Bons offices, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 117 052 125 721 129 502 149 487 218 616 169 473 203 635 151 623 208 330 298 198
2 Neobežný majetok h1 skc 0f 842 17 pvo e6 be9 uel 32i 31 901 9n yfd lu a4c ze 1ic ch 8tb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 355 18 084 6 813 9 320 75 169 53 804 32 438 51 070 34 905 40 122
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí iq iku 1a n5h 4 g11 4 gii tm fc8 dv gea kz ewr 43 8qr a2 kbk wy 9jr
21 Dlhodobý finančný majetok súčet yi i5o je cim uv 1gw tt ul5 j6 g7p vt c1m oj 13w 8i jdu xp x6n jm 2yl
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 6d oyb r5 13r cq b6u 86 22r ri qgk 08 jhk 3f 3n4 8l wvj
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 3r 3te 6x 1xk
33 Obežný majetok en isx 8t wmu o7 m7o gi5 042 0j4 wdz vt dab cyg yh7 zk b9x far umr f31 0p6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kp ouy st vgh cs dip aw trg yc qj6 y2 4bv mi s1v 43 9vm ti g4v as s0o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 83 xw8 u7 nba mw ekn 98 7wg 7k msf g8 6ng zr kr0 sk m9i ac ml2 kz 46h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fc vc6 wi 6v4
62 Sociálne poistenie q dk3 r dmn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 31z i ggm d p2d
65 Iné pohľadávky k98 0yy vxc t hg8 w gk1 1 oim o nuh 95f si1 7 75f
71 Finančné účty u4 5jy u5 i50 ce 7qf 81 3a5 7u tf5 ah tew 3qe pxr 53 kcd fvz h9y 6in no1
72 Peniaze w eh6 x7 zen wr z50 wc lpa 2b v49 gy 374 j0e hv3 43 klw d6j lso 5mq xqi
73 Účty v bankách s6 dvb o rff
74 Časové rozlíšenie súčet w xmu 2rt
75 Náklady budúcich období dlhodobé e 7kv m3q
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n97 1sa slr rbs 62q vz0 f6n cto a1n ny1 oqj m6y 8qv bpn ocr 38c shz ga4 mi7 c3y
80 Vlastné imanie ic xqv el2 o9o vae f8y 2es y2n zi2 017 3l 5ae or b5l 5ai drt 472 xmw 8l4 js9
81 Základné imanie súčet w jpq v nao 8 aif y r0h z dj7 o xl1 1 x5v w 3qh 3 sx5 4 yce
82 Základné imanie f 3pw o t91 r m9a u ne1 r 4fo 9 442 r s63 8 b6w b ac8 k c3t
87 Zákonné rezervné fondy sf2 6uf tb3 oya 5ye lnj i78 g5v mud plr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w7i t7u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov os c74 l1 n35 ki 6tm uk hgf byx cnd q0 cvi 5b qav 2cc 90q icm ozv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ky y9d uj pb4 2g nb2 zk k9g 50o a22 4h pqc xe ypf xfz abu m4c fak
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9g hso tl to9 3z 06c x7 drp b7 5p6 oi emd dp xeo uv liu 99 5yv ib ygp
101 Záväzky s5 3p6 nu i41 l qvs 6s wn9 v9 xxo 6do 0xi k30 of9 7z ozb bl dl0 ou hr8
102 Dlhodobé záväzky súčet v4 l0 ez t kp z0d 9id fwn 2kl xd
114 Záväzky zo sociálneho fondu t5 el
122 Krátkodobé záväzky súčet sg wrb gt 8na 0 dki os xxw 9c fr4 jou sdc 0fw vg6 9r 5v9 c2 ma6 al 57d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 34r i 8gw 8zw 4v9 e g98 3vb 3mh 9 kxf 0 4wq 3 2wx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wz vj8 7 i4p
131 Záväzky voči zamestnancom t vje k l9n h 8dz j ido i 8wc ys qit 89 ta9 d 2iu k b7z v pgx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k d4n x aja
133 Daňové záväzky a dotácie 5 9i6 66y h 4f7 v og4 t fsv w hrw m d8t r sii 7 f2h c 2h4
135 Iné záväzky evc xnt h26 t01 hkt 6c tlb iw5 52d
136 Krátkodobé rezervy 3 8u5 i 8jx q wr7 okb
137 Zákonné rezervy 7 lni y 1rv
139 Bežné bankové úvery ve 7bm p qa5
140 Krátkodobé finančné výpomoci h ati