SUNOB Capital, s.r.o. v konkurze - Podrobnosti

Vložka číslo
13626/N
Dátum vzniku
17.12.2002
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
500 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 18.3.2017 do 16.3.2021)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 18.3.2017 do 16.3.2021)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.3.2017 do 16.3.2021)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • automatizované spracovanie dát (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • prenájom motorových vozidiel (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • administratívne práce (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • vedenie účtovníctva (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • činnosť účtovných poradcov (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • faktoring a forfaiting (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • organizovanie kurzov, seminárov a školení (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • colný deklarant (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
 • poradenská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb (od 17.12.2002 do 16.3.2021)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Peter Janiš
  Vklad: 500 000,00 €
  Splatené: 500 000,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Peter Janiš
  Ďumbierska 23
  Nitra
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.12.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.10.2020, č. k. 27K/8/2019-139, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2020, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu – spoločnosť SUNOB Capital, s.r.o. v konkurze po splnení konečného rozvrhu výťažku. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25.11.2020, č. k. 27K/8/2019-150, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2020 súd odvolal Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský z funkcie správcu. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 13626/N v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť SUNOB Capital, s.r.o. v konkurze so sídlom Vodná 27, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 701.
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Rozhodnutie spoločníka
 • ZL
 • SZ
 • SZ - úplné znenie
 • úplné znenie SZ
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Podpisový vzor prokuristu Ing.Roman Halák
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Ivan Janiš
 • Účtovná závierka za r.2006,rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za r.2007,rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za r.2008,rozh.spoločníka
 • Účtovná závierka za r.2009,rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Výročná správa za r. 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za r.2010,výročná správa za r .2010
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závieke k 31.12.2003
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 08/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 08/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Uznesenie OS Nitra
 • Uznesenie OS Nitra č.k. 27K 8/2019 - 139
 • Uznesenie OS Nitra č.k. 27K 8/2019 - 150
 • Podpisový vzor konateľa Petra Janiša
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Zápisnica z VZ
 • Vyhlásenie
Dátum aktualizácie
29.01.2023
Domény