JK projekt, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15234/N
Dátum vzniku
28.09.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • projektovanie stavieb (od 22.4.2011)
 • stavebná úprava a údržba komunikácií (od 31.12.2009)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.7.2008)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 28.9.2004)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 28.9.2004)
 • inžinierska a investorská činnosť, technická pomoc (od 28.9.2004)
 • činnosť technických poradcov v oblasti stavebníctva a architektúry (od 28.9.2004)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 28.9.2004)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.9.2004)
 • veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 28.9.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 28.9.2004)
 • prenájom vozidiel stavebných a ostatných základných prostriedkov (od 28.9.2004)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 28.9.2004)
 • reklamná činnosť (od 28.9.2004)
 • vykonávanie záhradných a parkových úprav, údržba zelene (od 28.9.2004)
 • zobraziť ukončené
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 21.9.2007 do 21.4.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 21.9.2007 do 21.4.2011)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 28.9.2004 do 21.4.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Jozef Kúdeľa
  Štefánikova 90/8
  93526 Starý Tekov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2004
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ, PL
 • účtovná závierka za r. 2004
 • účtovná závierka za r. 2005
 • SZ
 • Dodatok k SZ
 • ŽL
 • Účtovná závierka r.2006, zápisnica z VZ
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Autorizačné osvedčenie
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisové vzory konateľov Ing.Jozef Kúdeľa a Marta Kúdeľová
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
16.10.2021