UNISOFT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14522/N
Dátum vzniku
13.03.2004
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť je oprávnený konať konateľ samostatne. V mene spoločnosti je konateľ oprávnený písomné právne úkony podpisovať samostatne, pričom sa za spoločnosť podpisuje tak, že k vyznačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Vydavateľské činnosti (od 13.3.2004)
 • Vydávanie, rozmnožovanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (od 13.3.2004)
 • Grafické práce a kresličské práce ( v rozsahu voľných živností ) (od 13.3.2004)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (od 13.3.2004)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - veľkoochod v rozsahu voľných živností (od 13.3.2004)
 • Maloobchodný predaj a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a ich nenahratých nosičov (od 13.3.2004)
 • Maloobchod s použitým tovarom (od 13.3.2004)
 • Prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných v rozsahu voľných živností (od 13.3.2004)
 • Poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software (od 13.3.2004)
 • Kopírovacie práce (od 13.3.2004)
 • Spracovanie dát, služby dátových bánk, správa sietí (od 13.3.2004)
 • Reklamná činnosť a marketing (od 13.3.2004)
 • Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy u fyzických a právnikých osôb ( v rozsahu voľných živností ) (od 13.3.2004)
 • Prekladateľská a tlmočnícka činnosť ( okrem činnosti tlmočníkov podľa zákona č. 36/1997 Zb. ) (od 13.3.2004)
 • Poriadanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane lektorskej činnosti v rozsahu voľných živností (od 13.3.2004)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 13.3.2004)
 • Vedenie účtovnej evidencie (od 13.3.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.12.2003 podľa §56 - §75a a §105 - §153 Z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Mária Dudášová
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Dušana Švarbu
 • účtovná závierka r. 2004, zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r.2007,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2008, zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2009,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2010,zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z VZ
 • Živnostenský list
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
17.11.2022