VENDA STAV, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14944/N
Dátum vzniku
02.07.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 13.11.2021)
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 13.11.2021)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 26.8.2021)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 5.3.2020)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 5.3.2020)
 • Podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom (od 5.3.2020)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 5.3.2020)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 2.7.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti (od 2.7.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnosti (od 2.7.2004)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 2.7.2004)
 • podnikateľské poradenstvo v obchode, službách a podnikaní v rozsahu voľných živností (od 2.7.2004)
 • inžinierske činnosti (od 2.7.2004)
 • prenájom strojov a zariadení (od 2.7.2004)
 • prenájom motorových vozidiel (od 2.7.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 2.7.2004)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 2.7.2004)
 • vykonávanie zemných prác (od 2.7.2004)
 • vykonávanie pomocných stavebných prác (od 2.7.2004)
 • návrh a realizácie interiérov (od 2.7.2004)
 • reklamné činnosti (od 2.7.2004)
 • zobraziť ukončené
 • stolárstvo (od 3.7.2007 do 12.11.2021)
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií (od 2.7.2004 do 12.11.2021)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení (od 2.7.2004 do 4.3.2020)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.03.2004 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 4 Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
 • Dodatok č. 6 Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
 • Dodatok č.2+ úplné znenie SZ
 • Dodatok č.1 - SZ
 • Dodatok č. 3 spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Spoločenská zmluva - dodatok vo forme úplného znenia.asice
 • Dodatok č. 5 + Spoločenská zmluva vo forme úplného znenia ku dňu 14.02.2020
 • Podpisový vzor prokuristu
 • Podpisové vzory konateľov
 • Podpisový vzor - Ján Baran
 • Podpisový vzor - František Ščurka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
 • Účtovná závierka za r. 2007, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2008, správa audítora, výročná správa
 • Výročná správa za r.2009
 • Výročná správa za r. 2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Zápisnica z VZ
 • Prezenčná listina zo zasadnutia VZ.asice
 • Pozvánka na VZ adresovaná Ondrejovi Ščurkovi.asice
 • Pozvánka na VZ adresovaná Františkovi Ščurkovi.asice
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
 • Pozvánky na VZ.asice
 • Prezenčná listina z valného zhromaždenia.zep
 • Pozvánky na valné zhromaždenie.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Pozvánky
 • Prezenčná listina
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Pozvánky na valné zhromaždenie
 • Prezenčná listina z valného zhromaždenia
 • ŽL
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Potvrdenie o ukončení podnikania
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Živnostenský list II.
 • Živnostenský list
 • Prehlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
25.11.2022