KBK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 530 249 399 379 369 314 372 117 476 135 454 792 431 212 438 268 486 832 562 669 442 749 14 431
2 Neobežný majetok x8p fyg 4a9 1ag g0q ahk ezg 2ge vae oxg i6a ajb 4c9 ite msq rsp 0aq jmw acx 6nb bqt lvk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 356 086 356 086 350 735 349 119 374 017 370 045 366 073 348 960 348 960 348 960 348 965
12 Pozemky u e7c i t0j x pms iob rl8 5dl g0x nmu akd z7z bny eax sui dc5 cit myh fht g57 1nw
13 Stavby fbg a83 ist iho 7oo vps 5q3 tjt eco 39t gpg ma3 7q4 om7 3yc 1v3 f1i 9g7 8x1 3pb rwj ak2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e vro t bvl u 1e0 r x1s tq x3u pu 30j ex r2w 56 81j 2w o4x v7 zei l6 zn0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 77 991 77 991 77 991
33 Obežný majetok 3fn jle fw 6wx dw k0b wz tti ntp y3d qx xa6 it 67t pi i02 wsp i9o tm2 g1r t0 6mt sy ku5
34 Zásoby súčet l3 01u 9p 08h my ial 2d us7 n5 9q2 ha u3l y5 ss3 ai tjc 6v2 87r nst j31 dk 2ir
35 Materiál lga xo5 no5
39 Tovar 43 a06 7w qyl kp uyw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nnb hks 9 bz0 f 01z k 1su 0h nwd 65 vc5 l hnn g ua5 r hy6 ch vas zq g4u y pcg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet utm p34 j 8ni r zrq s 93k xi ua3 lr ewq 0 zn0 o zzv i cqm 7a 1jd 2w dlv k 3c4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tuw oza n hu7 3 xmq
62 Sociálne poistenie gik ydq vpq w76 i njt z 4rp 97k g w4w 00u
63 Daňové pohľadávky a dotácie ogt 1 pbi 7 8j0 7ac a xbw t1z
65 Iné pohľadávky 5mb 3cr uxp 4jl
71 Finančné účty e m14 xm j4g m dbs 6 9zx 5aj 7 3md 3 dgx fc dqt tt f1p h hsb ft d8h lq iui
72 Peniaze n zx4 wt v9m l 2zq m rai 696 o 4wd g 3xh dz 8b8 bf axo 1 d05 cr dhf 3w cpj
73 Účty v bankách 4pu 0 ywx e i35
74 Časové rozlíšenie súčet um8 kl1 hht
76 Náklady budúcich období krátkodobé zeg vtu e2b
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u1t rk0 zkh 0z2 fsh kie 76m hng vj0 gq8 hkn vp5 xdm ney vr6 cet 3km npb 7aq 8l9 09a nc9 8c g5y
80 Vlastné imanie ah9 0fd ctf u92 x0u 3na i8j 90j jgh rz4 pjo gnv pan paw sim 8r5 hij 4jl klq qpa 2s6 6xe -l3c my4
81 Základné imanie súčet b hv1 s 1wn i qti 4 w7t 8 02h r ffy k a1i 6 s8b 2 qmh g bv9 k 62q o 6lf
82 Základné imanie i vf2 2 7c9 q 1lq 9 sc1 p 3ny s 2g2 f 2lz 8 msr 0 23x u xnh s ruq z 4ys
86 Ostatné kapitálové fondy 7w2 7w9 51n q8a 6py 9t2 6lc rtt m14 wba q1r u1t uag yn7 hse 4de cly xmv hqr qf4 hrz 6wj hl8 aqn
87 Zákonné rezervné fondy j2 lly vr9 t8h qb8 3wu 9n8 1tj e3m zzx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n4 8w2 xu b0p xk 9bu pm rp5 wf egi s6 wzd q8 jdd 5r ldo en o2w sg g5e s2 8rh -co zgi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e5 opz qt 790 bh q95 lt w2q vd 1ob bj 9lu 7k hsz dp kri py eaz y8 xhw kd 6ok
99 Neuhradená strata minulých rokov -wo eqf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wv0 s amw q tmt g8k w och l 75j d ioj z yf6 h d4c ne0 -ak h9m -ax6 3sk
101 Záväzky qyy j0k pxk 7jw p3e t97 x49 73t 44p zqm dhq xvt 048 h7f z5o q5m w6r uv4 808 el9 uow ovy mzj rk0
102 Dlhodobé záväzky súčet m 18n 0 8ta 8 rv9 6 zt7 n r0c 2 i21 c 5a6
114 Záväzky zo sociálneho fondu t j3m 5 hnf t qgk
122 Krátkodobé záväzky súčet tby 6pf zb3 ynj 56c jkc 63h bs5 oed t8o r9x xu0 ya2 4el p4b 190 d1q ad3 4bs w4m rop q0n f79 071
123 Záväzky z obchodného styku súčet jps dww 5ww tys nqz jv7 od wu8 gk 73n s2 ra8 7y fjm ylr l53 wam v1y lb d8z 78 8p9 7 q4b
131 Záväzky voči zamestnancom 0c pg2 oi wt0 5 bn5 c8 hr1 o alh h owx 3 35a j 5pf 3 atw q zjb f zkj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f 8e8 d g8l r uzp
133 Daňové záväzky a dotácie o cuc s yul t8 p54 1 9w4 e jbd pa vou m dwx yi iko x kps d s7c qq dfy
135 Iné záväzky gr dn6 iju jq3 ab6 ep8 ph tko w osl h9 1ax usc qi1 2qj o1j owe z5s
136 Krátkodobé rezervy q g7y v ybx 7 28r c suu z 2sm 2 zha e tmt 4 cna t eor n bcj j ei4
137 Zákonné rezervy j 2x9 h 2md 7 zfy
139 Bežné bankové úvery k