Dr. MAGNET s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13936/N
Dátum vzniku
10.07.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne.
Základné imanie
7 500,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia v odbore nukleárna medicína (od 15.12.2011)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore nukleárna medicína (od 15.12.2011)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia so zameraním na rtg. vyšetrovanie nukleárnou magnetickou rezonanciou (od 11.9.2004)
 • podnikateľské poradenstvo (od 10.7.2003)
 • obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (od 10.7.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.7.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 10.7.2003)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 10.7.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Martin Kundrát
  Stará Klenová 6
  83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.07.2018
 • Andrej Hós
  Gessayova 2473/25
  85103 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.05.2003 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007, výročná správa
 • Rozhodnutie spoločníka;
 • ZL
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Účtovná závierka za r.2009
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • Účtovná závierka za r.2010,výročná správa
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Rozhodnutie BSK
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • ZL - úplné znenie
 • zapisnica zo zasadania MVZ.zep
 • zapisnica z MVZ
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Súhlas a podpisový vzor konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spol.
 • Podpisový vzor konateľa
 • Notárska zápisnica N 174/2003 Nz 485/36323/2003 - zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa - MUDr. Ladislav Pásztor
 • Úradný záznam - zmena v ŽL
 • Notárska zápisnica N 351/2004 rozhodnutie o zmene ZL
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2003 , Daňové priznanie
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
04.07.2020