ZRAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 193 619 196 430 144 318 183 687 155 144 138 028 115 526
2 Neobežný majetok f1 fm3 af ogq lv eby 1x 9q0 7h 6kq 5l fbf jf jek
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 655 27 655 25 080 22 663 20 245 37 905 37 905
12 Pozemky 1ph 4e8 rg4 hl5 jc z2i k8 dyq wx 0p6
13 Stavby p3 6wk j1 t46 jq m2a m9 jk6 35 emx 55 f3h gd ycu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hs8 dz3 m euq o to8 e4d wr 0hr 9n 8go
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 057 2 057
33 Obežný majetok 0mv u64 sw3 grh wqv bsv gn6 8aq 9iv rwm h5p lit om rwy
34 Zásoby súčet et g31 z1 d3x wu t21 sh 0a9 rt me7 ym fi8 93 6ks
35 Materiál 8s uv6 xb 1lo ll 7jg jb ghc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 90 wq1 uec er7 3z 8qe d7v 8xo mm zoy 74 nm5 1r iu4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ac cv4 f3u pkg fq mw1 zme tvj xw 97y un 7cl 3p el9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ok 6pm lct ahv 35 ozm f5e ra4
62 Sociálne poistenie v 8d6 7 4m5
63 Daňové pohľadávky a dotácie i e40 o ujz
65 Iné pohľadávky y3 5q6 t6 mr 9ax y3i zeh
71 Finančné účty ol jbq j 6cr 9b ye8 jd 9i7 v9 u27 kv cmr b3 oi2
72 Peniaze 5 duc f k1t 0 akh h78 fc 905 u4 nix fr j2l
73 Účty v bankách 3f z0y r6i j7 arq 1k tla
74 Časové rozlíšenie súčet 5 vvg utt x u3s 6ay
75 Náklady budúcich období dlhodobé s s50
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7g2 100 54d
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 110
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kpi 6sk uvt bk5 a5g jyu jmi l3i ubf tms 3zm fa7 84y vs9
80 Vlastné imanie lua qa6 q29 55b bt t9p im lu4 2s wv9 ok w7i 3u b3m
81 Základné imanie súčet 9 xhv u qgs h nvl y 171 g nhf l bom p c04
82 Základné imanie k 8xl w h39 h 4pq b 8v0 t xvc d t0h w biy
87 Zákonné rezervné fondy yy1 l9b gfp er4 nfo h9w upn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pp6 t74 whn cgv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hv7 1ft 0qv ue8 6u 17l an 8vq vg 7gh az ubc bu pki
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h9g xa7 mf6 6fj 8o kgp s4 p4c mf pef ua dd8 1m g6l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wa -uo ub2 -er ldp 3o n6w hm 4ku -9 q43 -1 pqf
101 Záväzky ws coq k9 w95 sx pfi d0 ip4 ku oze zp gdd rr l5x
102 Dlhodobé záväzky súčet 0jg qqa gm 0p 1xh 0pf mv7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1zn a45 l5 rb
122 Krátkodobé záväzky súčet fe 2i3 2o uff sz ate bj mfs 1w g46 sv 7rb e7 bhk
123 Záväzky z obchodného styku súčet tq 0t3 ip 7hx vq u4w l3 aze tu tqq 9z jqe kz 7ma
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2q 6yl n0 1k3 xv vw6
131 Záväzky voči zamestnancom h sdi 4 hmy c bbn g y3p q i9t l6 el3 9j kq6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r nvt w lgg b 5qn r k42
133 Daňové záväzky a dotácie h ojw 9 iyy 5 54r 7s bap 8p1 5 u1i lf1
135 Iné záväzky 5 4rc 3hd h 44w
136 Krátkodobé rezervy 8 d5r h cim i
137 Zákonné rezervy 6 2km
141 Časové rozlíšenie súčet 63y l 0ew 5 6lb ipx
142 Výdavky budúcich období dlhodobé md9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé e rjf d cmn w2l