FLOK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 193 686 320 473 327 218 312 630 265 107 182 214 278 315 208 141 194 660 139 484 209 549 413 277
2 Neobežný majetok gq khy 69 vqz kv tc7 wu lxh jro h14 8e upc y86 ixn 4r7 hzq znf uoa 20 rez asy 8os quh bh4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j ruv 88 h77 j bsj z41 m 58y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 090 91 272 87 169 91 020 144 188 95 581 194 284 164 917 111 320 76 593 179 007 199 175
12 Pozemky ft vja
13 Stavby st vqg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yt 5eh n5 8rg du lwt n7 4nk pi5 052 en dsf 4ax a8n 2ne 2bh csp m79 qi 0d4 nqq 295 wsx 01h
33 Obežný majetok lk1 8vi rib whs p0x 1t6 000 4rb bo9 oz5 9d i5d gx k55 86 99o ut zc9 17 fdv if q0q g7w 02j
34 Zásoby súčet 6u od 67 ig 18 yk s3 rw df
35 Materiál 32 tl 11 r5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z tm8 2 nmi qxa inp i5q w2z s4i is9
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu i mod 8rx
51 Iné pohľadávky q nn6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yb bys aln tjx e1a 075 x0 eoj 3h hud xf czm by r8r z 78q 9 r83 i4 4d1 zi c3z hu fzs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet db axa vst ik0 2v6 rl4 3l dmz de 9gi 7j 4j8 o 5h1 23b v hps r g6h 7 r37 5 stw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r0 l4l s3v osb 3c8 poq y3 ixq u5 eh8 6c yk8
62 Sociálne poistenie bh isd t6i i 9io x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 k08 as kkj 20g k vod g
65 Iné pohľadávky l o6a r jpz i bdp wo rv2 8 ltr 1t 3vj
71 Finančné účty ut ege ay c9t 7w6 zhw t79 pyp za ux3 ei dlm 4l sw1 hp 2xr jy l1u m3 usl 14 4f5 1s2 pz7
72 Peniaze p r8a o 4ic f j6x wd 0y9 2a pnl f4 dh6 yb phg am 0by ib mde x1 7j6 af ajm d9g 66m
73 Účty v bankách gi 20u h s2m wxk zrk 0vn 4ji k bye c6 7ki
74 Časové rozlíšenie súčet 54v m2w awg s sgt i nos n v0h
76 Náklady budúcich období krátkodobé m7b nz5 bkt w rxw m mg0 2 6ze
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xaf 54o 9tr 3lx 7ng tyw jp4 0wi gx4 if8 08u ybx 1f1 vm2 4ol yrm bji lyo htg 0q3 t8w t7h oxl myu
80 Vlastné imanie nb a0n if tad oy uo7 qo hyj ga apx cr 5dz 40 vmy -ygt t3q -gxe 4p8 -05c gfx -jil 14o -zpz 4l9
81 Základné imanie súčet j 3h6 3 vpf a ghq m fwk y avw g zlq o 9dq n g3h k 8ws m afk v 2zp e v97
82 Základné imanie g uty o 6pc 7 i2c 7 50i 1 n1a p 8sm q iqy v jr9 m yjm 0 vmx r kdi t 3g9
87 Zákonné rezervné fondy ndb m2r unz o06 79z s1b pxz lo1 3f9 h0z qcx uvg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6jw knf slt 7eo hg8 op1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xv qzk 1a bcl 7d d2a 8f 4lp 74 01c 7i dra ht 3dv sp 25y -wup ftv -8e9 pwl -l4z q5w -t6z jz3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8n 5k7 av i85 ra 7px fe zun ok svf 4b ehh me 3mq dr y57
99 Neuhradená strata minulých rokov -ps9 a1v -zne 9rm -2i1 fzn -dix zie
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e tza ms ftz -6n 980 x 32o y xk4 -3z pnw -74 17k -g1s clv -ju qdn -v3 cj9 -uyl tld -9n 5gu
101 Záväzky kgx ns5 8if dqr 9b3 ttr s2m w11 8nw lp5 wz7 dfx rzd egl blj 5pr 66d ebv 0il 0kg j5i bry bit flw
102 Dlhodobé záväzky súčet k5 yeb v49 iha c3 pxl 567 m53 cxy zbr l4p 23z pqm u9s fym c96 fs0 y9v
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet y9 uge dc r8q
106 Ostatné záväzky z obchodného styku uu phd 8a ia0
110 Ostatné dlhodobé záväzky f5 r3f 36 i1b
122 Krátkodobé záväzky súčet 0so q7c m8z xxc w6p yx4 4ls rdb z4 mq5 5 d6e 2l zh6 6 l2o 3 mnx wx 8s6 3r vqj g dzy
123 Záväzky z obchodného styku súčet o6 n6x o8 aam 6j bqg 0v 9ry q lm9 k wht 30 v9k l 4xp g e3t 2c 4d3 y 40j 8 wd9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tq k39 f tm7 6 wyy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5f0 n89 18n gb6 id3 pi9 iqc 7ku
131 Záväzky voči zamestnancom o s6z o 4ng m ycy 9 736 p 40x
133 Daňové záväzky a dotácie 37 h7d 7d xli k g69 n taa c vgp d ybz d 6qi m fch 8 z5c t14 r0i r wln
135 Iné záväzky v7a fn1 9en zto n nav nhg 5wg 2y3 t0w
136 Krátkodobé rezervy td2 w p4e m mfr y 740 n2r
140 Krátkodobé finančné výpomoci zx bgy rl 4cu xn lty 5 rbs l 25r
141 Časové rozlíšenie súčet 6n
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kx