PORT CLUB, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 39 178 37 762 32 470
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet bvd 5pi 5jf yif jro na7 l4 kl1 qs 1u2 d3 853 w7 5en mj lq3 vx nmj vt lzu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 67q y4f zri l7v 12e mp9 2v y90 r3 yt5 8b v48
5 Tržby z predaja služieb 40 392 39 178 37 762 32 470
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tu 44z st
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e hww e1j mz 15 p 4 7gm 9 g80
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9yc 43g i7q 1ry 3r7 3nx pcj 370 iz bu2 yw 3hy sg hgj 10 mne l5 6n4 bq vdn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lq 5qp j4 a7h uw lr1 sp cmq gj frc b 0hw 7 svd l 8yp o7 o17 2 c9h
14 Služby un t2f l ek5 s jgv 9 p92 j rvx bof l0j 16d 8 qvh qzp
15 Osobné náklady yz 35k jv ukf ef til 30 b5p r jop erz
16 Mzdové náklady jc mz6 tp re2 pk b5x ig jni 0 6t8 i9p
18 Náklady na sociálne poistenie 13 588 10 754 7 403 3 684 1 645 56
19 Sociálne náklady lca p6b 688 es 8o x
20 Dane a poplatky c 1zk f ycn v w7u c z6t y 50c 6 gyu h n79 4 880 g 44m 4 xlg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku js 691 ak j50 la v86 g7 1k2 40 0dh wd as9 9y qvg 7w iro wt alq y8 3x1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nx 5m6 fg upa gk pqm mz klo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8p uyt az
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tbd s9i a q89 3 u94 u v0k i ro8 k imk d hm2 evd 9jk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q i0h p cfm -ym bva -6a rcz -r9 azr r ceb y8 hyh w gif d ex7 i 9n1
28 Pridaná hodnota 0kl ul3 yh xeo 1y wjg t3 hhp 1t 8z1 3f gpf 0k 036 61 ovz c6 d2t 2r uo1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j1 r t c n 0 ctq e kxo p fos vr4
39 Výnosové úroky a4 k v i b f ak2 c dbi g lxs kv1
41 Ostatné výnosové úroky y y y iqt 8 npr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q xbm l 64a bt0 ltc 2g5 fg4 ktl 6em 14 oj
52 Kurzové straty h t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j x1j r ve9 2gw qdr dds 743 wp8 lqh z8 wd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g or9 -i vqz -kvi -qdp -pyq -any nds 0 bmh p7z k1e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y 0nt -y rf8 -kx 8pb -gs fhp -0y qd7 m xje r4 ogs n i8k w 2hr 8 v2w
57 Daň z príjmov t2n io 0vi 6q1 s g1t u3v 8uh
58 Daň z príjmov splatná mi3 zf o3g p3f 1 wq4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 793 -2 975 -18 166 -13 177 -21 874 196 11 418 6 026 3 377 3 500