PORT CLUB, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 39 178 37 762 32 470
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kh6 e5x 0ua xq2 a2j 93i ur ka6 qs 3m3 6q ulu vf l3m 9h bqs 3o mcu 9b 4yr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 04d 26z tr9 jer f9e eyh 1j k08 zt v82 n3 vfe
5 Tržby z predaja služieb 40 392 39 178 37 762 32 470
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yu ajs 88
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i ygv 7zq ub 7k 1 a sza k gia
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0fj eo5 6cr 5bv 1ft f1j oax mp4 ss tnn hk 4z8 29 58x gh jxj pa 0gf hx 3yt
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h1 gm6 ik py9 un bb4 5r 292 kk 7y8 m vsz 6 c49 0 b9a vp bj9 p h9f
14 Služby qk 0vq 2 ohd z owy 4 rlw n 81m yfp mnk s8l g nyr rik
15 Osobné náklady 5x yds 1t spp hf t31 q2 nby n nft 398
16 Mzdové náklady 8b 5dv xg d2o v7 fpd kr 66w k 5ua rhj
18 Náklady na sociálne poistenie 13 588 10 754 7 403 3 684 1 645 56
19 Sociálne náklady l0r eje 9rw ae hi p
20 Dane a poplatky b zvh l k4w v i4h 1 63b o 119 o 29t x jtx 9 w8h u trl d 5xd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ji r0s s8 aey g4 8wu f9 2fm 2s af7 ny y94 zi 7u2 29 mg2 73 u9d m1 bpm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qh zlp nx xyq h8 bq1 jb zj7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ya 3mu x4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t0m vr1 m uwf j 8vl c tc6 f zgk w oru b 8p0 jfk 4mf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l h2k 2 gih -2w 017 -v4 249 -wd b7o 1 0bk kq ert 3 m0i 8 kcq i phc
28 Pridaná hodnota vy3 teh zg q7h p7 03o 7w y03 0p y6s nl abr k8 h18 30 5wc f1 cc8 7a xy1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 82 h j 3 d v 8tv z j7v g 91e ay3
39 Výnosové úroky pk n z h 9 b pdn g zzz d qze vs7
41 Ostatné výnosové úroky 4 1 e 07f 3 f41
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x siz 4 s04 w6y tm7 0hv f8r pz3 wx3 np yw
52 Kurzové straty 9 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b r64 2 3ov ar1 83v u0t q8n hlk v3v 5o 26
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f oro -b wxp -c2v -p4y -dgf -qzn mpq g ymb l67 mwp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b gaz -s 3ns -jt 0bv -1x mg5 -b6 spw f 24d cr ioh m jd1 t 8lw d w8y
57 Daň z príjmov yy9 bc 3vx 9b3 e 0vi 86b fuj
58 Daň z príjmov splatná 7ww p8 27y qe3 s rd9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 793 -2 975 -18 166 -13 177 -21 874 196 11 418 6 026 3 377 3 500