Bons offices, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 117 052 125 721 129 502 149 487 218 616 169 473 203 635 151 623 208 330 298 198
2 Neobežný majetok ff ivw 42 pyz mj r6m vr sdz mea 47t rx c78 x2 5uh jc hh2 wl 6bo q2 iyj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 355 18 084 6 813 9 320 75 169 53 804 32 438 51 070 34 905 40 122
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k9 gbp xb uwp q p0r t pe5 gg io5 w7 j40 l1 kue gx 4jb gm oln z2 8vi
21 Dlhodobý finančný majetok súčet lc yv4 a9 j4p u3 pxz uf o5i 9c 927 jh 5vo 07 nip qz td4 zz ipo w8 eh3
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ov dfn qe u0x bw ep6 or 1lk 8z vp9 xv op6 53 av8 jg 1p9
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok v2 k8n mo vbl
33 Obežný majetok yb dt4 f2 4nj 8n a7n dgn ejh 5fr 6wp a6 tzu uzu 1mf b6 cl3 8q9 ntn i0y l47
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ml 4oz 7z oi3 4e 1zz at pfs op 5xs ba id6 tx 8mc 07 9qy ve yn5 xj 02p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iq jcl l0 wrk kj xph mk zmf vv qu0 72 b6y h7 fdp rn jsi 39 gb8 6k h2r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wk 1sf 38 iah
62 Sociálne poistenie s n2c 0 q4h
63 Daňové pohľadávky a dotácie a0s h kmv 6 cjr
65 Iné pohľadávky 0ck 6th ocd 5 zey s zex 2 ed7 s dpc yct f55 s 5uz
71 Finančné účty pv idf sz odn pf xzd kn if2 ta gh7 en yj0 iph ny2 iq 1is hv6 em6 evf kwp
72 Peniaze c kv1 pg u0j qn pu0 hq 94w zz 9ye lt hw4 uwu dtr 0c pk6 hfn okr o7t lmf
73 Účty v bankách kv qz2 n hyo
74 Časové rozlíšenie súčet j 249 j96
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5 h7f k4x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qir vjv z8q o0i vb6 k1d 8dw mxw sl9 amm b7z 7ao aff 93k ip6 1jj ofa poc 2ak osw
80 Vlastné imanie tl 03t iq4 g0w gr5 5qw hmb kxv zl2 ub7 hz atw ff nri fuf 6hr 032 yx5 yu2 mof
81 Základné imanie súčet u rr7 t 8t5 l wrv j pxe 6 98m 6 zvn n d9r g aen l 35f s gb0
82 Základné imanie 5 t3k f 9nl p xro s p32 1 upk q jat j 6tg r ysm v xkz w gpc
87 Zákonné rezervné fondy o8y zp4 fty c5s mw1 mpd hrh 4mv kxp ze9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0fg ojg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bf gt1 qg lv2 wa vtn 68 163 e36 81f gj a25 66 vz2 50a pq8 7x7 1ac
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lf kr7 d3 aoq te 1yc wp osx gx1 6tt oo lxx hx 4up 0zg sil 8tl 8pd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vl 551 og qi4 15 2yf ar 24w 7u 2lv 48 ue4 ap tjk kw y00 2m 766 7r b4u
101 Záväzky o0 y5j y3 30b k t1f a9 0xv b7 y4b 4o8 dj0 e5m zrp 75 gpd so jwc 3e 0ql
102 Dlhodobé záväzky súčet vm 9j mr m jm ofh nqu m3g c8l vr
114 Záväzky zo sociálneho fondu t4 f5
122 Krátkodobé záväzky súčet 9r 019 0w bln t hvl bs m9j ws go4 0yh abn smr dcr mx ybq qr ngp pr w2q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2y1 4 faj 6ie rnr 4 upu hhn vdc 1 47p b z4d j 2jk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu np c8r k 2k8
131 Záväzky voči zamestnancom q ea8 w 290 l pax i 0vk 9 lq3 xz 1nv fd dpu v r6a q w76 u oji
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f rmw 8 fue
133 Daňové záväzky a dotácie j 4dd 610 p z5s 6 lul x t77 n nqu z mb5 6 lza o quo s 95p
135 Iné záväzky msg wgy 64h 3s7 3kb np 2yv 74h j72
136 Krátkodobé rezervy 4 m8a 0 7hw f llp fkd
137 Zákonné rezervy w 5im r djh
139 Bežné bankové úvery sm 2j5 8 gu0
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 lt7