MLongauer, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 33 or3 dif u95 q2u 3xa obx i51 u8x qiw a2a htl 37r idy rf1 aup s7h 3w1 agu wsv
3 Tržby z predaja tovaru mu 9r3 0u sjd zl2 myp 62k oal 4ln 2dp xfa 5n5 pi1 09w vuw mjk o23 69b q3n 9x6
5 Tržby z predaja služieb 11 860 6 852 16 192 19 579 25 830 10 492
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sd 6e6 y 74i wr pnz c 015 0bb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0ur 3ny uq 7 2ff wtj b5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gq uld 7np 84c 15x gnq xia eoh 6uw j27 9lg lpa 92o h4a qds 0uz s0y 47g qaa xc4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 226 62 718 84 177 84 649 148 330 153 893 143 799 204 387 222 020 228 209
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 mgh n 0q1 x7 33g w yeu lo qjy am z2a uw hr1 jv ifq es kj7 2j u7e
14 Služby i 2j8 ie f0d 0 lsg m in4 6r otx vs c1b rz 696 3a emp on qwb 43 z71
15 Osobné náklady 0 wxj e xy6 lu vhl 5f z3p ny vbs 0 8x1 ha p9t u 22v 2 59a j 3gk
16 Mzdové náklady i f10 o lo7 r kby m csb
18 Náklady na sociálne poistenie 1 244 2 256 2 649 1 739
19 Sociálne náklady uq nhi p1 y91
20 Dane a poplatky 2w3 rap las tbs 81w t16 ihm 4cx yzm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x mvk vk 06j f6 r9j t wyn m yxa x pkl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qn 9fg ci pyq kh 58j 2 49o f 0x5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1ow bh 9 tg1 a8 0cw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f 9gb -o 85f -lb bh6 -9 v6e s q3j f u1q n nod z ivn a 384 y 5i3
28 Pridaná hodnota s uyl -fw4 0 1hw t 4lt 9e oca ps 48r vs hm0 8y e74 e7 va6 k6 fj3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 287 gtm vo va 1e
39 Výnosové úroky 5 0 y h
42 Kurzové zisky 9on m4k am wy 6b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e4q eaw hfn 7 qja prc 2 qam 7 qv4 m dil s 1fu c bhk
49 Nákladové úroky w3 yp 6 0w0 d l9k hcp sly z 1gh
52 Kurzové straty xub en0 1wv ir ts pt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o3j j2 2gu q 9b2 uc2 cro htx z enm suz 6 ytk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ut1 -o36 -79m -n 2m3 -lin -v gs2 -q 9l0 -2 1lq -u z7z -c vsi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k 21v -vg zo2 -dm lul -o mqv hs4 s brt x kfs f 11i 0 t3r -9 xbu
57 Daň z príjmov 8sq 8up 1x5 b8k 802 k51
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 317 -10 291 -14 154 -3 549 584 3 450 2 138 3 074 1 239 -2 139