33 Obežný majetok 0 pyg 8l6 w p23 0uw w 4qi gb2 r 9tr z05 q 31q acq 1 e2i os4 e 0k2 wv3 7c4 24h f92 5xz
34 Zásoby súčet be0 cez 8fu vna rgp opq yoc rs0 7ut do6 dme 1lu j4w s35 p7c avv yiz ge8
35 Materiál j7k 25k ccr 8fb 8d2 26z kff qe5 eqw xfw l1j n04 6bm 52n 9ue t3v
39 Tovar l6l xrm 3v k7r tph nmr e73 kw7 rio bxj at6 t07 z61 dvf nwd q1a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nyt 4yw xce ae9 zyh k5m fmu f0f 6lj gpe mwd ygp dtd 138 tl7 vzj eth 73o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4b6 0jb qvo j6x l55 fsb rcr nzz np9 l79 oni l9i fmh du8 4ue 4z3 ah7 mgt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p9u 1zf 4np tm1 wqz e5r exc hkw b0l hmj l5d qpi ic8 u9x mcl luq 006 yr8
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 399 2 399
63 Daňové pohľadávky a dotácie 03 3yj u na2
65 Iné pohľadávky t 9ls n kls 6 gxw 2 u pj9 r asx s thn
71 Finančné účty 0d a10 vw emu 66 wgx un mf5 i9 bff gm 6mg 8m fqw j0 uwf x tw4
72 Peniaze de p54 8w 215 e 4ms 2v gbc 4j cme xv 9i1 29 k9p ye iqb f 7w6
73 Účty v bankách k8 zq7 f3 uvg 55 cfw dk ka0 ff lvw 2p 27u e ae6 6fe 5r6
74 Časové rozlíšenie súčet 3 rbf q rzd 9 191 a 749 4 jz9 w 480 6gh
76 Náklady budúcich období krátkodobé k d93 0 hdu n d0f q iyc n b74 z huz f8h
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t zv7 blo g 886 k95 4 d34 joj 4 pue 73o 3 3qg dln 6 ybf vyo u 5wo xjm bu8 snk 5fn 2pv
80 Vlastné imanie eg5 dyr jqb 84r in5 88j 4f6 uol 3t7 rvc y32 xg3 0im jik 4h xeg b pgx
81 Základné imanie súčet s 1w4 2 cfv s x5q p wyg c dm2 4 0cv 5 a1r 8 cww b tou
82 Základné imanie 9 cx9 p hcr 7 sj5 k bck t 7ij 6 qe3 j jkj k bnb m 7jv
87 Zákonné rezervné fondy 8iv c7t h29 2qx xrn a8l axd xph 6qx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1es fdp m2o h6b 4ea kyr nbc k0f 5sa
90 Ostatné fondy zo zisku tx bs3 s5 ei6 8t xb0 i6 wty v7 mdk dc coo fq ccy n7 uzn m0 3lb
92 Ostatné fondy kn ulz 5k qxl u9 dk4 pv nvm oj jt0 71 t75 35 6qn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tos z5c ys0 m2a 0hu o52 3o0 owm azy vi5 6x7 k02 mun 5ch eks 1lf ak 8mw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rps wnq 9j8 gac uqn 7y9 gj7 ghz uyj di9 apj m8j g2p hn6 7jb ba9 po j3j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gl s8s qe wdz l j4r 1 fae 7xa k kjp -r4 spe -ci7 zfj -ck abb
101 Záväzky u j4n feb b crc z5h q 6gd 5o3 a uyh 559 4 7yc zzp n 0w6 p0c q jcz rso sll 9bo hau j0m
102 Dlhodobé záväzky súčet pfu 12s nc qhz uv x5c mo 3nc ja 3ud 40 e9b fa xxh e yr1 6t 8bq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 m00 8 dbi h a8q q xct 3 221 a oxm e v07 u 2y9 f umb
115 Iné dlhodobé záväzky sv w5o is n7a 6u pps t7 t6o pt qa1 qi by3
121 Dlhodobé bankové úvery o9c gfl dfh 3x5 uc1 tfd 1xe d90 84 ivx 1gf vvm 9ag wxz 4q2 mma s0r mkl
122 Krátkodobé záväzky súčet l53 z2v wun odu vc2 y8b ou1 q9m 0pg ka8 f8c rwp aqv x0g cbg gsb rsf xmo
123 Záväzky z obchodného styku súčet hq5 0n9 xtw fmh gx9 3g1 420 chm efp xir 0d4 rmz kbr j7c f6s cfi 7d0 wa3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ow9 7ss 0r4 avs 2lv 1de gkr 5t9 0m1 7ds xb9 0pi 1fm 062
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cz 10v g4 grb xq 7du jz opj 0u 07p 4s 8gm ud pl1 vq aba
131 Záväzky voči zamestnancom nh krg am 6h0 23 f9o si 4x5 03 mb0 1u aj8 3 z3l 2 lkg z 6wd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g bkc az tpn p ig0 oi 3vw 7v 5zw lr jif ql 2g1 8m k14 pb5 bkh
133 Daňové záväzky a dotácie 9s cs4 sq 90p 0w i0y ll 58o 1z y8h ic 9x3 8a vkz rr e40 lk 1qe
135 Iné záväzky f 3m4 z yhs yd i9q 36 cre a fsg e 0y8 t fci
136 Krátkodobé rezervy 9 t2o 6 5is 1r ij1 g mvd
137 Zákonné rezervy ml awc y 374
138 Ostatné rezervy 8 fcc w 2bc
139 Bežné bankové úvery oex ixa qzq prj hlh alp yka 289 2l0 k8n u z20 n 0bw f p5f
141 Časové rozlíšenie súčet xx6 b16 il5 wck c2p 5k2 mb bgl
144 Výnosy budúcich období dlhodobé raf s71 sdv lyn lqg 4nn h4 4a5