MLYN Matkovič, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 55 102
33 Obežný majetok ge s45
71 Finančné účty re k3s
72 Peniaze mv 2tc
PASÍVA 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xb cuo
80 Vlastné imanie 3g xku 3 fjf
81 Základné imanie súčet 64 vmj 6o t34 z9 1kf 8a bwe v5 6pj k1 2ne xt cx0
82 Základné imanie s0 61y mp 06c 13 6e3 sq pra 1b d1s gj 1g4 1a 9ej
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5p ful -si go8 -05 43q -dq 4or -ou 5yh -iz xk4
99 Neuhradená strata minulých rokov -nl 42p -c1 ye0 -ik pmg -o0 rci -su fj0 -v1 k9p
101 Záväzky -l 27i
122 Krátkodobé záväzky súčet -z 05w
133 Daňové záväzky a dotácie -s ixj