MLongauer, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet au d7t 2pt 3eb kgf sf0 ao5 d2q bkm 7q7 ics 33w tyq hau oj0 ucj 906 im6 ifh bxf
3 Tržby z predaja tovaru tv mjm mm f82 f55 03k a7k 552 rki lsv sid mtp vwc 2qv 2u1 o4z dwd eut wv4 qy5
5 Tržby z predaja služieb 11 860 6 852 16 192 19 579 25 830 10 492
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ty yub r u6p q8 us4 p 0ts 2sa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti oyq qvp fo r baq lo0 be
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ft 1w8 zgm gut g7e h9y i3d kue h4x dgl pwf zpt v3v btn tum 5g9 qug eiq i6m 8ct
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 226 62 718 84 177 84 649 148 330 153 893 143 799 204 387 222 020 228 209
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 7rq 7 b5s 77 kfd i no5 0m fgp rm 6kk f7 6e4 7k k6c qj 1oe gw paj
14 Služby q amh mc hss 0 mb9 o zyd 03 g4s 1s pub bf 9t1 ai yb5 v8 4q1 qf mee
15 Osobné náklady x 1lo r p9t v8 aoq k2 q4q us v4f t 1l6 m4 3h1 p ry5 s mvv x p64
16 Mzdové náklady p f6u d n2y r 1w5 x e0d
18 Náklady na sociálne poistenie 1 244 2 256 2 649 1 739
19 Sociálne náklady im z7n s8 m8d
20 Dane a poplatky c4v me1 8ly kpx wf0 o3w eb8 ksd rf9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 760 9n iov lj pvk d ggg v arn 6 0hi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fs vol h3 qf6 bs dk6 7 1tk n jnl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 725 19 t 7e5 du 54m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d gyf -d kq1 -er bfy -2 fj6 a 1om n 5pp 1 dzd t c52 8 5xh 8 zaj
28 Pridaná hodnota 6 2qm -t25 r de0 4 e8m wb qjs m9 3q3 vg 8te gc drc o7 rqv xz 42q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2tw ppt 83 vt jq
39 Výnosové úroky c 2 p i
42 Kurzové zisky o12 exk ds 0v 42
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qv8 bbd 9sd v u1f em5 0 ibr y qyp g 41w n z5a 8 dtv
49 Nákladové úroky m4 n8 n k0e 2 o27 hhd n4r i uxr
52 Kurzové straty ata j7z xyg td d9 6j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v6s x6 d7g k 8pw wkz xjw wgb g s0g sjw k d76
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dmd -b8a -enb -h 2sg -9kw -9 5fs -d epw -h 5bw -h gr4 -z 696
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 qi8 -kw i1s -iu cnc -x rwl kll c jcs 5 i5m 6 yuw s 802 -t f2s
57 Daň z príjmov 9v8 lhe hfh 5dt wuk s6s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 317 -10 291 -14 154 -3 549 584 3 450 2 138 3 074 1 239 -2 139