FOMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 669 36 104 32 798 29 733 45 190 23 000 15 893 22 292 30 244 38 154
2 Neobežný majetok t 04m 7 cro str gf4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 834 1 309 781 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 t9r 6 659 ybe yuj
33 Obežný majetok aa jin c5 qm4 pv 8wm gc f75 wp jfb qa wo1 op jfl k5 37q e5 8fz 3d 705
34 Zásoby súčet k huu xf eig 1y g31 h5 bx1
39 Tovar u 1v2 kb y4m 0p gz8 ef 7gb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vo 8k6 uv 1xb nw ano 2y fes el s88 d k7r 1 9ba 6 chq a ct0 8 uqd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 14 pi1 8t 7x2 wa wh5 r7 8oa xz aas r tge r dn5 z hta m 5p3 7 4yg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6e drj 01 5y8 iw sim xg muy q8 h4h l g9x w 8lg k ali u 75m 8 fzs
63 Daňové pohľadávky a dotácie y7l b51 290 r42 dny 7cp r ffh 1wk y0s d83
71 Finančné účty h fz1 n8 oao -qt7 q8 61r 4l 1jf a6 qb5 2c aw2 ge6 b c0o f64
72 Peniaze wsi r 255 t mol zf jee fa gsp t3 zcg 2x cr2 oah 5 dz5 go9
73 Účty v bankách a hhf jc 56g -a 7k7 -v jce -4 7ju -f 9tn -o i91 s2m -t rw8
74 Časové rozlíšenie súčet nhp w wto l2z t3u a4c 9sk fwg uev ezb
76 Náklady budúcich období krátkodobé zsw z zry goz hxb zi1 02v fyi y2m 2ta
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY af kc7 36 bgv 36 oa6 aa 8fd 53 pvi u8 mu4 ak w8p 7b fsw w9 3z2 ed 8dl
80 Vlastné imanie k nv8 u qj9 9x dl8 04 qoe sf ioi jc h83 4 vl8 -r1 ee3 -se ous -e7 e3s
81 Základné imanie súčet 5 f7p e ng4 4 i8h i tup o fv0 a e7i h aej x djc c wj6 7 zby
82 Základné imanie 1 3bj c msz r llt v bva k dbw 3 gqo n 3sr p 7d6 1 jb2 r edo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 w5g n p0t m a5d o5 bpw vm 47r 4 9o1 -z 1xe -zm 1hb -0f an5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c 3yo s 7af u 8ti fy x7k jt 1i1 pu xqi kn y9t 48 tyb az 1ou
99 Neuhradená strata minulých rokov -x f8e -v 3c1 -yv clr -kv 9yg -sl jqj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e 2a7 e f5s 1 n4f r izg -7 q3u -2 wy2 -ve hgc -9s xt0 -3 vz8 1h0
101 Záväzky g7 bl6 t4 e39 wn 0kl c3 cw9 vc p51 8 9k2 oh 120 06 n8g b8 llv 2e bqf
121 Dlhodobé bankové úvery mq xp4 p j2y 4 v2y r 701 e 78f
122 Krátkodobé záväzky súčet 28 duu m6 9xl lo hsi i3 2bg y4 xpd w 1uo 7 w21 eo g59 q3 2ie rd acy
123 Záväzky z obchodného styku súčet r5 r82 b wnq -47m qti 6xy f 27f ss1 6 jx9 lx8 h g1y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w 3mz -gts 4ds gfd a 3pr 21h t lbk vfr o xjm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g wso n fms pq cr1 yz pz i qrr j1 8ax wp xt5 qk 6dg
131 Záväzky voči zamestnancom l 28j 3 mmj i z7n u hs2 p dup -rs5 -v xso -b qlg -rd2 -tdj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a 38q i zz4 l 92b x 2rk 2 e9m x fyh b kjq t do4 2 7in k bv9
133 Daňové záväzky a dotácie cpn wi7 0 l6r d mbu u wb9 z t6y 9v0 wvs frn
135 Iné záväzky 7 u9h x 9nh m vc6 f ow0 1 sg3 1 qhb l ink j jfo n mos