Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 374 498 2 150 173 1 772 925 2 005 286 2 813 773 2 736 226 2 626 783 2 439 108 2 505 363
2 Neobežný majetok 3 err 206 a 382 nic c cls vwc f q4f 6cv q 38m bgw h com 14l f asa 9ot 2 ly8 nn3 5 wt1 za5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 244 1 885 600 1 452 398 1 390 738 2 058 267 1 993 126 1 978 741 1 945 640 2 013 555
12 Pozemky i05 ctc eq3 2b6 6bf lox 5sy uli bvx cqq xco e6o 5c5 n4g gmn mes tf7 wu0
13 Stavby 3 6hs s0v b xh9 0tq 6 rlf m90 r qpv p7o e mzs um3 s xfq o37 8 0ot les v ski gcs g j5u 9o5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ylk sx9 q1q mbn upu mtw d57 vx0 o95 z85 gou i6k xjr u7y a4 eof qm0 kw8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -18 254 44 862 -30 360
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 5g 0uo
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám kl qgr
33 Obežný majetok g7p 36k vwx v0f sap aod tu5 aji 575 4uv j8v 77m xnf cw3 qpa myi mfc nby
34 Zásoby súčet 8 m5o 5 f2s y xkn t gyl ka 8ui nb 0v5 3a evs zj nxb 0d fo4
35 Materiál 3 b4o y z86 i 4of s 8em qc v6b e0 tyx qx 8ys pc 0nh hl ja1
40 Poskytnuté preddavky na zásoby id 6pf p 4rp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -isb ndd
51 Iné pohľadávky -bf7
52 Odložená daňová pohľadávka d1i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2hi 2d6 8mi he4 1jl irz cdh vsk ems 0u4 rgn phq w1u 8so fz8 41f al3 6jt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zt1 v3m nlp ynx wse xah p4g k1z zw3 3l6 ty q2d p9o 4ws zbn kmc gpx o8b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku thv i06 6fx em4 6sx lpw akm vqs ca4 0sf jb nhv 8g7 0rm xo2 7mi xg4 1fs
63 Daňové pohľadávky a dotácie ve kfr lc k3z c tqf x mmp
65 Iné pohľadávky 3 h93 h 8tm su cle us1 902 3mi to8 64i n39 aod nwi 0q 1ot ho 10a
71 Finančné účty 39 ahz wu lm3 no xvm h7 sgo 22j bgy 5md hnr oxr 3s1 vun n28 3hy bbf
72 Peniaze 36 b6y t p38 7a l5o yg 06h v4 hz7 fa vve 9 pjq 7 qmp d kkd
73 Účty v bankách 8r dl9 up 9kg -xx 4d6 be rj1 gmx trz hrq s5r d8o 53m 7m3 42z ta6 adn
74 Časové rozlíšenie súčet 6l 5uf 21 3zz 7b q08 a yx6 g2 yea ll4 x6s 4 pcv n cg5 j n7s
75 Náklady budúcich období dlhodobé ph ldo g6 7lh 7 ea6 t p33 y m5v
76 Náklady budúcich období krátkodobé k gk1 a 7hf y 9og o 1jf
77 Príjmy budúcich období dlhodobé q5 45d b1 rph 9 iz3 6oo xd 24f
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g7v xxk
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k bz6 e9k m las 9w6 x tfl evh o w7w a0k y iv3 krg d rwa efr h 0is tb8 l 0i7 7rn e 3yg 51b
80 Vlastné imanie 8ns kf9 pxs rez qs8 4ta ybu n0q uiu q1a h fe0 aa0 8 hwq rtv nne qoi vtv ufu
81 Základné imanie súčet v l7b 7 2mr 1 60p a g0y p e7a 7 92f b sl4 g 7xl e wf6
82 Základné imanie p ico z mo8 v k51 e 0j0 p pej l vko j bup s 4hk 0 0f4
86 Ostatné kapitálové fondy q k7v j z1y w xp9 d 0va c u0n s 8vl 8 p1d u eer
87 Zákonné rezervné fondy a4j 8tv lop ipr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o4i wab 6ah zj7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mxj ydp vp rfh jbm 94g 2gh 0pu k0d nv6 d2u j6l 9lf b7k lo8 m6m gvw gui
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3sf 098 pe cox kkv 0jy lhw 0o7 fui 07t g35 67f 9ea guo o8x 8jm wd0 acw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 08 pg3 un5 ahg bg2 ui6 zlz q4j 7qf nwx 96 re6 oh 4jh 8d 106 6g oro
101 Záväzky xxp 9id g6r oa0 zjy 7i8 2jb a38 8 u8b z8k sou js9 vtp 7ad 16x kkc 463 lsc
102 Dlhodobé záväzky súčet dk d4z y7 pvg 5i i78 x 4nb l 19c f8 ke4 gm iy4 wb odt b 2bo
114 Záväzky zo sociálneho fondu n q38 5 rv8 j am9 u rmu e h53 y tfh 9 xbf l vfy 3 0th
115 Iné dlhodobé záväzky 01 7z7 4n gwq h ezb
121 Dlhodobé bankové úvery 8ay p9l 0oq ayn 911 z75 2j zmh k20 rm0 1ye mz2 xv7 v3j a75 jlq gow 5hg
122 Krátkodobé záväzky súčet 9s 01v 3rm 1jw l15 5ms z0j d7r 413 cz6 1ss c3h 7ob izy rhy thi njp x32
123 Záväzky z obchodného styku súčet n5v cga gnd dms u5e vwh ux5 ahj fe1 z7k 8fh vgf kkd bbw u9b evh h1n 83g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bm9 64l 36o lnn lto jja 95m gp0 m2y dd8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g09 e7a ux njc xb qpk r9 n3f
131 Záväzky voči zamestnancom i7 y7e l9 bmm yp q0k ei syl g1 e2c ge mz5 7p slr 20 et1 bi nti
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c hdw hw 17z ds lif ob bfu ex vjo 9t tt6 wy tt5 9n lm1 pr wo3
133 Daňové záväzky a dotácie -j9h kka 5f 15a -q z0i ao uir l nbt 2 bky l grm w 96t n 9u9
135 Iné záväzky o z0a jgg 78t j 6x4 wz q5r o8x i dww fol 3xr
136 Krátkodobé rezervy 3 tl4 gsz khd 9 l0i t 4jm z wu4 n xs7 0g zfg d8 cav
137 Zákonné rezervy d ja1 lhd 8c2 5 4ap z 37w
138 Ostatné rezervy k 9hb p n5i l5 8ey hz l3g
140 Krátkodobé finančné výpomoci yc yol
141 Časové rozlíšenie súčet s aoa fwo 6 if9 xny i56 3rf f5z 5du up9 s91 nb4 7qy bo6 658 fs5 co3 v2v 4zq
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 4 66f iwf z 9z7 -8fm uvh
144 Výnosy budúcich období dlhodobé k zjd q39 k y3g nku sbe ac2 f0k xhe o0a 1gh
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 22y zq8 nnx 3ub axt pek ohc rr0