ZRAS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12348/N
Dátum vzniku
30.01.2001
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (od 30.1.2001)
 • montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (od 30.1.2001)
 • výroba, inštalácia a oprava elektrických strojov a prístrojov (od 30.1.2001)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 30.1.2001)
 • elektroinštalácie (od 30.1.2001)
 • výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom (od 30.1.2001)
 • klampiarske práce (od 30.1.2001)
 • výroba, inštalácia a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení (od 30.1.2001)
 • zámočnícke práce (od 30.1.2001)
 • vodoinštalatérske práce a kúrenárske práce (od 30.1.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (od 30.1.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 30.1.2001)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 30.1.2001)
 • poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 30.1.2001)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 30.1.2001)
 • reklamná činnosť (od 30.1.2001)
 • výroba a oprava strojov pre poľnohospodárstvo (od 30.1.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.7.2002. Dodatok č. 1 zo dňa 17.7.2002 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 28.11.2000 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Dodatok č.1
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Mareka Rzemykowskeho
 • Zápisnica z VZ
 • Súvaha r. 2002, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r.2002
 • Súvaha r. 2001, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r.2001
 • Súvaha r. 2003, výkaz ziskov a strát za r. 2003
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
23.02.2021
Domény