FLOK, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14443/N
Dátum vzniku
27.02.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pri písomných právnych úkonoch k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • Celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby (od 4.1.2022)
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 11.11.2021)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 11.11.2021)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (od 27.2.2004)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (od 27.2.2004)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.2.2004)
 • Reklamná činnosť (od 27.2.2004)
 • Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 27.2.2004)
 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 27.2.2004)
 • Organizovanie kurzov, seminárov, kongresov, školení a výstav (od 27.2.2004)
 • Vydávanie a výroba nahraných nosičov záznamu zvuku (od 27.2.2004)
 • Technické služby súvisiace s produkciou videozáznamov (od 27.2.2004)
 • Požičiavanie videozáznamov (od 27.2.2004)
 • Prenájom strojov a zariadení (od 27.2.2004)
 • Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť (od 27.2.2004)
 • Fotografické služby (od 27.2.2004)
 • Kancelárske a sekretárske služby (od 27.2.2004)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby (od 27.2.2004)
 • Čistiace a upratovacie práce (od 27.2.2004)
 • Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 27.2.2004)
 • Prenájom bytov, domov a obchodov (od 27.2.2004)
 • zobraziť ukončené
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 27.2.2004 do 11.4.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.01.2004 podľa §56 - §75a a §105 - -§153 Z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • rozhodnutie spoločníka.asice
 • Úplné znenie SZ
 • Podpisový vzor konateľov Vladimíra Vondráka a JUDr.Jany Titkovej
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka r.2006
 • Účtovná závierka za r.2007
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za r. 2008,zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2009,zápisnica-rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za r.2010,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2011, zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Výpis z VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Živnostenský list
 • ŽL
 • ŽO
 • Licencia
 • Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum aktualizácie
13.11.2022
Domény