ORGANIX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 441 781 450 295
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rh epq 4g jwm x2 sqr 84b puv o35 rue bjh fy8 trc cwk 8rq nzt 27n c7k f02 v8t
3 Tržby z predaja tovaru 5s pue xd m1p 0b qv7 h48 kpk gg6 jcr gsi z8k j0c qec sgj tp0 r92 n7w gn2 zbu
5 Tržby z predaja služieb 1 946 16 950 6 555 4 856 12 192 10 183 13 403 60 234 44 196
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f ln6 4o sqp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u a9g l lvz 3 z8r d toa tno iox
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d3 fnu v7 n9l 02 gjh g2t 4xp jz3 wpa 10q mcs 3wz f4i 5rs azb raf qnm y36 hjo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 231 23 294 18 403 411 694 318 300 280 516 370 725 425 165 480 481 470 423
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b44 0u ydh zs em7 5v qhi 2o hd4 ew k9o og 1p3
14 Služby z 20c 93 m0x 8m w4y mz dk9 qh ggd t3 up1 ps lpx 7w xt6 vx rxf xcq ozr
15 Osobné náklady mfp u ria 4b 2x9 y1 550 44 ady x0n y3r u2f rmr qaw tvs
16 Mzdové náklady 39z e mab me o38 6h 4y2
18 Náklady na sociálne poistenie 10 040 11 922
19 Sociálne náklady v zyt 5 yrz
20 Dane a poplatky z3n gi4 hz9 231 o 74h 5 8ag xui 4 v86 3g1 9n3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 4hc x nik x c01 s k7l 0d 8kz 50 ous h5 5t7 wb kxu dw xxf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t vrh f1 9rb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y svo 2n q4x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ec 8 0or p 4 sqq o c1b 2 o83 r hsh 7 hz5 5 ybr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v7q h74 -z3t d 3b6 -4 b4x 0 8b5 g7 a5e 28 rc0 as nu7 ap 3j8
28 Pridaná hodnota n 0b5 p dry he ifm 53 u8p vd vah tu 8c1 s6x ac8 nbg tra enz 1g5 lji 2bg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 6 x oy 0 8 esq xq 4
39 Výnosové úroky w 5 0 3pz z
42 Kurzové zisky 87 4el tb
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti l 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sn8 yl1 tf ew3 3yx z fm2 0 i4j s tyo s o9o a idz
49 Nákladové úroky 4l8 0y mh9 uk6 i d2z k 00r z rbm 6 csa
51 Ostatné nákladové úroky x4c
52 Kurzové straty ji3 ohs 24l 6 pbn hw f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ouk 5os 3te cf1 9b2 n8d vos
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bbk -rw5 -fg -cxe -ozs -f 9ed -t 1xr -q i70 -0 ank -r e7v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 85z -55 -t4k 2 8o7 -h 7ru 8 aa7 z4 itu 7o bjb 8 owg j gbc
57 Daň z príjmov h99 5 9z0 i p0m y 6nk 3 sge p ek6
58 Daň z príjmov splatná d2q e gwa
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 266 -33 -226 2 584 -2 744 3 726 21 524 18 651 5 214 6 654