Na-Sped-Nitra, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 66 467 71 474 67 569 67 300 60 098 48 057 41 091 40 421 32 365
2 Neobežný majetok o 4op 8 uc7 j 5qj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 351 3 519 1 400
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 0ph 3 4a8 f aon
33 Obežný majetok eo r45 po mlw vg xgt v5 rsd 3f 3z1 rm urv 1q 8is e9 evk wr rdz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet oi w6a kd gzz x2 exp qx gon fl 1v8 5n ers 4g 1rf lf u99 c4 ret
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 93 pu6 er a3d po 5sz np lf2 ru 6nq tl wky uc asu jt vys h4 6ww
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1y wbu 2d vwu 0g 78e
62 Sociálne poistenie sb 3m4 mn zb3 j z2s r fqp b 5tm 2 uoa
63 Daňové pohľadávky a dotácie dg 5xw pf h3j h hlt 1d j6l ay qga t 5gd y t9o w wx8 a a9e
65 Iné pohľadávky oaz
71 Finančné účty 3x mc8 e4 ij7 9c p42 h 478 v miy 1n vf8 o ux3 5 p9y v2 wgd
72 Peniaze t 1nc d 865 7bt m vlh h oln p2 ilq u ozu 0 2x1 a9 0s2
73 Účty v bankách s6 t7s fj 8uu dz gpf
74 Časové rozlíšenie súčet kqz br0 08h
76 Náklady budúcich období krátkodobé j19 jlt mbv
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 fee wo l3j v2 zev em b9y 8f jqg n8 9sy le 432 qx 729 jq vh4
80 Vlastné imanie a7 zao 2y m3m 8l jd3 fw owf z5 xqs 9e vp1 vs fko ld sq5 j2 r0d
81 Základné imanie súčet e 3b5 a d45 9 qqk r wjc b fvd j 0hh 7 v8w s e6m f ya2
82 Základné imanie w k9w k fmr m xju v 94o b qpm e b9l x c8x 9 1xt v 4vn
87 Zákonné rezervné fondy 6u5 mmk syd tzj nqa 672 bgs bfa 5cn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ap1 scc wwi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vaj 6db 7hf gmk ood c41 j0h o 4up r bmq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cdk xjz mei 7x7 clz t3u vkm q 0ks 8 07z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 sy3 rd rqp m1 h3h 6 r5u y e6v p btu o 18i 0 4ub 3 7d9
101 Záväzky 4b v1d 45 ptn 0t 18x ks nv3 j9 gre 6c 3i0 s3 sc4 0o uw3 fl o8h
122 Krátkodobé záväzky súčet ka e0z fz u6c lo vrh sq zb8 7b q61 yn 7dn 7g gka 54 cud fv ui0
123 Záväzky z obchodného styku súčet vm itb 4v ibs jb 0fv bu swo 2e pze ow otj o9 fdf is 89g oe 404
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v 4yr
133 Daňové záväzky a dotácie t ojp q56 0iw 480 d6f d z4v y 87j u vgq 7h7
135 Iné záväzky eo gp9 hh 0c2 j 7e7 kd ye3