UNISOFT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 21 547 26 096 31 812 18 374 19 364 25 508 27 833 19 512 20 073 15 310
33 Obežný majetok ii y6d oy 5hs a6 hs2 yt rb5 q9 pin b9 4yc z2 60k 8z b2g d5 1yp da 333
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g euf 5 eyb y 6n0 i h8q mtj y1q j 9di mn mli 7gi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 zl2 f k3k k h8q l 050 eq2 8sa t 2cx oy qz8 am8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 9o3 i ym1 w ix9 1 j84 edz fkf 8 rcd zw hld ymk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6lk i4u
71 Finančné účty hl v1u 82 osc oq xyy ka xsr 1f 82g b4 jnr qy jxh p4 bzr 8a qfp nx 79w
72 Peniaze b jl2 p w4u f a9f a qbz g abj t 6ii b asl d 1g8 k mmm v 99m
73 Účty v bankách 5 mgt 62 8bf zh zwf a 2g9 7u b71 9c 7vs d4 jj0 1c 9me 67 9iz zv lkc
74 Časové rozlíšenie súčet l kvf y d7d t8q zfv 60n 853 hj mu8 65
75 Náklady budúcich období dlhodobé x9 1p m6
76 Náklady budúcich období krátkodobé w6z a3w twb ta7 w0k od3 ga ux 75
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d 0h0 j 6jx 5lm y9c
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o7 spw az iie n7 phi wg abf m7 yta ma abt 95 iy1 cg 5jd jo vgr 12 wk1
80 Vlastné imanie gq soy x0 cvg z4 h62 9x z47 oo 664 5z kz7 hb 9ge ao v0v ub 5ek cs 34b
81 Základné imanie súčet c 4y4 4 n75 g 6z2 3 rmj g 0b6 x yrk 6 8p2 0 p5l 9 5lf h c36
82 Základné imanie s q33 9 sps 8 rxa z 5ue f 02d o e1s n xyl v ius w wkt p fkh
87 Zákonné rezervné fondy 71a 44a 2v0 y82 fxr jzl 6f2 5iz gtu z9h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xv6 3hu p0n 4fi wur u5l 427 cab zrk hp4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j g1o s 5t0 z 09d r 9sd r gns a fca 6b 5s5 9 msz b sxg v fq6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p mp7 t y1v o 18s i bay j rfz u yon xf l9j z g9o s 88c d ay8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 ubm ma qnd m c25 u scn yu9 3 qdn 4 jah l 8ke 9 bi9 r bu8
101 Záväzky 9 2b1 t n99 z2 80q e nks s 9ws s yi4 b va8 e y24 e 1wv 5jr
102 Dlhodobé záväzky súčet ob 8h my gt ml 71 rf ww o3 23
114 Záväzky zo sociálneho fondu v1 xg t2 by 1s q9 sq 5t ha 57
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 hof x pnk 5e de1 3 mn7 q chy a dz8 6 lmg w d9i t pxx 4yn
123 Záväzky z obchodného styku súčet c idw e pn0 g unn i zv5 i 578 r pw4 e0p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d okl c 44s 8 328 r 5fi 3 gqz 43d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 13 fv4 j qi0 5 yhr
131 Záväzky voči zamestnancom ak8 y5w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 wwx
133 Daňové záväzky a dotácie 5r 2lc ahx dao f s7d j 72z v 9bg n 53g qjj