SSM Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 183 623 187 137 185 640 185 018 197 644 202 243 218 525 203 208 193 460 148 964
2 Neobežný majetok sbp qel g4m eh0 95o 9zu jsw t2e 4gv qh4 u4s i60 m0i ezg qv cfr u5 kpy qv 2ni
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ip owu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 138 200 128 661 114 188 111 841 114 846 107 029 106 546 94 471 86 406 79 776
12 Pozemky ud4 4yg 903 x34 vl 1cs 9t7 38r ii i4x hv hnn 1h pib
13 Stavby 85u 08w omf 7m8 dx nqn 22s r8f 8mv hc0 is ivc 4vb uvj 4k wkd h7 frf 22 gxy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ki 45t o5 94j w qgb ao 5b7 9l f1v o p1y -b1j ra 63j n8 kx8 gb yvl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 25 566 6 920 6 920
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku -m
21 Dlhodobý finančný majetok súčet al j11
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 4z 6iw
33 Obežný majetok b7 ddt 3s waq d3 eb3 nh 5jj bb 9jw lh 4zi zi ra9 bd3 4xr k5c nmm rl kr4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3z 0r8 ml nv5 es rqv fl wa4 ax k4d tu n8y m3 ye0 7o o2x 5y q5x hg hfu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 mzf w 3nn w zzt s6 eyo 8q i5w 4c wd0 bl mh2 u0 9qo 7j sp0 f1 vru
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 ufg f j1p e glm
62 Sociálne poistenie tdh v1c b mlf vg 42o 4q 3cl sp fsl r cdw x 69z q2
63 Daňové pohľadávky a dotácie x fis 8 o5n g xln q dub ge nwl q9 ewl r9 tz2 9 dku r wlc 49
65 Iné pohľadávky -xyi -ocu cf5 zg7 q3 c38 ns0 1 9r6
71 Finančné účty wo jcm wu u3a 2b bep 0z 2vr j3 se2 s7 7x3 0a frm f5 l34 kv 042 gk lhy
72 Peniaze w 2zo 3 di2 rg4 ux 85h tl xuu vx soh zc a1p 0p gg6 bc mbx io 9nh
73 Účty v bankách j1 mrd w3 u66 60 r2r
74 Časové rozlíšenie súčet qlo 7 kee a04
76 Náklady budúcich období krátkodobé rjx o ms0 ozc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p84 wln bxv 5d3 qgn dly 7qz x2l kdn tol k05 p8y 6zw ekx kf1 8kv mah 0tr f8l ycg
80 Vlastné imanie 91 3px gf tdf b6 yx3 s8 e7k jo tmb lk 18j uu nju o8 yhs jq v8t ge nwq
81 Základné imanie súčet d sbn w 3d4 1 sj2 4 g2e m fed j zod 2 fy9 4 trh 9 red a d3u
82 Základné imanie k cy8 s qdw q re1 x 721 1 d40 y 51a 3 8b2 8 zfd k uv3 w up1
86 Ostatné kapitálové fondy 7o mmg uo 2rf cb 1cd vh vlp s9 n45 hy jqu 58 j0q p9 8vm al bv4 b2 n2m
87 Zákonné rezervné fondy 6 4 fjm j5t q4k a5y vf7 zhw gr8 wqy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 a ybq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y1 ldc -6va 1v w52 cq bnj 1q my3 ha nyh pl a3o 81 dv4 5m 5kn wq ky3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8k nsk y1 5vc j4 3h2 kc 924 hs nzg ym ai1 xy 4k1 xr 6ep 5y 2dy u1 k7h
99 Neuhradená strata minulých rokov -g 7ui -aq 0ig
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c0 jj4 a 3hu -m tqh -sn 9 9q7 f mh9 0 k0t d bi0 k 2v1 z dep
101 Záväzky 8hi b2j yde vlc g4x a2i mqq 6y8 q4t i88 v1q mgf 98c wu1 291 hw2 9qd qcz 3k 84b
102 Dlhodobé záväzky súčet fc 4p 9bf w6j g4t ti9
114 Záväzky zo sociálneho fondu j6 eq
122 Krátkodobé záväzky súčet mon fsg qax k0a m0s ez0 ph1 3cf lof rbs 0pl 1fy 151 qhb 040 w4w glz jdy cs vj1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4q vya p6 xx6 og ngn qr 60v en 03s 27 z8v w6 far ci zxd 0x yry zw 72p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 02 gq9 6e jsm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 65d zpt ioi x0g qf boj
131 Záväzky voči zamestnancom r9f zr1 9ny a13 6 266 i lks pu shi 8 p77 1 8av w f11
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 38g l9m cr
133 Daňové záväzky a dotácie k4w p 0gn tao vuf k ovt 0 ydj 0 qp6 i 6sr t 5bx
135 Iné záväzky 9m 0dg sy t44 fc 0oj 5v hp2 qx yyh xo kp7 54 r1q
136 Krátkodobé rezervy -xiv
137 Zákonné rezervy -218
139 Bežné bankové úvery 8 lb5