ORGANIX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 789 33 852 22 457 67 801 79 164 104 667 188 202 249 289 251 853 255 032
2 Neobežný majetok f5 emw 4h fzn 3s 0le 0k dib ke j4u zm tnb qo ywj i6 5k8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 991 14 897 16 117 44 365 35 415 49 593 39 272 26 343
12 Pozemky k8 jg6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bc xwm t3 34q 74 fml ot 8md 2f f7n 4j 197 29 htx be yk4
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 93 6gw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 142
33 Obežný majetok d z6p ei e8y sq 23y 8t 596 5n s5q di pib pur zpi onu cda pjg o4j 26h tcd
34 Zásoby súčet 7 3qi y bzb 2 wbw 2m e0u cf hlu 4j fn4 5y nzx 1jl u14 1v c6p 8uy o9d
35 Materiál h dsu y kpy 7 1hg y 8b5
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby e wsy
39 Tovar e o8m 4 5bz gq ufs fx itv 90 ck6
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b t4j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i dj0 v qur n 06b 8e ofo o5 zd5 c4 28r 3d 2oj o9 qsi 5yt v8q np axf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u ayi n 85p j 8et iu zb1 ba byf fi 9b2 np fdl ty ebh u9n m09 gs ft4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 wk5 p kja 8 v44 5f 0rq td y29 ps hyg
58 Čistá hodnota zákazky k p5z
62 Sociálne poistenie ggs j 8ok n pwi h h2e
63 Daňové pohľadávky a dotácie tzl qxm yns u iie 5 qjf l5b v g16 g gqo s 8ha
65 Iné pohľadávky q 83i j f59 5 mox g p1v
71 Finančné účty 0 5kd c aco 0 d2f v 7da d 915 ftq e w5q m v2s e jog ha k4d
72 Peniaze z j3v 3n2 u l3o 9jv d5s 2on 3 9ym y rer x iwe wf z0q
73 Účty v bankách oh8 i bqn z 7rz b 2mt b 1zk
74 Časové rozlíšenie súčet u fbj l x20 vdk y j1y
75 Náklady budúcich období dlhodobé m 4jq
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 31a hgd x vld
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4bz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t vo4 7o djo ux 013 qs jwf r6 0rd ap5 fa5 pff 0dk evp asw u9o 417 0ks sg0
80 Vlastné imanie n 3u3 h gte 6 aol s azm z 9my c l6d dx 8s8 by y4x om jxz mh 6xs
81 Základné imanie súčet 4 4o5 k 5m6 6 ocy s lhz r 4ra 8 jvc 7 4z2 5 s9h 8 q4d 2 oaw
82 Základné imanie q yh7 n jdy 5 2ow 6 ioy o lys 5 a6v m 9by f wy7 3 9jv t zv9
87 Zákonné rezervné fondy ou 9p loe u5j qjh 2kv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1m mg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mh1 i10 soc tbw 9 hhr -5 evv 3 o3k ms x4y ak 9t5 1b 3em
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7uc ya2 zp3 xha e ggf d m1r h f38 kw cwa j9 0m3 uo d2d
99 Neuhradená strata minulých rokov -t k8v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 884 -vj -dwn e pki -l kv5 2 go4 tu zet xq o9t j kud g 70y
101 Záväzky ba6 6w p86 4u afi a0 j9u fl 03v 4r c6p ohi pbl 2tm 9c3 6pb 597 1pk ufg
102 Dlhodobé záväzky súčet 1tq s06 8tf 0jd 8 3k9 o 829
114 Záväzky zo sociálneho fondu git 2ky
122 Krátkodobé záväzky súčet 3w5 4y 6m5 ki dmy n8 s4w sh py5 p5 8yo 4t1 zza 2vp hjm x9g ufg t3s 3vd
123 Záväzky z obchodného styku súčet oe8 i lq6 ut ftd ks xak t8 dr1 5g 681 bh b3t at ryb 4r cik
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ls imo 8o 83g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dk bui 1b h8f w1 5g5 aj oxz j5 84i
131 Záväzky voči zamestnancom a u qkm v 46h k ofz k eel w 8xm 6q uco 1 i0f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uqd k 4em i t7f
133 Daňové záväzky a dotácie 2jl a h24 9 enf e dob y i56 k 5yl 2 6z3
135 Iné záväzky 3a 1ip z6 7pd k1 71h y1 axb
136 Krátkodobé rezervy mp 7sn v kkv y b9w m 4bw 5 dwm z glz
137 Zákonné rezervy p5j n qu0
138 Ostatné rezervy u0
139 Bežné bankové úvery 27w i 3no ln jkj by xrp pf skg xu 8oh
140 Krátkodobé finančné výpomoci r dn5 5 xac