KBK, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13824/V
Dátum vzniku
17.03.2003
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 28.5.2003)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 28.5.2003)
 • montáže a elekroinštalačné práce (od 28.5.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 17.3.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 17.3.2003)
 • prenájom a leasing osobných a nákladných automobilov, cestných a stavebných strojov, strojného a technologického zariadenia, výpočtovej techniky (od 17.3.2003)
 • výroba cestovín a výrobkov racionálnej výživy (od 17.3.2003)
 • pohostinská činnosť (od 17.3.2003)
 • veľkoobchod a maloobchod s pohonnými hmotami, olejmi a ich derivátmi (od 17.3.2003)
 • prevádzkovanie skladov - mimo prevádzky verejného skladu (od 17.3.2003)
 • kovovýroba (od 17.3.2003)
 • zámočníctvo (od 17.3.2003)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 17.3.2003)
 • výroba topných telies a ich súčasti (od 17.3.2003)
 • výroba kontajnerov, zásobníkov a nádrží (od 17.3.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Milan Korytko
  Orgovánová 1495/13
  07801 Sečovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.09.2007
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 09.01.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Milana Korytka, st. v prospech Ing. Jána Borovského, nar. 14.02.1950, trvale bytom Nový Ruskov 52, 075 01 Nový Ruskov, občan SR. Dňa 19.12.2019 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Dňa 08.01.2021 bolo spoločníkovi Milanovi Korytkovi st. oznámené začatie výkonu záložného práva k jeho obchodnému podielu, a to na základe Oznámenie o začatí výkonu záložného práva podľa § 151m Občianskeho zákonníka - a to priamym predajom založeného obchodného podielu.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.2003 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z RVZ
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č. 1
 • Dodatok č. 2
 • Dodatok č. 20180109 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
 • Notárska zápisnica č. N 299/2005, Nz 54407/2005, NCRls 53725/2005
 • ú.z. 2003 - 1x
 • ú.z. 2004 - 1x
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Podpisový vzor konateľov: Jana Borovská, Branislav Kráľ, Milan Korytko
 • Listina prítomných spoločníkov zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel
 • Vyhlásenie konateľa
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
Dátum aktualizácie
24.11.2022