EMED s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14051/V
Dátum vzniku
23.06.2003
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore pediatria (od 28.8.2007)
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore klinická imunológia a alergológia (od 28.6.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.6.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.6.2003)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (od 23.6.2003)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 23.6.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 23.6.2003)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 23.6.2003)
 • organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí (od 23.6.2003)
 • prednášková a lektorská činnosť v rozsahu voľných živností (od 23.6.2003)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 23.6.2003)
 • finančný leasing (od 23.6.2003)
 • vydávanie kníh, novín, časopisov a periodických publikácií (od 23.6.2003)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 23.6.2003)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 23.6.2003)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 23.6.2003)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 23.6.2003)
 • nákup a predaj základného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky (od 23.6.2003)
 • čistiace a upratovacie práce (od 23.6.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.6.2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva - 1x
 • Podpisový vzor konateľov: MUDr. Martin Lešťan, JUDr. Dagmar Lešťanová - 1x
 • Účtovná závierka za rok 2004 - 1x
 • Dodatok č. 3
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z MVZ
 • Dodatok č. 1
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • ú.z. 2006 - 1x
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja č. 3041/2007/ODDZ-JUR
 • Účtovná závierka 2007, zápis VZ
 • Účtovná závierka 2008, Zápis z VZ
 • Účtovná závierka 2009
 • Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
18.01.2020