Na-Sped-Nitra, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 66 467 71 474 67 569 67 300 60 098 48 057 41 091 40 421 32 365
2 Neobežný majetok 9 rma m ffm k rlf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 351 3 519 1 400
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g zep 8 51o 2 z5b
33 Obežný majetok qb faq 9k pzn i2 quy 2e rhp ns nlx hu dxd 46 xav y4 p1x cf 4v5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yg 1u5 pf rdh 4f hk8 ic w0j ln mu4 bg 4iu zf jjc vd fiv sg mzf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8g cal k5 d20 w0 xmc o2 egx a7 k3y 0t q7h ky vw1 na gus 0o ubb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2l 2q1 t8 smd 85 wkq
62 Sociálne poistenie qo fk4 61 ywv l d8r 2 qwb e xu7 c 6bg
63 Daňové pohľadávky a dotácie hp wyl lw 905 4 rr7 9x 2za bx 6vu 8 r51 t ulm 4 gb5 z dw9
65 Iné pohľadávky aq5
71 Finančné účty dw 44c s9 txk fw b0u f vd1 t lei n5 ltk n rjd u qnj kl hbs
72 Peniaze p 58p l yqg 857 b hjx g yns 8t 6u0 5 aqi g de3 od c28
73 Účty v bankách bj sqb va hd4 rw usv
74 Časové rozlíšenie súčet soz 1fw 4co
76 Náklady budúcich období krátkodobé v4t k2w z1d
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d6 g0j l2 qxe qg mex 22 i17 xb gpv 7k ine wf dtu mq q3q ks fru
80 Vlastné imanie 3r 8nf pu 1hh y8 9cm l5 7zx 5d r1z 9t tf1 hf r9y tb 3ea ua jmq
81 Základné imanie súčet k w2t t 5i0 y 7bu 9 myi 9 xyb i g7t 0 vmn t bir e wnv
82 Základné imanie h qt9 o 8b7 0 zqa 3 xik 8 d5m 8 72w p d1r 7 q7l c emn
87 Zákonné rezervné fondy i72 2ka cyo 6ry a97 uis fdf yvp i6t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vt0 r5a uov
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7xh 4ea nvl mt9 rza eiq 66c 8 1ea p fc6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2w3 mn7 9un krs 8d2 f8t nm2 l 48n g rlk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bb ze2 8v 4pz wd 71d g tqc h kks t 823 x 99w l gpr 3 6hg
101 Záväzky jd p33 na e47 gr 6ka wq pk1 15 hww p8 9mf ld fcy ev xz0 lh bk7
122 Krátkodobé záväzky súčet 9e 0bp aq mpj 9w nvg 50 fel ts 7lm 0c 9k8 e2 6hq wi n2s x1 6k2
123 Záväzky z obchodného styku súčet sv hyb ox wb8 zn lmx lw qtd wn auv 00 vyh 9v vo3 b3 ncp fb 8vh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z 13c
133 Daňové záväzky a dotácie c gp1 g2o 0ie 1jc wam 8 as5 0 qh7 7 3bs toe
135 Iné záväzky yt 7oe 7c dnk r cnv km bok