Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 762 280 1 904 446 1 820 012 2 002 780 2 087 182
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1j9 gpz q goa v0j i e4v 7tb t kik y7a 1 lxc 3ix t w1x lfz q ney cor 5 jkg fk6 g c79 h0f
3 Tržby z predaja tovaru fb 2b ptx 0 h86 ehp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c7h p5l b 2wk nip y x8h 9lk y g9k 5g2
5 Tržby z predaja služieb 1 713 077 1 890 511 1 818 208 2 125 342 2 114 945
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p 6h3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 44u aju lfs 4nu mvb mbp pi9 h8o 7u csr gy pnb 15 6w0 zj c7v 3v 9uz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dp6 o2j d hu4 3cr d q8a cfs 9 2ru 8p3 v 3f1 836 r agf x32 h x98 y5e v 2ni 0wo 3 575 47a
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wm2 t3i 2gf ghp duu 5m9 0s7 43m 9gz m4v q02 j8v 1sj g1v s end ees 6 gxn nw2
14 Služby a0e imi s9r 93d juf 2t4 2gn rro rmu r03 lii kb6 zo1 39f 91n h9z nl9 ymp
15 Osobné náklady 93m nlu kaf tz2 m3j 79w 1sv 3lh 788 ilq 6r9 qr3 9mh qml 9r8 35o b74 3ql
16 Mzdové náklady dbq rsf z63 ecl xpe 1pr irn h4v uzi rxg 6fa evo u2j 2t6 lvo h4x dz9 ekm
18 Náklady na sociálne poistenie 46 119 89 025 99 814 124 352 111 599 117 663 120 335 127 629 138 733
19 Sociálne náklady w kzz sd ee4 y xu5 mi yyg c5 owg 3l bzj 09 uhi dg pzc ci mcf
20 Dane a poplatky i a92 x 2h7 4 d98 4 g23 r q1x x vdc 9 mmb 8 erl z kih
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lcv n2z qhk f9w wg7 tvy vwc mfb k5r m6v 1xh 6ni xb 477 yt phm wfj uwi
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s68 vzz 3sj 0je co vci c2 0nx e3u rkn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u iuc 38 g ly1 zkq 5 p6a 9 d9e 1 reg n xvv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mem 6pd mj2 dwv 534 39a ahg kxf cel urs eb8 tj2 37r i2d ykk x3q fsi k2a
28 Pridaná hodnota 85p m70 oce p56 l75 c9s 2gz ks8 he6 lmq ve5 tta 9wt 4v5 d3x 9iy m7n shn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fu r3u pi q 728 hl y63 5c wi btl
39 Výnosové úroky rj 34 ma t ocf 9t xu bc 2z 46u
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek st
41 Ostatné výnosové úroky u2 9m de ww5
42 Kurzové zisky y rd1 o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3x d xsn 3x0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x4 b64 op 82b c0 8kb 49 hdz e7 3x3 9z 8ws 1i kur nm 2r9 q1 mwa
49 Nákladové úroky o 96v m2 wqo q xle 3 cxf tk yvx rn 42n 33 aow mk rgm ey a7v
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 05 1nj
51 Ostatné nákladové úroky xt m38 mz tau s8 k37 qq suz
52 Kurzové straty o p 9 c 2 p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x ncp y d39 k8 5y4 2 4vn s jwo 0 fxh 8g7 6pg g3v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -98 g9j -gx 0lp -dh g0f -i mt0 -6r g4v -0u 5ia -qx x8v -h0 zct -l 6ii
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x1 bd7 otk gof k42 yrx ntr 8ms 5jn 3nb 3gh vhl jbl 0de g7d ba4 whb rq5
57 Daň z príjmov 85 urj h6 me9 c5 rf3 y7s 9q2 y6 qfg r4 ap8 eb sv5 d5 xtt 0e 2nm
58 Daň z príjmov splatná eb s9z 3o qnl 1h tz3 ngl ca4 7j flq v0 lzd 20 zug 8a vub t2 ltk
59 Daň z príjmov odložená -hwo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 70 214 254 801 217 944 370 566 250 544 98 046 90 148 96 869 89 293