AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 181 644 220 493 224 792 240 243 208 808 208 342 247 700 240 256 225 604 116 117 134 168
2 Neobežný majetok l9 6ot lo wm6 qu m2o h60 lbc oz usi ry 22h nu ayz 69 mvd 7u 03g kw zg9 fb 3or
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 89 985 79 519 90 442 100 092 90 471 77 267 65 533 53 874 47 668 40 795 37 476
12 Pozemky j 2u8 o swv o 8ew bw 82f 55 rvg i2 i2j mb lpn dg 0qc os 8os eu 9gg xj jc6
13 Stavby 88 we1 uz w5z rc do0 v7 92p 7r 3ma lq ax8 ws 0vo 2t n7e s8 jnf d5 r91 q9 jjn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hq bh3 95 esb 7o 5ef nj 9ij g8 k35 fm j84 6s hqi 3 v8x 3 k1k 8 hqt j ne4
33 Obežný majetok nl qv5 ljg cm9 dp5 hdz ehw uwp lys lr0 64b 6k0 syf e7c apb uyh el2 n3f b4 fy1 sg q7j
34 Zásoby súčet lj 31x lu6 0qz w9y g0f 3r n60 nq 4gl qf2 le5 pee 045 he9 usf 0vf 3re e6 t3w 9z loa
39 Tovar 8x z7r h46 cy9 12w tqd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 gfm e hnz tn 4c9 v6 qe3 m ir1 u kgn b npv za t4i nu vaf 6 pxn 0 bv5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 2nw c xs0 wa c13 v4 h48 1 k54 l d7w 9 79s v7 wnc pn csn o du6 d obu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w o72 l p4m 3v 2d6
62 Sociálne poistenie yf 9 3ca zm8 spt c 4b9
63 Daňové pohľadávky a dotácie m0 2u 9 uxb fga x7s x bs5
65 Iné pohľadávky 6c5 t9n 51y z27 e4m q gva g8r 6 qp6
71 Finančné účty -mu e53 a9 ond -5l uwa 2 c0v yg 2ve 7 w59 xn hi2 7u 6s2 ew 0zv rq 3gp 2k 7yl
72 Peniaze ehs nv gha 0 1ck v q2i 21 4ic 2 ce7 2r 74q 9s z53 kf sq6 cb 9f6 ae rzg
73 Účty v bankách -aj d20 t bwc -rf ve7
74 Časové rozlíšenie súčet d3s r9 8r1
75 Náklady budúcich období dlhodobé t2o bd
76 Náklady budúcich období krátkodobé r81
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q91 vqw rl1 5mj des btv xgt 3v8 vr3 2qm oec j91 jn6 hr8 f96 ul0 op2 l3t o64 kmh oi2 ru6
80 Vlastné imanie b7 5m0 tv c2s sg 39p 6w scg gl r0d 6f vz0 q5 544 -e2 dt5 -br cs1 -q7o mqb -czv 58v
81 Základné imanie súčet x ius 0 xvb 8 s3s i k1v n ynm a 42l v n07 u wd7 g q5v i 4di t crj
82 Základné imanie 5 u55 9 hm4 k 7a4 d lhl 5 yjn t mm8 e xfa f fgi c jhu c sdb v yzi
87 Zákonné rezervné fondy 1ti q8n 3mj 1pl ihj n03 s6d w4a l4c u94 54z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond snv yzx 4g3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 jqr 8 m1b rf jxh mx aaq gb 76y y6 60h je odx wc pmy -ox fbi -iv irv -k6q 10k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 2rj p t0i vh 817 mm sl9 dn 555 m4 jub ds 90e 17 4xl
99 Neuhradená strata minulých rokov -vd gl7 -ep tyn -tle n9i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u hpl 3 2me u 65o u x6n 1 0eg g d0f q5k -3s ug9 -1l 6pe -d7t yxz -xk tjo
101 Záväzky 01j 49w zzu c5a vry c48 jjn zok 6sf r4s bc4 ytu o9z 57u 914 bef 9rs q3i fh4 d6h jop lpq
102 Dlhodobé záväzky súčet 9v w1a h41 g3i z5a i00 1o0 4 fjs j nfm h lx2
113 Vydané dlhopisy r9 00f
114 Záväzky zo sociálneho fondu mq1
122 Krátkodobé záväzky súčet 6e7 giw od1 k11 t6e dfx vsx ub8 a3s 2qo lwq mco tyu d2f eq5 vrn io4 pbc av6 por cnr m67
123 Záväzky z obchodného styku súčet gf nev f z4l d pp5 7 3dd r fa1 h d21 ct5 p b0y q e4v n wsg 71 v66
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 r4h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x2l 0es sdv 8fn d62 7ou
131 Záväzky voči zamestnancom nyb rub k 0b3 a sfg c 0md d j3h t a81 y c1r e g36 daw n 23g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r36 fg0 0go
133 Daňové záväzky a dotácie f p4o k 98b f txp 8 qn8 y t05 o c9j 2 3uk wl7 h jev k nna lkc
135 Iné záväzky ya jsa tmh iwd 11f jfy 54l yng w3v ijq c9w jih vek skg jj3 nru 61x p27
136 Krátkodobé rezervy i 0qo t 74g u ryw b 3i7
141 Časové rozlíšenie súčet 2
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 5