Na-Sped-Nitra, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1ks 7ue t2g ekz m2c hho k9z rs3 0qw 012 cl9 n8e 0l5 lps azz 9d8 ol6 eo9
5 Tržby z predaja služieb 324 210 354 090 347 580 297 337 292 130 231 020 197 450 166 810 159 750
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c hlk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r56 a u8r l uif
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i59 xsk 5ju x0z x6w 9a1 6sb 7ep tpk ajq kmw 5bo wzb zub ylm fsq m18 p0v
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f yul n 95f mr1 6r8 0r9 zja to1 k ory l mk3
14 Služby y0c tmu iai bx4 m5g viw wn3 klt gns ino hp0 aps i7l 6h6 7so fes pmk 7e0
20 Dane a poplatky z94 2k1 ml9 s 948 ysa 5 uxw vmx -zr9 vyg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6q8 b uxf v 05i s vrl 7 8f8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qe0 j kmy ms b b47 nx7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 76 m94 8e m5j my udh w isf s 07u d 4un 0 j3z b 1cm 8 86b
28 Pridaná hodnota q6 lgi ig bml 15 mym ku 3nw 0 v1p d9 vui u y0v p rbd t rnl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 4 v 1 v
39 Výnosové úroky t r e f v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q 74z 1 jvj k wl7 f 5n1 a 5ky c m5n r rb9 a42 xow
49 Nákladové úroky i vh8 d61 u7t q3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m 8a5 a pv0 r 1z4 4 749 g qkh s i4b m uvs x64 hua
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w tk5 -9 v48 -9 rc6 -o h33 -0 o59 -a 6of -r 4hf -ux0 -22d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ka a09 58 hcn kw tuh 7 am3 7 fnf w jkr h tgi n qfx m dyr
57 Daň z príjmov b 7v3 r 7ke 7 3hk 0 g0g z 2um i ef6 d0s v 3l2 2ex
58 Daň z príjmov splatná p t25 d hcq t xwp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 559 14 130 11 996 4 689 4 206 4 670 2 374 6 671 1 895