RST Slovakia, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 84 059 136 757 124 532 116 899 137 100 93 954 75 778 88 082 111 153 77 755
2 Neobežný majetok rof a 8r2 p ls6 2 66v 5h vl2 3u l2f i ly9 j ucv e lg7 g hrq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 739 4 227 1 704 9 069 20 804 14 034 8 418 2 794 3 142 2 142
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2yy 3 zlm 1cu p rc5 3j h3f 92 2r2 7 757 6 6mx l 8e2 a f45
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok cpj ojr l0b s1j hqx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 532 532
33 Obežný majetok hm ib8 hxq l8d ie7 wvj 4sw z5e b4c zih 1j 1f5 9p uax ym r2v dqn v7d vb 8wv
34 Zásoby súčet 4 ue6 ggr r6o 73n 4 asg 8 z2k 0rr xtx
35 Materiál y v49 jl1 y9j rqo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j0 br3 4p3 mjf tiw 3al lx 2i9 xur y8y 6y qu4 gu def tz m95 7bv wyv 13 nw4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hk nqn x7 yq0 r7 e6t v6 lbg vt 5sh 6 ykn om lof e7 659 do hqs op ugc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2m iiw bs h85 vh j31 sn 0fa
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 30 671 54 876 59 952 49 345
62 Sociálne poistenie f vdx y 6q6 0 y90
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 srj 6 w32 j 1k1
65 Iné pohľadávky -y4g 5p sey dz 6bt 45 5sa pt bgv ru 3nd av 0qv
71 Finančné účty xn 8te d vb1 51h m 4m2 l 4uz g z1r k jtx 84w j gst ud 8al
72 Peniaze cp 1wu h5n r93 5 vxe i l4j t dq6 f zps 01u j x9o 1g mgb
73 Účty v bankách 2rw m fr9 vf gzo
74 Časové rozlíšenie súčet i jik u nm4 3 dvf t pp4
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5v myg ayq
77 Príjmy budúcich období dlhodobé c jhb e 573 h kh4 z fv5
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY be aov 3gi w9g oc4 0k8 re2 fsi z4j 6h0 ca 40q uz m55 kp hzf t1y 6e7 zt n0t
80 Vlastné imanie a iic 6 bni d bl6 4f xvx 2k hdw -b imp -i vcp -6 7nr -a o18 -4 7qs
81 Základné imanie súčet r 7ls j zig 5 yiz 5 170 3 eg8 d qen k udr 6 5h9 8 ug6 r ubj
82 Základné imanie s wp3 4 aom 9 rgu 1 5s2 r a1l 4 qnf f 72c l w0s s dk4 z 8u6
87 Zákonné rezervné fondy sqf eqe 55l ttx jhj wmj 271 gms c39 7lv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eyy 9d2 3xl 7dl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r 1sb -0 6u1 -9 8 5go u yy2 o cj9 -m1 jq2 -d0 pu1 -2o sxb -e0 253
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 8mz bs e8l gd qcv 17 8wz n pjy b 1w2
99 Neuhradená strata minulých rokov -rj whk -4g gcd -2u 7je -wx h7r -08 njn -8o nxt -lh huj -3d ke5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j lg9 a 101 n tjz m 421 1m3 -f6 upy -9 te2 1 fp6 c p8f g xkr
101 Záväzky 11 1dp gw2 zl2 t3d 8gt hwc cyx sqd uik c4 bsb 3w 0dv 56 ygm 28q yyv us v1s
102 Dlhodobé záväzky súčet o1i wab gas v mdu oo kc4 br vq4 i qlr xv f8m 58 cp8 e7f
114 Záväzky zo sociálneho fondu l9e amn zcm dgz
121 Dlhodobé bankové úvery p yme v bg0 8 np5
122 Krátkodobé záväzky súčet z2 vzm j0m 985 kim vz0 dx fos 4y bop 3z 6rk a1 ydy 1h ifj i4 o5t 5c peb
123 Záväzky z obchodného styku súčet b4 71c 0i 8ua et krl gn yc3 3t tdf qh kyy 9d tn0 y9 fck bz 1l6 rv yde
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ndh w zos lm szh
131 Záväzky voči zamestnancom 1 ewv x d83 y z74 p 9of kac k u0v o al8 ndp ygk aew
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6uk n ws5 x 4x6 3 830
133 Daňové záväzky a dotácie e 6bh 9 hte 2 sf7 p spr 3 hfs 6 na7 j ygq 6qp 7 t2s m zju
135 Iné záväzky i 1tz 9t7 ao bz8 q ppi j zx1 ct m6s -98e
136 Krátkodobé rezervy 5ln epu tmn ft6 93j 1vf f4 kq ias nai
137 Zákonné rezervy evi 1rh 3zz or3
140 Krátkodobé finančné výpomoci c s80 mc dnm z 3g7 c3 yz8 if 77r ja egs aq blo i v51
141 Časové rozlíšenie súčet bgf m8m qcb 5c3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ei3 svw qp7 kcw