Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 762 280 1 904 446 1 820 012 2 002 780 2 087 182
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet otg lvt 9 099 ifh 8 p86 od4 g xjm s0x n hf8 u3y m ayv zb5 n hvx 7pt 9 www qsb z jjm de7
3 Tržby z predaja tovaru kw nd enr 8 65p 69g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zfg u1l g o6g it8 z x94 4zu 9 4ze jpe
5 Tržby z predaja služieb 1 713 077 1 890 511 1 818 208 2 125 342 2 114 945
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y j9r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5wt yxx 0vz 5jl 84l nbj dwe 2xv kj l3j mq ran df i89 t0 275 x8 kss
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kgm rgs 8 ogu pl1 r wg0 ff9 b ohw i3c e w4p 6eo j xc1 h08 i ze0 6q4 u vwq yfs i ybj yck
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lj6 616 9us xt8 c92 jvk rne 5vy evc qb9 9mb qsd 6rq 78a d 6y0 szg y ffw b1o
14 Služby r1d h3q iue ugf uh7 jqo 8u2 id3 8kx uy3 558 2gz 67n a9p g5a pb1 rqn ami
15 Osobné náklady kki q7y 4qz 16c vn2 w18 awi c1g kra hzk 6mk ny0 344 bbl xu3 tpm or4 fnw
16 Mzdové náklady 8z6 tyu 5fy hsx bll ssd i1z a5c 4xb f65 vgk f7v le9 xje 386 fe1 ip5 ysg
18 Náklady na sociálne poistenie 46 119 89 025 99 814 124 352 111 599 117 663 120 335 127 629 138 733
19 Sociálne náklady t c62 43 y03 v 5ac sp 9l9 rt 5df c0 83r bk 0ja f8 g9y xq mmh
20 Dane a poplatky j pz1 p f1p 3 ruh d bve 3 07l 9 nvc g j99 a x1g f 1qn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wu5 9p2 eme crl mqm hru wyc jb7 ujr hnv dq2 zfj 8d z1o em e3b o71 qyy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ixb sr3 jmg 24t ew 3p7 78 wmt 0r6 y22
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v kvh ka 6 74x brf 7 46c w fj7 a 74v 6 bjz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nms zzr n6z umk oir n57 uk2 5i7 u6f 44r kks pqh hmp n1q vmk uj8 k8i uob
28 Pridaná hodnota r6w vwf t4o dmn u71 pcs 0yp k29 pby ts7 78l 9p5 370 9px tum ec3 qfl bh7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rw bk8 05 0 tvz v6 hci 97 0d j50
39 Výnosové úroky 8t jm me l db3 4k pg va 4w osm
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek oi
41 Ostatné výnosové úroky my uk 39 p5n
42 Kurzové zisky 2 cs5 h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r5 q 0y1 8ym
45 Náklady na finančnú činnosť spolu aw ncp t9 oko vl 2np st w8u mb r6j nu h9d 6c eo7 o7 9a6 qt xxi
49 Nákladové úroky y 6xg 8h u61 6 u1n h qhe ai 9u3 0m gw0 v8 nm4 ob am6 0x jt2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky jj hu8
51 Ostatné nákladové úroky f2 jpq a7 abq wc 3eg 4p d00
52 Kurzové straty c p s g 7 7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t hfc 5 qe9 et inp h jja y uhj p k8k 4dc 7ez gf0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a7 9qo -j8 uwu -5k 172 -0 v4x -od 6dm -sl fe9 -qz x05 -n8 p9j -u khy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p6 h1r u6s rns qij wfs 0ze 4eu 2zs h5v 075 ers x1i uc8 2k6 9in g9b zo7
57 Daň z príjmov n6 tjx yi v0t ul 580 u7u y50 oi 2az 6h zaq nj 462 ec 3zz cz olh
58 Daň z príjmov splatná vf qvn o3 lzc 1q 2py a15 c2o 1v k2r 4g xy9 v0 l2f uy cpk 84 wav
59 Daň z príjmov odložená -a93
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 70 214 254 801 217 944 370 566 250 544 98 046 90 148 96 869 89 293