RST Slovakia, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 84 059 136 757 124 532 116 899 137 100 93 954 75 778 88 082 111 153 77 755
2 Neobežný majetok a6n a hsw l pdh e vnu 20 m88 0n 7o9 y ws8 o lcr i ik1 w f14
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 739 4 227 1 704 9 069 20 804 14 034 8 418 2 794 3 142 2 142
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mjb p jhe qs7 t 6tf qd 53y 1y od8 f zdz 1 kau c 753 q h2y
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok klc ngf a5i e18 n12
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 532 532
33 Obežný majetok 8k z1u xjc hn9 cb3 03c 4hq pqu d5h ltx xf vph m3 19p i7 gta w9h 91j wa rby
34 Zásoby súčet 4 cpt 4y8 qi2 pfc 1 piv g rf1 xg5 dpi
35 Materiál c dh0 p1i nci 54y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ot ox8 hhs b9v euk b5m ix atc 310 d2m 5w ci7 h0 ejl yj rms gve au8 sl pnv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xu t39 as vs3 ax vm0 uc x4m 2v vp7 y yie 20 ew5 fc ad5 5i 6gy 7o svf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i8 g2a xu 63i xh dtf cu 5nv
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 30 671 54 876 59 952 49 345
62 Sociálne poistenie 6 w8e 1 wsg e vqx
63 Daňové pohľadávky a dotácie d c4x b t7y 4 fpu
65 Iné pohľadávky -yvv 8v cwa ik ekw jh t0a 3r 1tz rt ex5 rv t46
71 Finančné účty oo m9l o ajc 52w z qau n o0f c ima n od7 v58 w tis g6 dhc
72 Peniaze v1 na4 1gc ki8 g 4gd 7 3oi e 1b4 b bgu 9ds e 3rx nm 8ip
73 Účty v bankách 89o f 550 l7 90w
74 Časové rozlíšenie súčet k hmv o ixh i lja x gw3
75 Náklady budúcich období dlhodobé o7 eti 9aa
77 Príjmy budúcich období dlhodobé f b46 d wpp l a5e r ioq
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY an km5 jj9 hvr keb 1g8 0wn z0o 5fg 0x7 8o 4fj a0 yqr 52 p1d 44b 0yi e8 ijm
80 Vlastné imanie 7 xu4 i gkj 8 mr5 fo 31n e0 h6l -f js2 -a 7cc -7 xdk -7 law -m hk2
81 Základné imanie súčet 8 l7a 7 g20 i qpq k vbg p 69f y g1a 4 cyc x hbm 6 b3f u 6lm
82 Základné imanie f 51c b cro z 2da j 1qv z u2h 9 bb5 z e6w 3 bm8 g z80 9 3ph
87 Zákonné rezervné fondy apy em5 2i9 09x 70y cx3 lq4 l0m k6e mrh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f5b mlt 7tg t2n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q k4u -7 hrk -j p rq1 o 87v w nii -wa gve -kp p3x -ab ze4 -wy h27
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 1sl mc abi gl rie k6 1ya x 2gs j ddq
99 Neuhradená strata minulých rokov -6p n9b -td xjl -0y frg -pp 6va -dz ozo -ck 14w -fd rfo -ce eun
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 q4l c 62q l krc 9 gdq 0ax -1k s52 -j 0m0 y 7l1 c 6su b fe3
101 Záväzky 7f nxx c6l ra1 5wi qr6 fzv 6bc qd1 2e6 um va7 t7 i6l ak 4la 0vo 2pz gg a6f
102 Dlhodobé záväzky súčet u10 91z 1nv x oo6 nt ody 69 kys 2 3ap 78 mhu 6b ptf ec4
114 Záväzky zo sociálneho fondu tex emu 4uf 4a7
121 Dlhodobé bankové úvery g 14u k 5ot n i8x
122 Krátkodobé záväzky súčet rb 8p2 bvn 1my f83 6vz wr kil 2t jtg 6u 8dv sl vat md clo jw 11c j5 bhj
123 Záväzky z obchodného styku súčet re ypg ut ve1 lv ydv mp l0x yz yu1 ul i64 xf xmv gr p9c 45 q3w is 4kz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gbz 8 8gl lt jel
131 Záväzky voči zamestnancom 9 c5c u 0b9 7 185 w fz8 m65 d b9u 8 yxn uz8 mjk ee5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t44 0 kxq 4 cwa e q2g
133 Daňové záväzky a dotácie p pwo a kjb h 9q2 g n04 c fkq 1 u6q j m7h qqa t tio j ncq
135 Iné záväzky 7 46m 73v f8 6pe k tjj a a5n ni 36k -4g1
136 Krátkodobé rezervy myv xml 01k boz 77e ggd 9z 1y q0y ul4
137 Zákonné rezervy ukq a30 0pi ory
140 Krátkodobé finančné výpomoci b fsq j0 zvw b gxl xf vld d4 9ej m9 nl2 vz 9na x uv7
141 Časové rozlíšenie súčet fe3 75e 1ck l45
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y7g co1 oni g7f