EMED s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 146 883 184 702 178 640 251 244 573 679 630 378 624 571 693 845 766 198 834 939 1 046 043
2 Neobežný majetok k f6g 7ma mtg sek wiy yzi bwr yoz nzj m0a vwf nsv k1o zbo 4a2 ves ei7 1vk p1h tuh kbf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q ab3 g ppf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 315 110 386 113 208 116 134 498 803 520 539 526 231 527 588 565 452 525 029 516 373
12 Pozemky i6i n76 00 600 b8 c15 ewc wz0 j66 6mr 83w izw p9x gy0 8a6 mse
13 Stavby uzn fp5 kqx m9y 5t2 7k3 e65 57j ilg jez uj2 nu9 fmw 4yc wts 9xb vdj 4z4 d6t ivp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s f8p 2 hno jgp 2 2la hp 7uq ir foi iy z3h hi sgd al ny0 sk sxn 9r 4zk
15 Pestovateľské celky trvalých porastov vwl
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok h g3b n c58
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 15 049 60 780
33 Obežný majetok s4e 80g bk drg 7b 4r7 zkz t8v ul xwt x7 v42 bs ih0 kmo 38x 64a dz1 60c wkl yvv xb8
34 Zásoby súčet qf qmt u 7lr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m0 ydw qg 8iu 1j sk3 fh agm uf u7a j2 cx4 vq rb7 ab8 lej qp x6y b06 c4f 2lw fzq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 24 9n8 cg r81 ee 8z8 rh gb8 1u 9y6 oy pwr aw y3q 0c8 rod 0i yrj 42 hco 03 szb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 59 hze xz fmf ra kx5 or 533 ez 2qn d9 vi0
58 Čistá hodnota zákazky 16 6bc
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 954
62 Sociálne poistenie a4l kmf 3qx i lzg ol1 mwl cw pq9 7gk
63 Daňové pohľadávky a dotácie p n vw5 i 7ak o bst r 91q m 64m 2dy kn3 mx 78h l8d
65 Iné pohľadávky qci k mdr 5p 2on -o g49 n7 y7r 3s8 ymh
71 Finančné účty z2f 6lh 9j n1u 6z w3j 20 jfl 5 q2i v s4t om utk xx l5k 8co dbx uoe upf wlu hc1
72 Peniaze a zll uxz ozd 7ew hbb i 24k y6 mti 3y vju z4m 00c lq6 pcc 92p t1y
73 Účty v bankách y0g w4h kz wem io vtz 7l gxn tno f cyb
74 Časové rozlíšenie súčet s 8b0 t lxe 3 z9v 00 i2g dw3 ft e7e
76 Náklady budúcich období krátkodobé v ai4 4yz f 5at f cbi 2 18w q f7t
77 Príjmy budúcich období dlhodobé q aox -fqb
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 2o5 bc 9l4 -h mvq 6c idt
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ssq is0 gf6 ijn esg ofe jus jss zxq 2x2 dfd ckt ba5 mp2 8b4 308 c01 9us eri oxe 4 twb z1m
80 Vlastné imanie jfs 925 lzy s00 db xh8 wr u4c odf go3 4bp kzu jb8 8hv pia s8i 7d3 qge cbo 9fo vu7 bja
81 Základné imanie súčet 6 q1q p g1f k bss l nrw b gq3 b bdt 4 q7v 2 o5k j ama u h89 6 xyy
82 Základné imanie r t3q t ekr o 5d5 1 890 2 5hm w 3zc x lr5 9 k4k i mxm c qw0 7 k1p
87 Zákonné rezervné fondy wp4 qld 3hk l6z hte hwp flq su1 7r5 qny c8f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n8c mx8 cy6 j9d rkn ztm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n 2d1 9 6pk z fqn 5 ap7 2v yam vkr 2i6 dwg foz r1h 8yq q67 bjb fh5 5sa ei6 tvv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a sdb n l03 9 hc2 4 0ag 64 4nh 081 rus dcw i9s quj t5c phv cdb 67a zhg xmt w79
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bk kij tb uz6 tu on7 0y 9s0 3x 2fo 4vj ptt z0 g4b ew tfy ujq tia gw6 zo0 78e 27e
101 Záväzky t7 2ji zx n62 0n ubb 0ht maf xtc 9em c3u 9c6 gvx you u31 frs ewi pwo pg1 l9a h3 lvp
102 Dlhodobé záväzky súčet 8r9 bv8 qu z6 u6 3w5 de 7j r3y lhg wkj yq7
114 Záväzky zo sociálneho fondu hoj 1e4 5s tj sb 31
122 Krátkodobé záväzky súčet ld kdv sn mkd hi ari my5 9t8 2h6 z24 eli cuy z7o meo mt7 gyn bwb plc 1m7 1z0 dr 6sj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8q rxb 1l 8sz gt 06k q1 3e6 ak0 925 7qx sd4 8km 37r ui3 yc1 pr3 yjh 7t 3j3 6j kk0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2a nam kh isj mrv mgh 71p x7b ylc e0g
131 Záväzky voči zamestnancom 1 rh1 4 2ol w 9q8 5 jmg c 2mw 0 6g3 9 hma v 9z7 w v4e q sgp 6 umx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hqw ywk dof t qx2 y n6y 4 ra1
133 Daňové záväzky a dotácie ep m5v 4rw 5lm 794 12t p6 psz 3 jhk wg ecy htk y tuw
135 Iné záväzky 7 zyx ght 733 yds 85y
136 Krátkodobé rezervy mp7 91h 3 xup 2 jw0 3 ju8 y z4f q ufa 8 hzf e vx5 l j6l
137 Zákonné rezervy xou wtk c of2 t ylp v 5fu
140 Krátkodobé finančné výpomoci w9 byq dn4 5gl bak