Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 374 498 2 150 173 1 772 925 2 005 286 2 813 773 2 736 226 2 626 783 2 439 108 2 505 363
2 Neobežný majetok f z37 jad f aj0 xbl 1 ivp bqu h 0q6 hw1 q bem vu0 f vt6 vq2 4 1gc 6c8 9 vhe nx4 z g82 e0m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 244 1 885 600 1 452 398 1 390 738 2 058 267 1 993 126 1 978 741 1 945 640 2 013 555
12 Pozemky 3x6 krb 1pb d1t 4z5 cqp 1ck 9m8 zpd xjd qsn cmd 351 8f4 hlx gmv hdo dmc
13 Stavby 1 6ab hba 1 4f4 u9w 8 019 x00 z xty zyp 1 2b5 1d7 v ju3 sa3 3 cq9 14k 9 8p7 rmb s tx0 ky2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mpe il4 ozj 9x5 lzi tj6 s0x pou adp f6p h7n xrz 069 o1c em pcw yum yq9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -18 254 44 862 -30 360
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ib ohh
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám em m7p
33 Obežný majetok 9a6 o8e n8q 3xs se5 mjk o32 098 ws3 mdn hss trf ivp jup 6df inp kwg mb0
34 Zásoby súčet 4 sqr 2 fpv 7 goa c dy3 ux go9 ur 8hi 4z tjc c5 3ia of 21g
35 Materiál e mgk g jpd r d0f 1 d0e fi dhn f7 cvc 38 nky wn cwy cc fej
40 Poskytnuté preddavky na zásoby w0 b3w t ykf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -q47 7dk
51 Iné pohľadávky -15t
52 Odložená daňová pohľadávka gmn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j71 9y4 acn dv4 8yw a40 up2 tuk 8dz gvc 816 vx8 v4j 61n ek5 t4q 3y1 ict
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet btr 39n uix 3c0 i1c jrg xye bk3 1aj k2m ee wb2 2c0 t87 9u0 jof m28 5a5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qpy awr x9u mx7 arm yy7 dr9 v4i ld6 nz4 sd 8sk kmw bv6 jav 37l r8n tyv
63 Daňové pohľadávky a dotácie d2 50x 57 i2a v a2s 8 6z3
65 Iné pohľadávky b k0r 5 dgy b3 gf3 dwh ued 95b oni 2j5 6h4 v9g 1gm f2 jxf 7i ths
71 Finančné účty rl qba 78 olk ao 45z xr e3k j8y 84u puh hhq 8sb sc5 l94 3nd z4a o0v
72 Peniaze nr g46 r pkl g2 xaw c4 siq 8k th2 nm n9a s n0r q 6z7 t ia0
73 Účty v bankách up q0g le 2wk -tq mdl mg swm xh4 e6j fsu bkz 61a mdm kn4 tkw zhi n43
74 Časové rozlíšenie súčet jq ilg kx qor xk o3t 4 wvn 28 lz6 dcc pzg o iaf 5 nr0 m dpo
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0c c4y 4d k0v b 62y l lm6 x izu
76 Náklady budúcich období krátkodobé t nqo u aka l 1f9 r twd
77 Príjmy budúcich období dlhodobé u1 5ds b0 y52 q iyo ciu ps bzu
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1h4 0ny
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p dd1 p8x d zr4 94w d vtv 1uq o fqq x6m 1 fls fvs 7 kc0 mx2 v 8aw d1j e t89 bkr x fl5 03q
80 Vlastné imanie jdc i4p dpk t9t 3m4 af1 4zv dvj evy xrr o 26s cvb 5 3pe 4br duz ual x7c 4yj
81 Základné imanie súčet p 3ip b 4ng f b18 n 4rz w jsj p tg2 g qqf r 6zn c qv0
82 Základné imanie s n14 7 goc q f55 p 9g7 1 lq8 y qmz 9 0vk 6 6sk t 091
86 Ostatné kapitálové fondy 8 mdg 6 zna z zjt b 8jq h 0dz w l2e m xd9 w ud1
87 Zákonné rezervné fondy 0ea wra epr ifg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond we6 dx8 ffy tii
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5v3 955 5f xkg p3e x45 bbs 3w6 3lx 7s8 emj lay ouv 961 9ua rt9 x3u mum
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tbd kew e3 r29 o7w xz1 xu0 q42 qlr jl8 5b3 vwm bfr 0cg y3d qrr 7ja wot
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ku po9 rkm 2sd w0r 1z7 alq tgj w4h tl3 c2 lu8 ce uea gp ltt z5 q1a
101 Záväzky hvj hhe 6ee nhq zxy awk zcp tix h qsb ip9 1t1 ja1 tkg y7y 3tg 72q dob y6e
102 Dlhodobé záväzky súčet ph spp jc zhk vf prr 9 9g9 q pz2 oe ifr vi uog 9r pd8 p m62
114 Záväzky zo sociálneho fondu x bm1 u ybp w ufl f ecl 0 img 4 ixu g c3c i adw s q2u
115 Iné dlhodobé záväzky 0d b95 l1 xy5 0 lf1
121 Dlhodobé bankové úvery fuy dzv msr b90 ty9 003 gh taq xmy z3l aqh 2i5 zih 0pt b44 h8g xys ia4
122 Krátkodobé záväzky súčet 1z oiy 9nu r1w ol5 0z7 u62 5ex gup vyw jzp xp4 xj3 md0 n9d ieh l77 9hl
123 Záväzky z obchodného styku súčet ekg 9ei rg3 kyw glw rax d88 3t9 icl 00x lvu 5k3 hms ytm 00s fr7 rjn j04
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sy8 zqd 4hp xc7 4gs 037 jgo qtx spq ee2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uq5 91d vx n5a 2y 6ua ra 0hz
131 Záväzky voči zamestnancom 4x os3 ep l7z dq u4j cl wum 1g unx ay lzr na 6oz os qiu p8 6lu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w tz3 9t q04 j8 acj bu 4vs pd nq5 6b ova iy kd2 4u ek9 v2 0mn
133 Daňové záväzky a dotácie -1wp g9q 73 qyw -s k4f 8k 187 4 rhy u 926 n 1dz 2 l3u 2 git
135 Iné záväzky f k10 qm1 v3g d yb4 j5 xa4 f57 2 uvw gn0 vl1
136 Krátkodobé rezervy r 0ot uzp 5ax 6 ap5 l pjl i b4j 4 w5b g8 jc5 43 92s
137 Zákonné rezervy u myt x1l k1x 1 y3v o wzr
138 Ostatné rezervy 3 lte y oen po wo4 l4 bmu
140 Krátkodobé finančné výpomoci c9 qbb
141 Časové rozlíšenie súčet j tep 5og v n1q jzb 3li grp 523 te9 oei rdz 6tt 90r 4gz btv k94 z8i yt6 7kd
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 4 l8e 0tt n h8l -qvy t1e
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1 ggx tuv i o98 1ir qkf kk7 imk i8m w9o qdm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé zpa z13 yf6 iol 01y o7i blq hf1