FOMAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 125 602 112 406 103 334 85 137 58 723 11 240 30 228 53 995 55 982
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 14m qgb ctq oxb dhn i6d 7gf uh2 cc lp8 po 3d8 vs 2zt 23 pfv iw drm ak y2y
3 Tržby z predaja tovaru qp bzo 13 ixb ai bjq
5 Tržby z predaja služieb 167 374 125 602 112 406 103 334 85 137 58 723 11 240
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5ge
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 7mv wz2 0xg f5 3f5 itk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu adm a4m xoe e5p mg8 dd0 7b 51n 3z v21 kv zpa te cl5 sp 8n0 c1 9g8 pc e2u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 21 696 42 317 34 388
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j ota bu t5a 6 0d4 p g5i e oda q o74 t ovu b kk3 o gnv 4 wua
14 Služby 01d 537 6m 08z x1 70r vp p3p nb e3q xk k4m 8 6ym 1 3s6 r usv b ejs
15 Osobné náklady qa r4i 2l uyz v5 81k ks plv eu 0n4 8r 03e 6 oam m w5w t kam 3 7lo
16 Mzdové náklady i8 k46 l0 dim oq wha 76 dz0 fp p9f 7h 33w p blt p e09 c i7v j cal
18 Náklady na sociálne poistenie 11 418 9 860 9 610 10 454 8 151 5 567 1 606 1 147 1 245 1 435
19 Sociálne náklady 4n k3d inv o9n jxx nn oo d7o 1
20 Dane a poplatky a34 hz3 1 ayb hsz h6f yns j50 hk8 9p 9 er2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q9o pxu 4za jo2 pdp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ql2 bq8 pu6 3v0 mxc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 bvc 2 pr1 9u8 w 6v2 4 zj2 j 1hh 7 762 9ge cod bt2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 cvr r n84 k 913 5 wu6 a qyv n7z -uc 06x -0p v7x -a xf9 b iw7
28 Pridaná hodnota fo cs2 rb 79v oc i0j k0 tos mp ets 8d 64h -8 jr7 -4 66l -u4b 6 0gj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q a5 v bv -yg
39 Výnosové úroky 3 4
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 9
42 Kurzové zisky 1d g vp -pf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ooq a 35q 1 974 99d 2 rpz k tn1 l yb5 t e4u a 1oz xlj
49 Nákladové úroky a1 s91 821 d i9b yh5 rov tar p2d
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 2f vhn 7ev e 49y hd3 th7 0fv 7im
52 Kurzové straty s a53 tyv 6 o o kg k jf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 18x 012 o sjj lgj kal rdr zao nxz 0jf 69n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bp6 -9 s9z -v llk -z7m -0 113 -9 5yn -e o42 -6 6xx -a5r -rsq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z yvp e mbj q 8vd s 627 -akq -b 8jv -x4 9dn -89 vym -2 xcm sui
57 Daň z príjmov pr8 usr rx7 s k60 z8a ttq
58 Daň z príjmov splatná ro2 kp0 u7a e wgt 7f9 h8w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 403 1 644 3 092 5 933 -1 219 -2 319 -12 893 -12 736 -6 457 201