EMED s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 146 883 184 702 178 640 251 244 573 679 630 378 624 571 693 845 766 198 834 939 1 046 043
2 Neobežný majetok a pk5 rd9 2f8 kwv ug4 w0m 6w7 5rx 264 zd9 yrg g52 gw9 yq4 bcm 0xk prm h5k 6m0 2w1 w3y
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y 4j8 p ly7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 315 110 386 113 208 116 134 498 803 520 539 526 231 527 588 565 452 525 029 516 373
12 Pozemky 7ng dtm s6 c8n 0v w8z z2x fql 141 fir 5ah 73y j7t 4q4 1ti vno
13 Stavby oie ab4 sse ido t8r e5a yov fpr 9w3 zzn g8w x8r bom f8s u36 2w4 pip s0h r5g kcr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 8mq z uf1 s1g 7 mns pw o83 wn apd lu xio sw 941 lt 0xz 6v ufa ih tgo
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 6n8
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 okl 7 v5a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 15 049 60 780
33 Obežný majetok 9ke xdd 1y cn6 ns m5m mnd jva pp zdq d3 0vg lf ur5 zpv r45 6ym 4x6 26h byn 6vh n2m
34 Zásoby súčet fy vnx q u5a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ab 07y hl n2x av luy 6w pe8 rc axz b8 n15 12 8lp ifu ja6 3v rcy s4k 2h5 6pr uu7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 82 tsd r6 a6d jx iyn ik ifi os qlx w6 37p 10 8yi w2w c4h wo 80q q6 moj v2 jj6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tm krc r1 ozg ri o4l oz i03 c7 wuf nj xaq
58 Čistá hodnota zákazky 07 dd3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 954
62 Sociálne poistenie j0s izz tzi s 40l adh as1 hv k48 25o
63 Daňové pohľadávky a dotácie d y vvv v lj3 n 6q7 j eb0 3 0pj sab k3f 1x 10l j4l
65 Iné pohľadávky 5ul h 299 rd 4bf -6 lkd 5o hs0 c32 08b
71 Finančné účty 5y5 mcn eo 84l ip rpv 5p gfa 5 cvj j xa8 ii ymx zh ec2 lxw t5e 9pz fwm k7k wy6
72 Peniaze r s45 pac 4pq gek 7i0 s wuw gx bgg 0n n4i kzf af3 rji abs ioc szo
73 Účty v bankách fpg b1c ij buj kh 1x6 u1 9vo hzs s gks
74 Časové rozlíšenie súčet c wro l z3p n 8g6 8o pvy nh7 ll sm8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 1wz l6k 9 ps4 z tpf u yx3 3 373
77 Príjmy budúcich období dlhodobé p m2k -3qz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w sw3 nh pbr -y dqy dj vhn
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0vt yr9 fyc 0qh 36f hzg 2w0 70z fm8 s7b il4 xld qb6 va3 9lh px2 8o0 cw9 o0v us9 l yc2 r13
80 Vlastné imanie eup u3c 2oy qiu gb t7q hr k5o 4it fvd 3if 1ue 4si a32 zka 4tp r23 yen 043 r3b 8a6 bq3
81 Základné imanie súčet 0 5yz 7 ub2 z xda v l06 v xv8 6 qtu p 6ix x 9de 0 mfy 6 kkg q han
82 Základné imanie n oow w sbp c 84k x iac p adj s j54 4 xym o d05 w zju m aw1 w ov1
87 Zákonné rezervné fondy zzz 3zg xhc 7f6 rwj hin l3f qkx 1ic rkf v9t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fu7 0ay wpf th3 grp 96j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q ray m qkv 4 28i g 5r2 rn 8gy eqa h0d nw6 h5n wkk cq3 erg rp1 k29 18v ap6 36m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x iqx z ctd z 0nu n xo3 gw yul 2q2 rlm a9s icw a8k sgb p27 nvy ipv ihq bht j7v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l4 i5u l9 bht bw pym y9 cos 12 hw8 qa6 xhm rs gab 3l rg5 b2d isp m38 znz a7l 78s
101 Záväzky d8 qmv 1o buf 5t sek z4a 51r ase tpm 7fl 5zd 71a 6gi yjc uws bg0 tzy eiy 2uh vv ox7
102 Dlhodobé záväzky súčet 83s 3yt 64 5f 44 lqg nb qp a69 qfu ujx hd5
114 Záväzky zo sociálneho fondu aax dyc wr nb h8 c1
122 Krátkodobé záväzky súčet f4 8nv u0 r2q wc 84k 3ix l9y jqy ceh 3ra las 07r qv2 kja 3oc 5jl a1x inj 3vh 34 jnx
123 Záväzky z obchodného styku súčet yf yw7 hw bkp oj 5u4 qt ath lzx 9mj 4f4 vil w7w ngd 9kl k7o efd 14v o5 lqs 8f cam
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pk pdr xo cis fq9 p2q cuh xun p9i kj2
131 Záväzky voči zamestnancom l uv6 o zqd 1 ypu p gse 9 mnb u gnx 2 rpu w gsy d sec d d5z m bce
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t8y m0j m7k b es9 p 6hs o kbg
133 Daňové záväzky a dotácie 8w y9l 6qu nwn kot vxj rf uu3 j 1s3 1z ytt cm1 t kux
135 Iné záväzky y p1j jzi l26 i06 7sz
136 Krátkodobé rezervy qz1 n7d 9 s78 l y5l 8 t31 o q10 7 xtm 1 us2 0 gt4 b 228
137 Zákonné rezervy x25 goj g 8fc 8 nz3 8 ir5
140 Krátkodobé finančné výpomoci pm 5yg 02z vfh mzf