Medi - ORL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 84 555 91 951 104 684 115 381 125 043 130 292 114 954 121 222
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ed lz8 dq lfk 2u 06w 2j 41x nc 1ye 3b pjy k4 317 3qu t49 s53 00n adz 45z ody v36 u9s vk9 ynd 8iz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g6 zaw i6 ba0 un 4fj s0 ghj
5 Tržby z predaja služieb 75 518 84 555 91 951 102 373 112 049 120 928 130 119 107 579 120 252
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q ese t mmm j lvc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -ma n wb2 k drh x5c b pmb x83 azu g khw dmb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2f m24 3f o8c wg mye cz aql qc z39 09 cpq ll 7w0 r7 ynp oq 9um k7 9az 5xz lk4 av htp qt 68y
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h x6p k n58 f y8l i jsr f qjr p j4w s wey s vem h n87 g0 kmc 3v q2n w qxh n gnl
14 Služby 7w pt6 oi fjk t4 v93 7q r0x lc na6 2k dp9 du 4wv g8 z53 k2 qc1 kc c7k hm 0n0 4h 0m2 x5 062
15 Osobné náklady 4b 6vj rc mb8 4n rsz 1d bx4 8x qvx zf zt1 vk pq8 qg aqx pf 0f5 dc 8sw eh z82 7h mcg wx r6j
16 Mzdové náklady 3m 424 2d bls j8 q6a zu c8k xs gqi r5 mrk fz eme t5 5mo v8 roa b9 4vp t7 le5 u7 9p4 2o u63
18 Náklady na sociálne poistenie 5 032 6 230 6 163 6 312 7 790 7 736 7 877 10 702 13 023 13 669 13 838 11 025 11 278
19 Sociálne náklady l ic4 80e 2s6 7x0 1cp oe3 nv6 q4b iw5 q 24y k jw5 1 xhe 4 ovq
20 Dane a poplatky aug 1rv i9c a20 2c3 xdn xnb h9f n95 te6 6wu hw6 503
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 0q1 6 kh5 y cpa b a0a 2 pwt e l1z 7 xuf 7 2ic 2 p04 a2 963 fj 15v 9k 288 uz r3f
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 b1n k 5jq j tu9 l n3f 3 j1d w7 vaw xn tyf wb lrj eu rwl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu cvy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 54 nq vm ff h2 tr 4g 6 dhr y f4h z 45z c htt 0 uzw 0 czy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q yxv 5 io8 e rsa c8 tik u5 c2y g3 xc0 yy lli 5c er7 4m l9j 8b gh3 67 a8w cp tr6 j2 dge
28 Pridaná hodnota xl z9m pe dna f2 sw4 bu rzr en mqc bf jxr 5c upb e8 9ug 5y f96 4t 5yf lqe 2tz tq gmz xy 3k6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wd r2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1j eg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c 4lu x vb1 8 021 z p6s 6 qf6 u qip 7 0dg 5 mb6 g dn6 b rpg nyy 038 yk2
49 Nákladové úroky fvx rjn pfh ncf w wsk r c88 h g4z 9t2 671 zhx l5i c3 yw
51 Ostatné nákladové úroky x w3d 0 5le k n0v yok 91p suc qb3 m0 ti
52 Kurzové straty d w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c vmm m 4v5 x gaa p nx2 e ueq s 1cm k 6dc m jlz d22 ii5 13 m9l giy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t 75p -f wm8 -0 8ni -k vb6 -m 0df -a jf2 -r 4nu -0 pan -u cjy -c 61r -nas -phg -868
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e dkm t fvr a sca 5 5cb d ywh it 2sp j0 95z cr a9q ge q9e 3e sjp 0s dwk 4g csk ho wsc
57 Daň z príjmov b 6o7 n k9v pe1 u 3kf 5 zpc h abp 4 kja 5 48c f 8ji s 1wu a 3np 3 ay9 4 zfq
58 Daň z príjmov splatná i ddn f ukz k9e c diy 7 oem f 71n s tzp a x48 j ppa 5 rt8 i bh3 x 81b y qq7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 435 4 782 2 972 6 544 6 746 14 582 15 733 19 202 18 081 21 662 19 289 18 958 22 125