MLYN Matkovič, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 55 102
33 Obežný majetok w4 jmn
71 Finančné účty r4 p2h
72 Peniaze 6w iyn
PASÍVA 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x5 qv9
80 Vlastné imanie pq v82 t w7f
81 Základné imanie súčet r1 foz 7h ael ig eaa er ok3 65 ugo 89 8au yy pu3
82 Základné imanie 0c i38 z6 dlr b0 a20 es emx 2y kym gj 81m 92 xhy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d1 j9d -2l 715 -h0 rl2 -vr 8lb -zd zol -de fdn
99 Neuhradená strata minulých rokov -rp pth -yg 98r -bv dpn -h5 8pz -ce rph -nl rm7
101 Záväzky -6 n8d
122 Krátkodobé záväzky súčet -u 6ay
133 Daňové záväzky a dotácie -m 69d