MŠ VINÁRSKE POTREBY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1gt ic7 fva 4pk p80 s3n h2a 0nj vru x2j jlf geu hua 2tt
3 Tržby z predaja tovaru pre ov8 xz3 61r sww 1dy xja s6d 1j2 el1 ej3 cyp 9ax xbm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ssj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 ym0 ty
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0w5 4qi 69k slc kom zhd p79 qe4 vmu 3go mpi 7vk ni8 zj8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 139 339 160 026 155 243 161 073 149 514 167 762 174 781
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 sgl q 2hm w iqf 2 88r o zi1 o e1j w mm0
14 Služby e q0d vm vn2 9x 8td kw 6op xu cdh b p03 d t4e
15 Osobné náklady b0 xxw gp nog x7 hsz e2 cpn 71 ag0 zu y7p wo 0j8
16 Mzdové náklady tt 356
18 Náklady na sociálne poistenie 3 194
19 Sociálne náklady 3 hac
20 Dane a poplatky j6e r4o mrj z0j 8t0 xk5 3al
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xu7 3 dxy r swp q 1c7 i 4il
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e4 lm su2 5v a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1b vlw f kkx h tta vc 3wp 96p 1 mbm 2b vvb
28 Pridaná hodnota pw 025 ai lru vb nwr bl v5v o5 edg on y5t sj xkm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ez j h
39 Výnosové úroky a k 0
42 Kurzové zisky b -6 f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -2 m y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 494 n sso 7 ve8 v oje v7z e djl d 8d3
49 Nákladové úroky s ix1 fnn g0v
52 Kurzové straty w b 3 4 5 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4xk r xlg q h7g f fga o9x 4 17q l 6uk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7jq -y 0s0 -q i1e -s yls -914 -5 0r9 -r 7ug
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2a 9k4 q o8s l kuj 7s b7t -sb3 7 x63 nl 21z
57 Daň z príjmov 8 13o b9j e6n l xus 578 3vj a q42
58 Daň z príjmov splatná t e5i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 412 2 069 2 518 8 795 -1 699 4 528 9 573