RUDY3 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 9 097 9 097 9 097 9 097 11 337 10 857 10 377 10 377 10 877 10 452 10 452 10 452
33 Obežný majetok d k02 k 9e3 8 1fh v xsq fa pji qz xgr yn 08t yd apd wf iqc 84 do6 qy n24 c2 v2n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r hzy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 8tm
71 Finančné účty 2 zug h b0o 0 6wz q ldh d 3e1 vn emz 19 ksn m4 zxo mz x9p ma unw 40 089 tv mcp
72 Peniaze z zwi 7 g5s q wi1 2 fhv c fnn sh 9f1 hi d7k z9 48s 2k w9w 0w 5o7 zg uow ys vvj
73 Účty v bankách -4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 02n w q41 i w01 n zfa pd uae sc ehp t9 ydr rl jjr bn 3pj q3 rac v3 te8 9c fqy
80 Vlastné imanie s lfe z vkx q low b hqm z5 deu el gl1 i9 yz6 3l l0m fr 5pr u3 x4q pc 6jr or kxe
81 Základné imanie súčet w iar i 2m2 v c88 4 xig o n26 c fin y i4j 0 nq0 e rpe k rmf q 4zp
82 Základné imanie 6 kkg 1 83e 0 rnb f 7ja l vup t 2ha e 1fp j 6ck j tmz z yl1 p q38
87 Zákonné rezervné fondy 43w a8p bsl 7bv 2s2 ny1 dmu p5j lgw d74 k38
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 98j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z o28 5 zwy s k7w 9g7 s w5p 4 2lk w o8q k 288 x yxo 3 olu r t7x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 3at x yrp k mlp erx 6 czw b 0u4 a 0d9 j tqf l 9r6 d 4dx v z5a
99 Neuhradená strata minulých rokov -n k0i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d3 -c63 o qf7 g rsg -wrn ro7
101 Záväzky h9s jnk tq1 d8u df8 8iv ugn x52 9rc qqm 74u
122 Krátkodobé záväzky súčet cwp wli q0g 5ie e7t yoo vjm k82 wpg xe9 n8i
123 Záväzky z obchodného styku súčet stz j7y ww1 n9j cd8 9ho oiu nqv gac 2wc zgw
133 Daňové záväzky a dotácie ju c6 atw xtu o09 6h r7 0cr gws do3 wca