ZRAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 193 619 196 430 144 318 183 687 155 144 138 028 115 526
2 Neobežný majetok p9 bq4 ac izy k1 t37 gt 4i3 rd bg7 w7 qv0 gy 4z2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 655 27 655 25 080 22 663 20 245 37 905 37 905
12 Pozemky 1il 6pc fpl mzw hf 319 z8 mu9 52 wva
13 Stavby sf 0mz 8j n9e ka bh8 oi kq1 59 xyl gz c8f lj 136
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qre 9hq 0 2eg u xtb yme u2 438 g2 4gs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 057 2 057
33 Obežný majetok aq5 1d0 ss9 i50 p2h ndg soa 6gv rkj y4n 53o 7h3 eu 372
34 Zásoby súčet gx x9o ze oyq 93 zcr 1x 1h9 iy 655 i6 s81 h2 x3a
35 Materiál 27 6mx 03 um2 ip sch g0 qdr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cq f7l p7m aq4 zk j5s w53 bxp ug g37 by ydd gq m8h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hz y3w 0yr bhj n4 gpr w74 orb f5 2bc fu 38a nf 67h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pu kt1 dlx ra1 q0 vif 8e7 8sc
62 Sociálne poistenie 7 2p6 e eu9
63 Daňové pohľadávky a dotácie x vhs 4 fxb
65 Iné pohľadávky 8a qla k5 3n ln6 adz 2fk
71 Finančné účty jm 18m 1 fhi ng 62d mx 1cg 1f yuh k9 grp 9c bt6
72 Peniaze b wuo q bau 9 731 3rb 06 efg lo 0b8 r0 u03
73 Účty v bankách xd dlj 9uf h2 ttx on 00o
74 Časové rozlíšenie súčet k v0n v8f 6 exo 7zy
75 Náklady budúcich období dlhodobé x 8bd
76 Náklady budúcich období krátkodobé xbg xrj 88k
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d7i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i4a aho nf2 21s p7z ktv 5lv 4dn c8r k85 q17 ysm ftv 4zr
80 Vlastné imanie jd2 f71 zzk oeh cv l1b lx we9 o2 dsk xs rzt jg 37u
81 Základné imanie súčet q j4c i 0g4 g znp h d8m s ylm n p0e 6 nct
82 Základné imanie 6 wxx 4 jmz 7 b0u 3 6pe b vl9 e nvc 0 llp
87 Zákonné rezervné fondy xfx 1za ljb 7ne 7t4 12h 2ba
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v30 2zu 3je raq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 260 mqf tul zqo 8y j4w jd kzk z4 3pg 6z yxo hj i66
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ooz 59w yoc fth 8x v9h om 0un 3v 5bc 9a f6s k4 2j6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ds -y5 nt5 -y6 83w 5a h7i gn dle -s e0l -g m9d
101 Záväzky wh o2g zy 2je 27 h9n g0 7so fh qjv 8j dli yh o1w
102 Dlhodobé záväzky súčet u8u iq5 cg y7 ihq q5v pwm
114 Záväzky zo sociálneho fondu m5c lbl 58 tt
122 Krátkodobé záväzky súčet 3i jak p8 to7 lb vmz 6k 5x3 9f jta r7 ue1 1m p7t
123 Záväzky z obchodného styku súčet a8 g7w pp z1z t7 9iy 2b lqq zd nv0 1l zxc 5n zow
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1o ncy at d4q ow 7ih
131 Záväzky voči zamestnancom 2 o36 s zrb q izb o 425 c puy jt 43q 3v 5b7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e d5e q yu0 v y53 c htv
133 Daňové záväzky a dotácie k 2uc 8 nvf 3 mo6 vb ng3 ub5 n wry o1a
135 Iné záväzky 9 1ld 6tz m d9v
136 Krátkodobé rezervy u szq x 2pb 2
137 Zákonné rezervy l myv
141 Časové rozlíšenie súčet vah 8 18j q i9b 46r
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ihn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x 5qw m 3tb osl