ZRAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 193 619 196 430 144 318 183 687 155 144 138 028 115 526 150 828
2 Neobežný majetok z6 e9f so 8xu 3q n4p kq vo2 om u6h 1f awm zm g2i 7f 3p9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 655 27 655 25 080 22 663 20 245 37 905 37 905 37 905
12 Pozemky 2wy 4g5 6ne grr 2b 0ba mj miy 7b 0w4 iz l2a
13 Stavby hi 9yi jb wzy 4i xwh tl as4 4c cnr wl yi6 id 9ve fp 0m7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qg0 vai 0 0k1 u bkk plv tt qz4 kq 3vm tw 466
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 057 2 057
33 Obežný majetok rnv wyz vu7 f5i g3l lou syb 3ef 0yt h9t df6 7o9 tu 9m6 46a 6jf
34 Zásoby súčet xk s51 yq glg ho 5bs ln 6g0 6f 8b8 9k 07m s6 pz0 2s 4ll
35 Materiál gi b91 kj h4l uc bx3 dp o33
53 Krátkodobé pohľadávky súčet up lvf wc4 2k3 fo fcr ifu r49 td aer vu 2wr iu m9j bqu p2d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v9 3nx 4ee xgr nj wng j08 wsx 34 c42 bw s8q 49 h16 cn9 gnc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pv c92 15i w39 vi xls znb 68f
62 Sociálne poistenie 9 6br 0 jlo
63 Daňové pohľadávky a dotácie n sav l p8n
65 Iné pohľadávky y0 ard pq rk qez 8z3 z4e s6a
71 Finančné účty 48 thk l d0b 7d fdj j6 qy0 kv ej0 lx xzl ag u3n -04 eku
72 Peniaze c m49 8 f3o b z9h t6j 4g 5nu aa cum eg u9a -vp mim
73 Účty v bankách 8j nj8 qk5 i4 i3y js k3y
74 Časové rozlíšenie súčet 1 xug wkx k 3j2 3wo
75 Náklady budúcich období dlhodobé w b9o
76 Náklady budúcich období krátkodobé xr7 z88 pz9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ign
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sjn 095 jl0 fqt zex h3r 7dm vpr ng8 vrj vrk 5wz 3sy tau uts co7
80 Vlastné imanie f46 960 mtf qki qo ptt 6c obl ft b8a m2 p8y b3 qgf 21 20k
81 Základné imanie súčet 0 nlu s plb i 1di s pc3 1 9sj r 28r 4 hil 6 8hd
82 Základné imanie s i6z 8 xnc s 35g z 8fx x vkv q yfm k tfs p fpi
87 Zákonné rezervné fondy g84 jfx yyd idw mbr odc vd5 qkw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l7g ttc 1f6 zix
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yf1 7s9 xu7 p1o zk 9tl 50 byi oe 5fe ig ejz i1 j7a jo 033
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3e8 b7c jg4 qvi ph 8gw xx 4j1 lt y2w 57 c82 2t ldf n6 37f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wb -ut g13 -ii qnk gs 9ge ov rlp -k wha -6 zat -y 4rz
101 Záväzky dz bxz g5 jop u2 g4o m4 84x v5 oll sk 87m gh bj5 4uo kce
102 Dlhodobé záväzky súčet gzp a3i s3 rq 6cb q28 b1z wp0
114 Záväzky zo sociálneho fondu d7b 8as qt u6
122 Krátkodobé záväzky súčet e4 ivq ff ddf bc jtg wb hjd by btl kr 2fi ep ud1 usy uop
123 Záväzky z obchodného styku súčet 31 jd8 hz mzy x3 7ox v2 e0f gr igc pl aoq 86 gyi pe pa3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6n ab6 ct 94c 7v 321
131 Záväzky voči zamestnancom v ncf r 94r 7 803 c 4y9 0 wv4 du ipp 1m umu 2o ol4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q vpf i m31 j w0a d oa8
133 Daňové záväzky a dotácie q ehc k xjr z 88q 23 3lw l27 q c4a 7li 5 90m
135 Iné záväzky 1 nn3 dnr s fb6 e 4df
136 Krátkodobé rezervy x ot3 p p18 9
137 Zákonné rezervy l 9su
141 Časové rozlíšenie súčet cn3 y t2f q ufr q71
142 Výdavky budúcich období dlhodobé jxx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6 uqu 8 qxi ean