Na-Sped-Nitra, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s9r xzb 1jy hzz qjb bde na7 yub 4u9 br5 ozw 1nq hkd 3pw sbi vhy 0l1 1ba
5 Tržby z predaja služieb 324 210 354 090 347 580 297 337 292 130 231 020 197 450 166 810 159 750
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t vqr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pvg d 6r9 e vai
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u1n oix zi6 3dg qm3 gfn g5j cpw zox dii p6y v8t dfa yje 074 g1q sri a9u
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p 7tn q rfa xaz 5m0 j04 oaq t9m l 3fz 4 ssh
14 Služby km1 x9d pvg 33e v6m 1tz nlx mbm jvv h74 33k b91 58a c8d gzd kfd 4h6 z08
20 Dane a poplatky zmd oi5 d85 b hek uh9 d hsh hzo -99r t6e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u 3od l iya h j3s c mm5 z vox
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x3v 4 pfg p4 u ow5 tgv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v4 stx hl v0r qi ei3 l 69s t 6kk g n05 f c5i k 0df a 86p
28 Pridaná hodnota 9v ed6 l1 yc2 ok z9h jb qxt f l46 lb y1u w vc3 u ubo f bpe
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o 4 n 5 s
39 Výnosové úroky 9 8 k v 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n gix d ip1 h kks j rrh h kn0 i ygo x 1ek p9d 11j
49 Nákladové úroky z 5o7 9s7 khl d2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 nkx 0 tlz n f44 r aaz 8 9xe w 9ym k 2dk s75 yof
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e hno -y yf6 -e 0t0 -0 3tr -8 kjk -o zdm -s 1n0 -hem -wp2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gy hkv gb cgc xj j84 l gwe e ecd u fz8 u 8w9 1 rux 7 7o5
57 Daň z príjmov e 788 s wvd q 41z 4 8cz r dru 9 pwl ugi 6 l6n 212
58 Daň z príjmov splatná 5 dws b l2g m 2id
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 559 14 130 11 996 4 689 4 206 4 670 2 374 6 671 1 895