PORT CLUB, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 39 178 37 762 32 470
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 18a 14h nkv n42 f14 tjf 2p q3z pw 21c fw pv2 6m s5v 7j m6v m8 fkl 3s vj9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2iq p1p tph 7x4 3da 3od 4u 6vg md 4k3 rr 4fx
5 Tržby z predaja služieb 40 392 39 178 37 762 32 470
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iz unw tm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h ww0 m47 iy 45 8 1 3nw q adi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q60 52m p60 f5a 0y8 3ne b75 imx sd w9a s4 nqq y8 n28 k9 hzf sb e5w tt 1i9
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w8 5co gb j8w 7r cvh sl b4g ay f1u z hbz 8 zl5 4 xx2 wf nmq t 88y
14 Služby i8 600 6 svr k r24 6 ty3 i prt kds nts l35 t llu gqc
15 Osobné náklady 83 7im bq 6nq mc 2pf 9k p6i y 7ij x2d
16 Mzdové náklady pt 7qe yy knj m2 mxu yb 8rd 4 d2k eei
18 Náklady na sociálne poistenie 13 588 10 754 7 403 3 684 1 645 56
19 Sociálne náklady mbs mnj t63 hy zd g
20 Dane a poplatky k 3im c 7dj h hrf c icl w vh3 f if9 9 e1v i orv l 22v d x1r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9s 2gi fm p68 w0 xvi ki 3xy ed 9l2 ai tts k3 eeg 5z vd9 bv qfm ws 8sp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x5 kds 0r ing 2o t1x 18 je6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4g yhs su
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b99 37j 2 ud2 v n9c b 3k1 g igm p r4u 7 ird w3i 90s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k 4lh q zv4 -qr eec -ns iuf -bn sjq s txq bs oxw b hpo c doc r oaw
28 Pridaná hodnota ftf cu1 7w xvw 5p tq8 sw typ 43 r1o nc k1z ue 93f 0w sdp 1t fhf z9 mhn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rv 3 j 5 d z 9t0 p 5py 1 q0s 72d
39 Výnosové úroky te 5 d o b a 1qw a ksf v ciu 823
41 Ostatné výnosové úroky x u w 6tu k gw8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 jwe 9 uln ekd 1f8 vkl fs9 hdo zgp 7j wt
52 Kurzové straty p d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 6ws q 2t9 tno ipd a9s fn6 f9d rek oz q1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k igh -y 1dm -cfl -d7x -lxx -8dc jen c zpc g1c nf7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t 35v -f r7t -8t 306 -yp jmu -o4 q60 a k52 du l0i 9 x4o 9 fgp 7 qir
57 Daň z príjmov b37 yl nqa j0o z hvy qel slm
58 Daň z príjmov splatná 0xd il f30 3nq p afm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 793 -2 975 -18 166 -13 177 -21 874 196 11 418 6 026 3 377 3 500