ZRAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 193 619 196 430 144 318 183 687 155 144 138 028 115 526 150 828
2 Neobežný majetok 0u 4hg fx oyh 8y iat lj kqo ba lya fe yva vf qv5 l9 8dq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 655 27 655 25 080 22 663 20 245 37 905 37 905 37 905
12 Pozemky pj2 k1o s6s gb0 gy hif ao lk0 at 4fd h0 lz8
13 Stavby an ns6 84 lsz ng vrh 2o xxn z4 ucm 5i 1ug lz rhh hz 0wm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 306 z7p d pcs p y3b nva nu 02k hf u7i ct oj2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 057 2 057
33 Obežný majetok ixq mft 4xx ld9 rfj zmy 9kv 4ye wua 5rv 230 tvo y0 8mc 4rp feq
34 Zásoby súčet nv 69i gu 3tl ic q2r hb fbj zb vhr la 23m 30 xhh rf qhw
35 Materiál s0 ibu od ypz 2o kf5 rb 6y4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gq fmy 210 lt4 fp 6i2 bot hlw 2n 4je n4 u4d ek 2yn 93t 1a7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wx bta g2l sxe is i7l u02 ek3 vn jpp 1d 51u i6 ak8 y8m kxu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xr jcq isr sme uk p1t kyg hkb
62 Sociálne poistenie q esz 0 h06
63 Daňové pohľadávky a dotácie c xr9 6 uz2
65 Iné pohľadávky 4m u6r 6r 5w 9xz nhj hnk dk5
71 Finančné účty hq 8q4 o ayi oe bsg 5z hwf 6a j0o 5h ri2 8g mbf -0w s6b
72 Peniaze 4 9k5 9 kfg x 521 w1q 6d h27 0v a9j ry 9u9 -7x 4kt
73 Účty v bankách ff 2do uex 92 brl bp 2u7
74 Časové rozlíšenie súčet c 0wj bxc 5 cs8 p9y
75 Náklady budúcich období dlhodobé q gr4
76 Náklady budúcich období krátkodobé mpz 4wd 7t8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 15f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p2r a23 htx 5q4 f8z u5j cq2 fwf jeh 9o2 thq u9o hvk ijo wra zi7
80 Vlastné imanie o0r ul4 7w8 ldv yo idw q1 cp1 nj esk g1 z6r lz mc1 ch j59
81 Základné imanie súčet x wnm 9 3cb q nif u 9av 0 y43 s kfe r e87 x vq6
82 Základné imanie 1 kuu 3 bq6 m 3wn 5 yt8 x tbb d 0i3 0 yun f xp7
87 Zákonné rezervné fondy 5su e0e f0n kn1 ap5 btu z2m 2de
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ay5 gsw 16y jlf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9vt n1j ugy ljl ad t76 49 w15 52 5ul t6 ura 15 xff 0m 13d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sth 7v8 k5u lo3 ip uc6 23 y6t tl mq1 xo 1vl a6 wpq v4 1f7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ph -vp 1bk -65 5m4 w2 nhj 6w qu7 -l 6d8 -z y36 -4 uyk
101 Záväzky 9w gl4 bx uyv 0e 5u4 ja elv qz 8im gd 81t lg an9 zii g6v
102 Dlhodobé záväzky súčet d2m uao v4 us k13 2v3 uv4 4gm
114 Záväzky zo sociálneho fondu ivh nrf ps qy
122 Krátkodobé záväzky súčet 0n sdq oy h0t w1 91g pc doh 4k w1c 64 8e7 ky jl2 i7p bgh
123 Záväzky z obchodného styku súčet fp c4w lt 4cq x0 xxn vp h9q qd 50q 7r tog 3u qo8 ef l7y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6t txz vd ni9 cy c71
131 Záväzky voči zamestnancom 5 i9l o h76 d ojq h sm3 g yly p0 vsk 2d hzg 01 smj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f pdu d ijw k fsi m 398
133 Daňové záväzky a dotácie 3 3se w gbq 3 wbh yz ip3 57v v hhh tfw 4 qh3
135 Iné záväzky i iq4 6ka l h3k e khr
136 Krátkodobé rezervy s wro d l5n 7
137 Zákonné rezervy l 28w
141 Časové rozlíšenie súčet zvz t n4e w x92 aoj
142 Výdavky budúcich období dlhodobé o10
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d lwa 2 ziv ygq