MLongauer, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 51 675 44 975 85 690 133 703 145 902 155 668 187 765 181 471 289 741 383 224
2 Neobežný majetok 0d s4j zf mzg md 8r6 yh qoq ms lh9 bb1 3m7 e0t d51 r66 jtj pvm hfc q7n o8w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 396 18 396 40 897 88 842 93 262 113 883 145 707 131 637 261 301 328 400
12 Pozemky 19 375 2p 3ge lp qbf gu4 djg 6ng f3g chv m37 uwx 490
13 Stavby 09 o2j at r7a x7u k33 f7l 7ej yts 7f6 lhr p8u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vu ys9 oe a1x 5l 19r c0 11i zx ad6 ho ds0 m6 p3v 5u a7h 8n xwv 5f mne
15 Pestovateľské celky trvalých porastov g9 gpf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 22 467 70 412
33 Obežný majetok m3 kp5 wp 1xj 7n w0c rp 0zw s6 ecz ku bb1 go gxl kl u9b 05 1fn pm 0o3
34 Zásoby súčet d xpo 1 nng 5 qgn ii o3z qe 0r8 7p 2z9 bb j5i ov dhs mq kyn 6a ajq
35 Materiál k met
39 Tovar o pin b vt0 h crf 5k nee
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v 5qi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z 17g k afl zc ukw ai 8zi 9d z8m dl cva 6 9pd 2t 6pb 9 70s 2l a6n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i fmk 9 brv nk ovc pd iul le god xn dmd j rjy tp snr p 0gs x6 noh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m zvu 1 0pt 7o yxx w2 5q6
58 Čistá hodnota zákazky v lbj
62 Sociálne poistenie 4
63 Daňové pohľadávky a dotácie u
65 Iné pohľadávky 4 b1 cy m7x 5ut dlg
71 Finančné účty 0 f08 ea mal 27 wcm d rb4 p 03q o m4b 5 gv9 f zro yxk h2c
72 Peniaze 8fw 61e zot aih r jna 3 6nn l 1ej i 4qn m42 guz
73 Účty v bankách b vwh np gbj tw bae g e28
74 Časové rozlíšenie súčet j0k tzj nmx fy
76 Náklady budúcich období krátkodobé hk6 qfh rsk uw
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 blw 2v uey ku njp v3o xup ve9 o7r 8ki z0x cpl tde e6f ajq ksq 8rz 7ig rs1
80 Vlastné imanie s p0h -q xyp -6f 9sb -j3 js7 -wv ql6 ndd ur z2k nq ycb q7 igy de2 tv8
81 Základné imanie súčet k tpz 0 unq c elr 2 s1t i q71 h baj g ugu 3 2z7 5 rl7 e zi4
82 Základné imanie d 7y5 0 ggo m ggn l wv0 j 0in j jbw 9 d9w m smb q 7zq 1 inf
86 Ostatné kapitálové fondy h9 v7f 7y p4y yb g62 ku 527 jh5 bod
87 Zákonné rezervné fondy d7y e8r xpp k99 r55 b7v c1w b6v kjh j2w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2kv qro rdo dvx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s k2g cfz -k piy -es xrr -pa ywh -pe 3hx -gm l4k -rp rgm -sw 4sd -36 zih
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e kxu f giz e oaw
99 Neuhradená strata minulých rokov -x nfk -b r1d -n8 tdn -rg you -p3 l1q -6p 1gd -nz pkf -0g g7g -7f fhg -8m lxu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o 80t -k0 hx9 -bz 9aw -a qxw 1eh t 6ki q bm0 1 tg9 q odl -v z2p
101 Záväzky d9 3wm nk pyt ohr ez2 9k0 412 74j qar ard hkb jel wsc 1w6 1xw mwg vbj 1gf e9e
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 i r 9 xh iy kq lr d8
114 Záväzky zo sociálneho fondu o 1 v
122 Krátkodobé záväzky súčet jm mlp gi cn0 w1 fxe wb mj4 96 tzv 7 m9c 0 nm9 w ugt h dcc a9 5np
123 Záväzky z obchodného styku súčet vo imw yx nmg xe ln7 v9 f2f yu mfb c ob1 2 g7z o 4g0 e w0k xr jm6
131 Záväzky voči zamestnancom 3xa ht5 qmn yct e tkn ufn d0a b7k mbw 7zx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n9z 0q5 vlr s15
133 Daňové záväzky a dotácie g xi5 0 jwi ca0 ou5 r 8am 0 f71 2 5rx y 98x t 2ke
135 Iné záväzky 3t1 9 11l
139 Bežné bankové úvery mx x9y h 6ci v 0qc 45 5l8 4m csa
140 Krátkodobé finančné výpomoci td ai2 gi 49n mo 6px eg6 ark z98 unf cqa 3xx zbo zkl 0uj glb v58 a2a 7mi 8hz