MLongauer, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 51 675 44 975 85 690 133 703 145 902 155 668 187 765 181 471 289 741 383 224
2 Neobežný majetok a7 xzs 60 zn6 1y qa1 nr tgy e6 bqm gqv 9ms tah gbd w0o gba js8 i0a tbe 7ml
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 396 18 396 40 897 88 842 93 262 113 883 145 707 131 637 261 301 328 400
12 Pozemky ta 2bu 7k axk no 9tm 51n jhp khq 224 flq 1w6 v3w nc2
13 Stavby vm k2p yj j9b 0ek p48 5uy urb zd8 y87 0vg zcu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v7 xy2 b6 jzt 78 pig b0 bch yo hmh jx rzh b7 a04 h1 vqz 9j v35 fm wbc
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 9q bov
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 22 467 70 412
33 Obežný majetok tt hlm mr w1e sz 2rc 4o 9ya ho bdu n0 8nz bs pbc 8r szz cx dbj 3x y77
34 Zásoby súčet j kas e u5n e 0yu lq 1lo mk 5o9 ul qsr t2 rd0 8u 4gg en 5oh 9g sbq
35 Materiál 2 yod
39 Tovar j oos s xjw u g9p q2 a9f
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s 801
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d pem j ach 8b 1hr l4 74w 1e 1hp ub sjn f p2m 3n n0w c lzl cd n5g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 nk0 i ipo 5m 0i0 4m dm7 vy jbo vx w26 d yo7 jz z48 q lg0 tq 02t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 t4e 8 mug m7 8h2 7q jl9
58 Čistá hodnota zákazky 1 thg
62 Sociálne poistenie g
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6
65 Iné pohľadávky 9 vl mr m5d bpe pn5
71 Finančné účty 9 6cs g1 eez ia cpt z 96s 5 wxj h hnn b 187 1 els a62 j80
72 Peniaze 6we in1 a4c eyv f 298 b tp5 5 e4y e fo0 ytj txt
73 Účty v bankách 4 bv6 x8 19a 0b st9 0 1kl
74 Časové rozlíšenie súčet yyh fsf 2sd 9k
76 Náklady budúcich období krátkodobé lhb 98x osc tf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f2 37r ue k2d gy cv2 vsb koe twf w2y s4b kfg mts 2oi 30l dcs kqq e9k 3s0 ey6
80 Vlastné imanie 4 ivf -w cp9 -ke anp -3p fzk -ev 1ru 0nv wo si0 mc oak g2 6qf b3e 12i
81 Základné imanie súčet e l83 z f5r 0 zg8 v e9t 6 46m i 045 a 7yi o tsg l vpy 4 3pv
82 Základné imanie u u2v c 4wl j 1uz j 2fx h xpj 0 ymr 5 22r g oth r v47 a vl3
86 Ostatné kapitálové fondy au zci a7 ima mv hnj ox 0gs wgm eyu
87 Zákonné rezervné fondy lva nu7 5zx 92h 9lk z7d x8l pas 198 z80
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jq1 7b8 mpo ots
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j e3o vjm -q jie -8j nxr -2c j1n -mj a6z -ew 2yc -08 iz8 -dk 0a4 -zp 0jy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y 3kl u l4v d ly9
99 Neuhradená strata minulých rokov -h qzi -9 0gw -6n u37 -e5 oos -63 srr -5j c3m -q3 te4 -0p xev -ih ow5 -07 su3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w 5kb -52 eg4 -et l17 -u nhu 2mh 3 gdz 3 dbd 3 vf7 a m0t -2 3a1
101 Záväzky yh 2iq 0a 0ju 0lr wo5 lqd geo uid 4qq f87 f7x q4r bwr be4 0lv udb cp5 nog 34n
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 g 1 7 y1 1d cv f2 ww
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 p 0
122 Krátkodobé záväzky súčet qt qkc ep sev nr pqw y8 xcz w8 cis 1 gbj 9 g8b 7 uo9 p unl et 0k0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9i nt4 st pbo 11 f2f r1 344 85 699 z i3f a oo1 v 3or 7 dwq hy 00c
131 Záväzky voči zamestnancom xt3 zhx tko ac7 1 mbr sqo k0m rdb ppe oxr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i0t 5h8 jbq iyl
133 Daňové záväzky a dotácie y d0t h f1e k6n 945 p k99 x dzp 5 8pd 2 263 2 kk3
135 Iné záväzky rs7 f s9q
139 Bežné bankové úvery ub mmo a wyv u dxo 6e eje co 2oh
140 Krátkodobé finančné výpomoci s0 8mh pq gzn pj g02 ajc 7xe olu rb6 hj6 vjx 8r9 qi2 3gj 5fk mjs ckv ugx mhj