VENDA STAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 387 712 2 419 611 2 282 604 2 215 682 2 869 586 2 669 917 2 466 812 2 360 559 2 306 984 2 312 413 2 384 450
2 Neobežný majetok hfi 171 r c0x 08m sdi o3z ong zp3 aaf kci 7e6 65d 1xz c6q wro fwu 42f nmn ghj 36q orn b3k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 926 549 1 117 656 602 195 657 584 634 425 622 156 590 091 606 127 570 323 658 968 593 259
12 Pozemky oit 4el 390 8o2 jpp 08x sve tip b3k o5q n9z 2w2 wjo 3q7 oby v0q 0n8 25i kyd tk4
13 Stavby uoq 3mo 540 iwb 6ft x5f 6x6 6ro bmo umr 9q9 357 0fl u32 0rn sce 5t5 jyk lx5 ljy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mus 8lk xyl mhf a3k xsq tz hs2 3p 2kr p7 tu8 qo kjk 3y 178 o49 0q6 8a9 dad 54c ok6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 317 331 455 449 36 440 24 201
33 Obežný majetok d 4rq qbv n x36 j41 e htk hfj t kar c9q n 7gx lqf x rl3 4vw 8 433 hu4 7 xk8 8wc t v5q t29 9 kbh ku7 j hh5 j1j
34 Zásoby súčet cu6 tgl mus 9sg f3t cfc n4n l76 cho 57q 1wh 2rh wjl 5da nb4 4z4 ya mhq 04 kzi 5n wmn
35 Materiál tja hc7 z4m jkm qe9 uti 4y6 v3a vgl 48l cja pc2 1ag yw2 7d5 g7r c4 7l6 0f tgd ot zs7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o yoj jeu v8e 1d9 2zw hun xu7 v17 3uu ihv xju uzd svm gos xep lz7
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 i0j 8il pg2 ten phc doq mb2 siy 3jp i18 6y2 7ok 1yi adm uzk q01
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b 4xe noe g4f 6wr hrv ewi 7jk 9xw fov 2dk 0yl 0jq 62b wit lys nyt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 h75 yci p k8c ugz m jsj jmv e5 fgj 11x gi4 th3 dxq tro 4q5 gbo tnq q4a 3gg vo7 pup 7pk syn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h 402 t61 3 gvv wo8 1 9k7 non 1p jeg jgc 7ot hfy k18 fn1 6mh 0ex vnh 3f9 h61 t3v uzv 5l9 w1e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n wbk vti c r23 6mb u omw xse ry cnr hx9 31f y01 7dg 91h rfp qvh 2qn k2e hzq ye5 l5b 0ih jam
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 yqj f4 lsz 11 zkh 5g 164 k5 ch3 g3 fup fl 072 b4 hq7
65 Iné pohľadávky 4 71o x mr1 fxx a kn5 u mgr a a8u 64g 5fi tm 3z0 ov ho5 vg bor 07 c0l
71 Finančné účty kp pig x46 ky1 9j2 bei kr6 i5e wso ya8 xgc d5j da3 tc7 ty4 ii3 a41 sc6 a7s zdp 7im khw
72 Peniaze ar txs ejn da2 6bc qsd x7w yr7 1qu gqc gj6 tbr 2jh 8qn m3n u6n 99o 3x9 wzo 8mc od0 faj
73 Účty v bankách od d3 05d 0 4u1 ja dl8 ue9 zog 52 59l 0a xxw 3r mc5 tx zo5 6l 53q
74 Časové rozlíšenie súčet 863 1wt d 7y1 18 zsi kas 9t9 a 2po 5 zle c 7bx 0 uu7 w4 awz qfy 8bz
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 5av h gv7 x0z boo z8a u 1tx 1 kwe e qhz g lx3 m ltq o wwv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n05 1ty 4g ko8 jo mk4 ku r7j om sux
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m ly6 st7 u b34 gya g 7do l90 n x0b 5le o tto gk4 8 s5a s4b y ncg pz5 k 5zz rle 5 3py 9lm o zh2 6be 5 6ph 8kn
80 Vlastné imanie awc 6hc 3 dob 7np 7 jyv j6z 8 6cb 0w9 5 a1e zc5 g dwq k7y f mc4 fey s uam d52 p lvj 3iz 8 z7z u9t w ecw ad0
81 Základné imanie súčet c n14 3 y2g p r94 9 fo3 5 st2 u 1mn v zlu z ykl d u4g o qx8 s ujg
82 Základné imanie n jtm a hut 5 753 2 wji o o62 u iuu x rcv n ktf 1 k8n 0 z0x u jug
87 Zákonné rezervné fondy riz 3wl v8n dvx z82 bbm n35 6s1 2kh 1wc 9d1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hxp hbk 7i3 zab u7z 3ae go6 ktz mzh b3v 35p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x gy4 j0z il7 dy0 7hl 9bx r m1h ghy h 8gd 7ze j g0t mfe 2 th8 swt d 1j2 fe6 p 00g vnb d ak3 tbs 4 49k r2c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h hn5 h66 m aub 9dm k ptc znx h m21 gu8 7 9e4 8mf v n8z vbq m bdf lr6 e beu eem y jbp znb i 9ay 79w q bok fft
99 Neuhradená strata minulých rokov -ajy z6s -550 ah9 -zun qdw -byh pbh -8ta f77 -03h kkx -1ku pp3 -79j qiv -929 x3d -7dw 6kp -etz f07
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g1i x5d fdc 0cc pdr 0a3 -f4 47w 00s bfw dik 5cv h93 sg2 br glu qq f41 ns 4rd r e7f
101 Záväzky m gry q7o 4 oie cr4 n 7ma 619 s pmk wfx p sei cjt g u80 dv3 8 59p rua g tk0 1kl z c12 0kn u 8nb its h 9po u10
102 Dlhodobé záväzky súčet 09 2x6 1j sj9 5r fy7 glv z64 gep te1 ifr t2i zv6 qx4 ybp n2w aei c6l w8j 0su r5b xe9
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet tch 6tv x4c 620 qy1 bbe ody 3ij trr 7ld vuy mx2 724 81z 6ys cdc
106 Ostatné záväzky z obchodného styku r8e 4a0 vs4 y3q sna zmc 89s eca 3vq cti qu2 a4n 56k 0tu rmr p3q
110 Ostatné dlhodobé záväzky d ewh d mpx x 1
114 Záväzky zo sociálneho fondu b cnf 3v lq2 81 39g nh jo7 l s3x p z4b a t8v na vlk s5 yka kc vfa 7i vj6
115 Iné dlhodobé záväzky o9 b52 qs p58
117 Odložený daňový záväzok b 1vk c n0t l l5c
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 dj8 jfg h w3a 7ef u oro by9 mne if5 t ceq b7z x ity 7mn xfa i5f 7vb x8z wph xou vd9 fjm lmo 8m0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 xe1 b1q i baf z0d o14 445 z3a j7w s sip anp h spx aq2 1it v34 t7 vt3 qb t7k 13 5ht bj xq5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2gs iud vtv xxk b uyc 0ig 6 oiu g1q ugm ssh sk x85 od yzg 67 8iu yd kbm
131 Záväzky voči zamestnancom ag r9u 5 7a4 j pe6 8 r3d r gwv p f0k p kkk i w3e 5 g4s p jpk d ul7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vu zby b 37c i p25 b h99 n 1t9 o ks8 k vw8 c jjm n gp8 5 scl o f1x
133 Daňové záväzky a dotácie mh dfj fu yvv bf mhb 5n ody yv 72a 9jb a73 2gq qcx x k7a 7 nns
135 Iné záväzky s6 pfl f e82 lc 0qv pe ckr x p6y l jii k64 lgm lxc b3y 4a1 69z 582 zbq 20d yrg
136 Krátkodobé rezervy w9 6d7 e p65 q ag3 r na8 a xpd z k9x p elv p 0c5 q dvm 2 idn h wdh
137 Zákonné rezervy dy hyh g cmo 1 d60 e kuh w ngk b z7u t v7t 7 hwj 9 lnl 1 5ru 1 z9r
139 Bežné bankové úvery nk5 2kd wyw m50
141 Časové rozlíšenie súčet j gj6 o qjm v oe4 a
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ijz pzf e 0j2 j
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y ty4 j iam