ORGANIX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 441 781 450 295
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a3 53z vt k24 9a a58 35p myz 49w eq5 krs bbg cfo 1zk 976 bwy cyj 8x6 s5t q5q
3 Tržby z predaja tovaru qy 8y9 gx ed4 fn nbt p0h 296 pia 5ek l2e car zkl oxn q6w y4n k8s uvs 683 h28
5 Tržby z predaja služieb 1 946 16 950 6 555 4 856 12 192 10 183 13 403 60 234 44 196
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m glp 8s pei
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u 33j m bxv q gyg g sk6 hzt q0m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1j ni2 ia q3o hx h1v bfm 3ko zwa mq2 6ux 9s9 wxw 2n0 z3c mhm i9d p09 1c3 ckx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 231 23 294 18 403 411 694 318 300 280 516 370 725 425 165 480 481 470 423
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ryu ns wcr so pn8 jx 6z7 6d jnn 2p zys f4 ryg
14 Služby 7 knx nw v7o t4 xci qh xoa d6 cnc 85 lqz yc fz7 vc 6tl 9w zd7 apj nk1
15 Osobné náklady o50 x caa 8u 0io w6 n5c vd byd yzf fen fhl t5c j5c yvs
16 Mzdové náklady ov7 f c60 9w g1z h2 9c1
18 Náklady na sociálne poistenie 10 040 11 922
19 Sociálne náklady 5 fm7 x 3f8
20 Dane a poplatky zdn jfb ohb njg c rqz c cao dna i 7oi zky t8a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g y26 u x3o c lex 9 dio 8k zmx a9 6ca 99 ipo fo v3p wt sfu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c ozv mq lmx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g 1ov zo bsr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3o 7 rpd 2 d uhf t yl2 6 4f2 5 umu 7 r0o q aob
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pvz kv6 -8wa t vmw -g 5uy v ttu kv tda lg 4m3 vw dqj qy ry5
28 Pridaná hodnota h cev t g4u lf cda gt 3ix i8 3t9 kz had jkc 6u9 6tz 1tz cz6 0a6 24q 5ld
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y p c 4j p z 6jm p4 r
39 Výnosové úroky p l w 6q5 z
42 Kurzové zisky q4 07x mr
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o83 rt8 1n ra6 zps a 4es j i5q q usf u lyf z ncy
49 Nákladové úroky ffx lx iml 7vd t gej d ib7 5 k3w 5 czc
51 Ostatné nákladové úroky xi9
52 Kurzové straty cn0 trk wtm i hqs 4g 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ax5 l6f gbi vfz sz9 0yn t4p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -shd -jr8 -yw -n6j -3kd -d ovm -6 x9j -v ipe -y k8y -y 1k0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tkl -or -lct 4 25t -7 qxe 0 o94 sb fce q0 pgl a my3 5 01r
57 Daň z príjmov fa5 g oap n 7to p 2yr 3 ecf c ubl
58 Daň z príjmov splatná 9uf 8 mil
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 266 -33 -226 2 584 -2 744 3 726 21 524 18 651 5 214 6 654