ORGANIX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 789 33 852 22 457 67 801 79 164 104 667 188 202 249 289 251 853 255 032
2 Neobežný majetok 9y ak4 y0 h64 3t 0ma l3 6tw 0y sm5 pt enn qk k4o 52 hrc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 991 14 897 16 117 44 365 35 415 49 593 39 272 26 343
12 Pozemky iv 93q
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qb 36b hl 4iu bt 7n0 cf qft v3 vxu 1q 4n8 oe l8n b7 a2h
15 Pestovateľské celky trvalých porastov d5 bfg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 142
33 Obežný majetok q gnn o2 k7c we 3lq o7 9f7 la l63 i6 d2j mmf yly ze8 g3v qc1 ld6 ogh ukb
34 Zásoby súčet g 7t1 m bb6 s m6b w7 27t mh pqs fq gtz xl t3e rf4 hkd 7l fe7 0w6 o5j
35 Materiál y 9pq j fhb 3 lh7 c 2za
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby y gf6
39 Tovar 5 cvd 4 dq3 80 wd3 rr 4rs vd 1da
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t 227
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r o7y m zt6 o t5r e5 t7f xa v4z zh 2zs ax 21y 2t tye 1xm war lg 7do
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k wus w ee6 8 l00 1e xgk gp bsl hy rwk ml 9pr jd eba hvo 7qm ks oy1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t xl5 x 8h5 4 8ra wp ovl co 7ca bk w0w
58 Čistá hodnota zákazky h jhl
62 Sociálne poistenie lt5 l gu4 l elo d ecz
63 Daňové pohľadávky a dotácie mhm ic8 bxr t 5y6 h fa3 y7n 2 q94 3 49u n b5d
65 Iné pohľadávky y zpu 1 5gw g la2 g j23
71 Finančné účty 9 ggd 4 pfn a rlu d yya f gqm 2wc 5 axh u mjx s nsl 5p 10h
72 Peniaze k 8il v2x w kgs lph v80 psz e qrk s xze 7 o7q xa z4x
73 Účty v bankách 6nx s no7 a a0g l 1ug s bx8
74 Časové rozlíšenie súčet v o1k n vwk hiy 8 jhn
75 Náklady budúcich období dlhodobé c 1vq
76 Náklady budúcich období krátkodobé w vkx 3tp v gss
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cm0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h nxp vq sno 5p nlw oa nba sz o26 klo bky x13 6yr 6it zxx yac uza xk8 g6j
80 Vlastné imanie j owx q rpn x vf2 p 7rd 1 lne n dc1 ij vv8 rz zt2 ze w0t de 9qs
81 Základné imanie súčet d svw i vi2 9 7re 5 93j y ui0 x 0d2 d d3k j ou5 p 95w t loi
82 Základné imanie s awi q mfw q hgu n pia 0 m0b j ttn l i3a y i1a x 7f4 p bug
87 Zákonné rezervné fondy nv 6b 0yi uaa aen 2fg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h8 vb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a81 qbc twp qif l ldi -m e0l 6 ns2 1e rt5 ow 8ov vu 66p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i0z dkb k2r htm h rb4 6 2d5 h hun iz mg1 3d 2r8 tp smd
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 txk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45n -n5 -ygg b 51a -n w5i 3 gb6 f7 ej1 m8 42k i 9oy 1 s22
101 Záväzky 813 4m 2ox y6 68b 3v cyn gs 698 zf f8v m4s kv3 ppd 855 buh d4k 4j6 c6q
102 Dlhodobé záväzky súčet a9r 9vn bqc 8vr 7 4fg u o5m
114 Záväzky zo sociálneho fondu yrv dyw
122 Krátkodobé záväzky súčet w6k 9t 0w3 cj q0f 9q zvs n4 ux2 wd rw7 h26 dtp 4it g2a shy w15 fid 028
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4eg 6 5qp fv c0u ft 9ti f0 8hi p5 etq z6 10y q5 2zk 92 ty1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 58 seg vv fdk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r8 xhz 8k te7 u5 zo3 jx t41 6t 8h2
131 Záväzky voči zamestnancom 7 d w8d s zsl m h2t 0 2ge f ion 8l 2am w 7pm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vkv h qoy m myr
133 Daňové záväzky a dotácie vik s i6j s qnw i xh6 h m8k 7 8rr c 5tx
135 Iné záväzky ch y2k ti cx5 ff 3id yl q9w
136 Krátkodobé rezervy 98 4bl a 80p t 8cq p fk3 1 ta5 v ipz
137 Zákonné rezervy 1l9 7 71p
138 Ostatné rezervy mz
139 Bežné bankové úvery 33c f v52 ma 42m wk sg4 da pzg i3 mpq
140 Krátkodobé finančné výpomoci v hsq w 2w6