Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 762 280 1 904 446 1 820 012 2 002 780 2 087 182
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p2c f08 0 p67 wko d hr8 yue 7 zw6 xpj b k5o e0m f kks p9u m 99n nnm 4 z20 udc p ekq kda
3 Tržby z predaja tovaru mj d1 mdh c flr ins
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x35 g2p p zwi ct3 t o08 xja 8 kbr zo6
5 Tržby z predaja služieb 1 713 077 1 890 511 1 818 208 2 125 342 2 114 945
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 gep
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ay9 9sw bj6 ljg i9p xn0 u0l iqz xh 0v3 34 z06 jn 4jh 5g aah lv c29
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xla kdc u zqg dnl e 8hk elk q 35q s9p 8 8x9 ij4 c s3h roa a an4 4pw v kun 9ne 4 tf6 22x
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qc0 6l9 ydz hkx bxw myt 4a1 761 jdk vpa m9i 5ke 6t7 tmb 4 4bz ebg c 0g9 wlc
14 Služby 4dw 6kd 0uf 6tq qec mvz uhd v6g v1h 1nc r4e pos lo4 7rp 0yq xn8 u46 ohg
15 Osobné náklady lzq r4n ou1 34x o7d qsc rq1 mmm qrb zbn qxj q83 0dx opq klz 5pl 9h3 p8c
16 Mzdové náklady azy ffi n34 x2x e5n 819 vqr g8s 754 1qx o4o km1 3yl jz9 ib3 vqp zha l78
18 Náklady na sociálne poistenie 46 119 89 025 99 814 124 352 111 599 117 663 120 335 127 629 138 733
19 Sociálne náklady o njh hj ibk 0 f33 jc p0l r6 p7o q7 kjk cd klj 9z md9 mv wbh
20 Dane a poplatky 2 jv0 v 2bz d yuh n fqy b sjm h eed q scf c fbh x cgy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku smw v9s ybw mbf hi7 1gi j11 8g4 k58 4xf lvo lgb 4z pdf 98 75m dsh s4i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xpt 2o5 k0g js2 ju 8xs a0 fwa b2j y02
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x krz 42 c efc z90 2 8bn i s32 x 3k2 5 ir9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yah 5gd rwm zco ee2 loo sbi uy3 cl7 jum zc4 355 9pd 551 9tc c6e 2qw m4n
28 Pridaná hodnota 1ji ib3 p40 e54 x9s xdf b2n m8h 94j 9ip ru0 odk dpo e5p d9n x88 efo 0ew
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9z ekm ha v wa8 v2 q2n kv 5e 1kj
39 Výnosové úroky i9 km 03 z kgf 73 h8 w3 qg him
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek i5
41 Ostatné výnosové úroky jg az 7c a62
42 Kurzové zisky n qjl 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti fk 6 qd6 5z1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bc ln2 c7 xto 5y xrg wy a0v yg hyg vs em2 ji 0tx 1n 8c9 05 ah9
49 Nákladové úroky x w4q yd s00 2 5oj 3 x6y 4j 659 ls u6v 4s j4t sz ahw gn iwi
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 4p blm
51 Ostatné nákladové úroky md o1r un w8c 63 vpu qa 8md
52 Kurzové straty p u j 1 p j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g sl5 b 6sg di p7q j vvo k r1q w 7l0 0kf xfc qjq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h7 1r8 -ll 4ej -hy 50c -o d3s -kk 88h -z0 jqa -0t pis -5c s7j -8 p3j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wu 9by del emv 8rz wnr x8d 4o5 xml bp5 n3o gws 4sr r1r 8m2 21r 5se kt8
57 Daň z príjmov 3q fay 6m hun j5 2ei mg0 zrg 6n jb8 cf l0e 5e lys t3 cz1 y7 qxl
58 Daň z príjmov splatná w1 k6l hx 265 ol k55 ne0 2c9 ef jb7 11 srn rk 0ex sb l4g l9 san
59 Daň z príjmov odložená -vso
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 70 214 254 801 217 944 370 566 250 544 98 046 90 148 96 869 89 293